Inspecta

Inspecta: užtikrinta kokybė

Tinklaraščio įrašas   •   Rgp 14, 2012 16:00 EEST

Platus teikiamų paslaugų spektras, kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį turintys darbuotojai ir profesionali, intensyvi veikla – visi šie komponentai bendrovei „Inspecta“ padėjo vos per dvejus gyvavimo metus tapti žinomu ir vertinamu rinkos dalyviu. Dera paminėti ir didelį įmonės steigėjo bei akcininko – tarptautinės įmonių grupės „Inspecta Group“, kuriai priklauso įmonės Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, palaikymą: geranorišką dalijimąsi sukaupta patirtimi, dalyvavimą bendruose projektuose.

„Inspecta Group“ įmonės teikia įrenginių techninės būklės tikrinimo, atitikties vertinimo, sertifikavimo, techninio konsultavimo, mokymo bei laboratorinių bandymų paslaugas jau daugiau nei 30 metų. Skandinavijos šalyse „Inspecta Group“ bendrovės užima lyderio pozicijas įrenginių techninės būklės tikrinimo bei sertifikavimo srityse. Lietuvoje, kur įprasta specializuotis vienoje srityje, įvairialypė bendrovės „Inspecta“ veikla atrodo išskirtinai. 

Bendrovės „Inspecta“ (Lietuvoje įsteigtos „Inspecta Group“ įmonės) generalinis direktorius Mantas Andriuškevičius neneigia: „Esame unikalus, nes įmonės struktūroje yra keturios veiklos, t. y. keturios įstaigos: Techninio konsultavimo, Kontroles, Sertifikavimo ir Mokymo.“ 

Techninio konsultavimo įstaigos veikla

Bendrovės „Inspecta“ Techninio konsultavimo įstaigos veikla – gana sudėtinga, ji suskirstyta į tris grupes: statybos techninės priežiūros, pramonės konsultavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo. Iš jų išskirtinas pramonės konsultavimas – nauja ir, bendrovės generalinio direktoriaus įsitikinimu, perspektyvą turinti sritis. 

Pramonėje nuolat reikalingi techniniai sprendimai: atliekant techninį projekto tikrinimą, projekto reikalavimų peržiūrą, rangovų ir subrangovų kvalifikacijos įvertinimą,dalyvaujant visose projekto vykdymo stadijose, atliekant gamybos ir/ar montavimo darbų kokybės kontrolę, nustatant neardomosios kontrolės (NDT) metodų būtinumą, dalyvaujant NDT rezultatų vertinime, rengiant techninę gaminio dokumentaciją, atliekant galutinę dokumentacijos peržiūrą ir t. t.

Mantas Andriuškevičius, generalinis direktorius, Inspecta, UAB, „Jūsų partneris Skandinavijoje“ from Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)

M. Andriuškevičius atkreipė dėmesį, kad ypač daug žinių, patirties reikia turėti statant energetinius objektus, juk tai – atsakingi technologinių vamzdynų, slėginių indų, katilų, šilumokaičių ir kitų įrenginių montavimo darbai. Tad bendrovės „Inspecta“ teikiamos pramonės konsultavimo paslaugos – pagalba užsakovui, neturinčiam reikiamos kvalifikacijos specialistų, abejojančiam rangovo atliekamų darbų ar gaminių kokybe. 

Tiesa, Lietuvoje pramonės konsultavimo paslaugas „Inspecta“ kol kas yra teikusi tik objektuose, kur užsakovas arba generalinis rangovas buvo užsienio kapitalo įmonės. Kur kas daugiau sutarčių įvykdyta Latvijoje, Bulgarijoje bei Skandinavijos šalyse. „Tikimės, kad šias paslaugas įvertins ir Lietuvos įmonės – juk praktikoje dažnai pasitaiko nestandartinių situacijų, kai reikalingi tam tikros srities specialistų sprendimai“, – sakė M. Andriuškevičius.

Vienas tokių pavyzdžių – neseniai bendrovės „Inspecta“ išspręstos didelės vieno Lietuvos statybinių metalo konstrukcijų gamintojo problemos. Gamintojo užsakovams Švedijoje netiko montuojamo angaro metalo konstrukcijų kokybė. Įmonė sulaukė ultimatumo – išmontuoti, išsivežti konstrukcijas ir kompensuoti už sugaištą laiką. 

