Nini Speech Media

!העתיד הטכנולוגי של טיפול בגמגום כבר כאן

Video   •   May 15, 2017 10:57 GMT

 
על פי מחקרים קליניים, 84% מהמטופלים חוזרים לגמגם לאחר הטיפול. ניניספיץ’ מתמקדת בדיוק בבעיה זו,כאשר המטרה היא לשפר את הדיבור בחיי היומיום ולאורך זמן, ולא רק בסביבה הנוחה של הקליניקה. אנו בניניספיץ’ מציעים טיפול מקוון (אונליין) בגמגום, אשר מתמקד בשיפור הדיבור בסביבתו הטבעית של המטופל ולאורך זמן.
License © All rights reserved (?)
Video length 1:38