Skip to main content

Green Cargo på Norges største logistikkmesse

News   •   Oct 20, 2016 09:00 GMT

Denne uken deltok vi på Norges største logistikkmesse «Transport & Logistikk» på Gardermoen. Konsernsjef Jan Kilström forklarte i sitt foredrag bakgrunnen for at vi valgte å etablere oss i Norge og innenfor hvilke markedssegmenter vi vil vokse. På messen hadde vi også en stand der vi møtte nåværende og potensielt nye kunder, samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner.

Green Cargos konsernsjef Jan Kilström deltok i seminardelen ”Godsoverføring till jernbane” sammen med Elisabeth Enger, Jernbanedirektør, Jernbaneverket og Arne Fosen, adm. dir., CargoNet AS. Hovedpunktene handlet om hvordan godsoverføring og vekst for jernbane skal sikres ved å fokusere på fire satsingsområder: ”Kombitransport, Industrigods, Skogsnæringen og Internasjonale godsstrømmer”. Jernbaneverkets godsstrategi for jernbane 2016-2029 ble presentert; der har Green Cargo bidratt med innspill og fakta for å øke bruken og kvaliteten på jernbanenettet.

– Den 20. mars kjørte vi vårt første tog fullastet mellom Oslo og Bergen, bare to dagar efter Cargolinks avvikling. Vi fikk meget positiv respons fra kunder i det Skandinaviske markedet då vi i løpet av så kort tid kunne støtte markedets behov for pålitelige og effektive togtransporter. I Norge finnes betydlige vekstmuligheter for Green Cargo, og vi fortsetter vår ekspansjon for å kunne være kundenes foretrukne transportpartner til og fra Skandinavia, sier Jan Kilström konsernsjef i Green Cargo.

Seminardelen ble avsluttet med en duell mellom stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V) og stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H), der også Jan Kilström besvarte spørsmål fra publikum.

– Denne messen er en viktig arena for oss som togoperatør. Her møter vi både kunder og kunders kunder som gir oss verdifull kunnskap og signaler som vi tar med oss i videre utvikling av vårt nettverk, sier Kjell Owrehagen vd Green Cargo Norge.

Transport & Logistikk 2016 retter seg mot beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. Konferansen hadde nærmere 860 deltagere, og bekreftet således sin posisjon som den største og viktigste konferansen for næringen i Norge.

– Konferensen bekrefter at Green Cargos satsing på jernbanelogistikk til og fra Norge, og nå også i Norge er riktig. Vi møtte mange kunder der vi diskuterte både nåværende kontrakter og nye, konkrete muligheter, og fikk også med oss spennende prospects fra nye kunder som var på messen. Nå gjelder det å ta vare på dem og det skal vi gjøre, sier Björn Thunqvist strategisk selger i Green Cargo.