Skip to main content

Grindefangsten i Kallsoyarfirði den 20. juli 2015

Pressemeddelelse   •   Aug 21, 2015 15:32 GMT

Anklagemyndigheden har i dag besluttet, at der ikke rejses tiltale mod 2 Sea Shepherd medlemmer i forbindelse med sagen om grindefangsten i Kallsoyarfirði den 20. juli 2015

Afgørelsen er baseret på et samlet skøn af sagens omstændigheder og herunder det forhold, at det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed kan afvises, at kaptajnen ombord på Sam Simon troede, at skibet havde fået et reb om skruven og derfor ikke kunne sejle fra stedet.

Anklagemyndigheden har samtidig truffet beslutning om, at indstille efterforskningen i sagen, hvor Sea Shepherd har anmeldt 3 unge mænd for at kaste et reb om Sam Simons´s skruve, fordi der ikke er en rimelig formodning om, at et strafbart forhold er begået.

Anklagemyndigheden har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Politiet på Færøerne opretholder tryghed, sikkerhed, fred og orden, ved

  • at forebygge, standse, efterforske og forfølge strafbare forhold
  • at samarbejde - samt yde bistand og service til andre - indenfor politiets, anklagemyndighedens og sysselmændenes områder.