Pasak pašnekovo, šioje situacijoje dar buvo galima atlikti sumontuotų metalo konstrukcijų remonto darbus, tačiau tai padaryti buvo ypač sudėtinga, nes esant apkrovai bet koks netikslumas gali baigtis statinio griūtimi, taip pat kyla grėsmė darbuotojų saugai. Gamintojo užsakymu „Inspecta“ parengė šio angaro metalo konstrukcijų remonto darbų technologiją. Atlikus juos angaras buvo priduotas ir didelių nuostolių išvengta.

Technologinių gamybos įrenginių sauga

Veiklos netrūksta ir Techninio konsultavimo įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos konsultantams. Bendrovės „Inspecta“ vadovas džiaugiasi – šalies įmonės pastaruoju metu vis daugiau rūpinasi technologinių gamybos įrenginių sauga. Tiesa, nors daugelyje įmonių jau yra atliktas profesinės rizikos vertinimas, peržiūrėjus dokumentaciją tampa akivaizdu, kad kartais pamirštama įvertinti naudojamų darbo įrenginių, technologinių linijų keliamą riziką. Čia būtina atkreipti dėmesį, kad daug įmonių įsigyja naudotus įrenginius, kitos – nors ir naujus, bet neatitinkančius saugos reikalavimų, o technologinės linijos sumontuojamos ir patobulinamos neįvertinus galimų pavojų

„Ir tai galima suprasti – gamintojas visą dėmesį skiria produktui, jo kokybei, ir jam netikslinga nagrinėti direktyvas (šiuo atveju mašinų direktyvą), standartus ir kitus Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, – komentavo bendrovės „Inspecta“ generalinis direktorius M. Andriuškevičius. – Mes kartais ir sakome: jūsų reikalas gaminti produkciją, o mūsų – įvertinti įrenginių saugumą. Šioje srityje esame sukaupę tikrai reikiamą patirtį. Ne vienoje gamybos įmonėje jau įvertinome darbo įrenginių, technologinių linijų keliamą riziką, pateikėme rekomendacijas, kaip užtikrinti saugų jų naudojimą. Tikime, kad tose įmonėse darbuotojai dirbs saugiau.“

Inspecta sertifikavimo ir mokymo įstaigos

Dar vienas bendrovės padalinys – Sertifikavimo įstaiga – atlieka ne tik kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų, suvirinimo procesų sertifikavimą pagal tarptautinių standartų reikalavimus, tačiau ir statybos produktų atitikties vertinimą (sertifikavimą), suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos įvertinimą. „Galime pasidžiaugti, kad sėkmingai startavome vadybos sistemų sertifikavimo srityje, kad esame lyderiai metalo konstrukcijų, suvirinimo procesų, darbuotojų sertifikavimo srityse, o statybos produktų sertifikavimas – dar viena sritis, kur įrodysime savo kompetenciją“, – sakė M. Andriuškevičius.

Bendrovės „Inspecta“ Kontrolės įstaiga atlieka visų potencialiai pavojingų įrenginių grupių ir kategorijų techninės būklės tikrinimus, naujų ir naudotų potencialiai pavojingų įrenginių bei jų techninių dokumentų tikrinimą ir teikia išvadas apie šių įrenginių tinkamumą naudoti. Bendrovės „Inspecta“ Mokymo įstaiga rengia mokymus pagal tęstinio formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, organizuoja kursus, seminarus, konferencijas, rengia kitus mokymus, susijusius su profesine veikla. 

Tik šiemet veiklą pradėjusi Mokymo įstaiga jau įgijo reikiamas licencijas, o kartu ir pramonės įmonių pasitikėjimą, pabrėžė „Inspecta“ generalinis direktorius. Šiuolaikiškai įrengtos mokymo klasės, gamybinę patirtį turintys lektoriai, aktualios seminarų temos – visa tai siūlo Mokymo įstaiga. „Lieka palinkėti, kad visi darbdaviai suprastų, jog svarbu turėti ne vien pažymėjimus turintį, bet ir tikrai kvalifikuotą personalą. Ypač kai kalbama apie žmones, dirbančius su potencialiai pavojingais įrenginiais“, – sakė M. Andriuškevičius.

Apibendrinant būtų galima pasakyti, kad bendrovė „Inspecta“ laikosi svarbaus principo – naudotis tarptautinės kompanijos „Inspecta Group“ intelektiniais bei techniniais resursais visose šalyse ir siūlyti visas paslaugas tokiomis apimtimis, kokias galima įvykdyti bendromis jėgomis. „Neabejojame, kad dėl bendros specialistų, ekspertų veiklos ir dalyvavimo tarptautiniuose projektuose pasisemiama naujų žinių, o tai ir yra mūsų privalumas“, – atkreipė dėmesį M. Andriuškevičius.