Skip to main content

Tak for hjælpen

Pressemeddelelse   •   Aug 13, 2015 11:49 GMT

I går den 12. august 2015 blev 5 medlemmer af Sea Shepherd med assistance fra civile færinger anholdt på standen ved Sandavág, da de aktionerede i forbindelse med grindedrivningen.

Færøernes Politi vil gerne takke de personer ved Sandavág, som assisterede politiet med anholdelsen af medlemmerne fra Sea Shepherd, og som bistod med transport til søs af politipersonalet. Politiet er rigtig glade for den rolige adfærd, man fra befolkningens side udviste i forbindelse med, at nogen fra Sea Shepherd forsøgte at skabe en konflikt. Det viser et helt andet billede end det billede, som Sea Shepherd i medierne forsøger at skabe af færinger som værende voldelige og barbariske. Befolkningen opfordres til at fortsætte med at udvise denne besindighed og derved bevise det, som alle på Færøerne ved – at Færøerne er et fredeligt og trygt sted at opholde sig.

Det lykkedes at få den båd fra Sea Shepherd, som forsøgte at forhindre grindedrivningen, til at stoppe med dette og forsvinde. Politiet vil dog gerne have fat i båden og skal derfor opfordre til, at man giver politiet besked på telefonnummer 35 14 48, hvis man iagttager båden i havn eller lignende.

John Kølbæk

landfoged

Politiet på Færøerne opretholder tryghed, sikkerhed, fred og orden, ved

  • at forebygge, standse, efterforske og forfølge strafbare forhold
  • at samarbejde - samt yde bistand og service til andre - indenfor politiets, anklagemyndighedens og sysselmændenes områder.