Skip to main content

Udvisning af grindeaktivister

Pressemeddelelse   •   Sep 16, 2014 14:16 GMT

Den 8. september 2014 afsagde Færøernes ret dom i forhold til 6 udlændinge fra 5 forskellige lande i forbindelse med den aktion, som de som Sea Shepperd medlemmer eller sympatisører deltog i den 30. august 2014 på Sandoy. De blev alle idømt en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af grindekundgørelsen og politivedtægten for landkommunerne på Færøerne.

Spørgsmålet om de dømtes ret til at opholde sig på Færøerne blev herefter forelagt for Udlændingestyrelsen, der i dag den 16. september 2014 har truffet afgørelse om, at samtlige 6 udlændinge i medfør af udlændingelovens § 25a, stk. 2, nr. 3 og § 32, stk. 4, 2. pkt. udvises fra Færøerne med indrejseforbud i 1 år.

Udlændingestyrelsen har begrundet sin afgørelse med, at de pågældende anses for at have udvist en adfærd, der har været til væsentlig forstyrrelse og gene af den offentlige orden, og at sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn tilsiger, at de pågældende udvises.


Politiet på Færøerne opretholder tryghed, sikkerhed, fred og orden, ved

  • at forebygge, standse, efterforske og forfølge strafbare forhold
  • at samarbejde - samt yde bistand og service til andre - indenfor politiets, anklagemyndighedens og sysselmændenes områder.