Monetų namai

Romo Kalantos atminimui išleidžiamas paauksuotas medalis

Press release   •   May 14, 2012 17:00 EEST

Prieš 40 metų, gegužės 14 dieną Kaune, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Romas Kalanta paaukojo savo gyvybę, susideginęs Muzikinio teatro sodelyje.

Medalio dizainas buvo kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su Romo Kalantos artimaisiais. Pasak Romo Kalantos brolio, Antano Kalantos, bet kuris brolio paminėjimas yra reikšmingas ir labai svarbus. „Nors ir praėjo 40 metų, džiaugiuosi, kad visuomenė žino apie gegužės 14-osios įvykius, yra skaitę apie R.Kalantą. Daugiau nei pusę amžiaus renku pašto ženklus, monetas ir sporto atributiką, todėl pagelbėti, kuriant broliui skirto medalio dizainą, man buvo malonu. Gera žinoti ir matyti, kad brolis priskiriamas prie „Iškiliausių Lietuvos žmonių“, - kalbėjo Antanas Kalanta.

Pasak UAB „Monetų namai“ vadovės Ievos Galiauskienės, šiam reikšmingam įvykiui atminti skirtas medalis kiekvienam primins Tautos ryžtą siekti laisvės. „Išleisdami šį medalį norime pagerbti Romą Kalantą – jaunuolį, vardan šalies laisvės paaukojusį savo gyvybę. Norime priminti ir pažymėti visuomenei , kad Romas Kalanta yra vienas iš iškiliausių mūsų Tautos asmenybių“, - dėstė Ieva Galiauskienė.

Medalio averse vaizduojamas Romo Kalantos portretas, jo fone – Kauno Muzikinio teatro fasadas. Po portretu iškaldinti žodžiai iš Romo Kalantos priešmirtinio raštelio: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“ ir jo parašas. Palei viršutinę medalio briauną iškaldintas užrašas „ROMAS KALANTA●1953–1972“. Medalio reverse pavaizduotas įvairių epochų stilizuotas Vytis. Puslankiu palei medalio briauną iškaldintas kolekcijos pavadinimas „Iškiliausi Lietuvos žmonės“. Šis medalis papildo UAB „Monetų namai“ leidžiamų atminimo medalių – „Iškiliausi Lietuvos žmonės“ – kolekciją,

Apie UAB „Monetų namai“

Žymiausių pasaulio monetų kalyklų atstovė ir oficiali kolekcinių monetų ir medalių platintoja Lietuvoje UAB „Monetų namai“ įkurta 2009 metais. UAB „Monetų namai“ priklauso Suomijos įmonei „Nordic Moneta OY“ (www.suomenmoneta.fi), valdomai „Samlerhuset Group“ (www.samlerhuset.com) įmonių grupės. Viena didžiausių monetų kalyklų grupė Europoje „Samlerhuset Group“ veikia 15 Europos šalių* ir Kinijoje.

Daugiau informacijos- www.monetunamai.lt

* Didžioji Britanija, Airija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Olandija, Belgija, Lietuva, Latvija, Estija.

Apie Romą Kalantą

2012 m. sukanka 40 metų, kai 1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode susidegino Romas Kalanta. 1972 m. gegužės 18 d. − R. Kalantos laidotuvių dieną Kaune įvyko stichiškos protesto demonstracijos, istorikų bei publicistų vadinamos „Kauno pavasariu“. Demonstracijose dalyvavo daugiau kaip 2 tūkstančiai žmonių, buvo keliami šūkiai: „Tegyvuoja Laisva Lietuva!“, „Laisvę Lietuvai!“, jų malšinimui buvo mestos didelės milicijos, vidaus kariuomenės ir draugovininkų pajėgos. Tarybinė propaganda traktavo R. Kalantos susideginimą kaip psichikos liga sirgusio asmens veiksmą, o jo laidotuvių metu kilusias demonstracijas, kaip viešosios tvarkos pažeidimus ir chuliganizmą, tačiau to meto lietuvių išeivijos bei Vakarų spauda įvykius įvertino kaip lietuvių jaunimo protestą prieš komunistinę priespaudą. R. Kalanta tapo politinio pasipriešinimo ir protesto prieš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupaciją simboliu.

Kontaktams