Monetų namai

Viena garsiausių Lietuvos porų įamžinta paauksuotame medalyje

Press Release   •   Jul 26, 2012 11:13 EEST

Lietuvos istorijoje jie minimi kaip viena iš garsiausių ir romantiškiausių porų.

Pasak Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojos, istorikės dr. Jolantos Karpavičienės, tirdami praeitį, istorikai dažnai pirmenybę teikia valstybės ar politinių įvykių istorijai. „Tačiau dabarties žmogui rūpi ir subjektyvioji istorijos tėkmė – žmonių santykių raiška, o visų pirma universalioji aistros ir meilės tema. Toks požiūris suprantamas ir skatintinas – jis tarsi „priartina“ praeities reiškinius prie mūsų‚ padaro istoriją sava. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė skleidėsi Renesanso epochoje, kuri iškėlė laisvos, išsilavinusios, kuriančios ir mylinčios asmenybės idealą.

Žygimantui ir Barborai skirtas medalis pagilins mūsų istorinę atmintį, žadins domėjimąsi Lietuvos istorija bei jos europiniu kontekstu. Gilindamiesi į iškiliosios poros gyvenimą, galime stebėti, kaip į Lietuvą iš Europos sklido Renesanso kultūros reiškiniai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencijoje ir didikų rūmuose vyko intensyvus intelektualinis, muzikinis, literatūrinis gyvenimas, skleidėsi dvaro pramogų (medžioklės, šokių, pokylių) kultūra, plito renesansinė mada“,- kalbėjo Jolanta Karpavičienė.

Kaip teigia UAB „Monetų namai“ vadovė Ieva Galiauskienė, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės istorija pagyvina bei suteikia spalvų mūsų šalies senosioms kronikoms. „Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija iki šių dienų tebedomina daugelį visuomenės veikėjų: istorikus, menotyrininkus. Šios poros ryšys įkvepia ne vieną Lietuvos menininką. Nėra abejonių, kad Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė yra viena iš garsiausių Lietuvos porų. Įamžindami juos paauksuotame medalyje, tikime, kad taip prisidėsime prie šalies istorijos puoselėjimo ir neleisime pamiršti apie tokias iškilias asmenybes,“ - pažymėjo Ieva Galiauskienė.

Paauksuoto medalio averse pavaizduoti Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės portretai. Greta jų iškaldinti poros gyvenimo ir mirties metai. Medalį sukūrusios olandų dizainerės Elles Kloosterman inicialai EK matyti dešinėje pusėje netoli medalio briaunos. Palei briauną – įrašas ŽYGIMANTAS AUGUSTAS • BARBORA RADVILAITĖ. Medalio reverse pavaizduotas įvairių epochų stilizuotas Vytis. Puslankiu palei medalio briauną iškaldintas kolekcijos pavadinimas „Iškiliausi Lietuvos žmonės“.

Atkakliai kovodamas už savo meilę, Žygimantas Augustas drįso sulaužyti to meto dinastinių vedybų stereotipus ir pasipriešinti visuomenės opinijai. Barbora buvo kilusi iš kunigaikštiškos, tačiau ne iš valdovų giminės. Žygimantą pavergė ne tik moters grožis, jaunuolius siejo bendri pomėgiai ir interesai. Valdovas slapta vedė mylimąją ir išsireikalavo, kad seimas pripažintų žmonos teisę į karūną. 1550 m. guodžio 7 d. Barbora Radvilaitė Krokuvoje buvo vainikuota Lenkijos karaliene ir Lietuvos didžiąja kunigaikštiene. Deja, nepagydoma liga buvo negailestinga – 1551 m. gegužės 8 d. Barbora mirė. Ji palaidota Vilniaus arkikatedroje.

Apie UAB „Monetų namai“

Žymiausių pasaulio monetų kalyklų atstovė ir oficiali kolekcinių monetų ir medalių platintoja Lietuvoje UAB „Monetų namai“ įkurta 2009 metais. UAB „Monetų namai“ priklauso Suomijos įmonei „Nordic Moneta OY“ (www.suomenmoneta.fi), valdomai „Samlerhuset Group“ (www.samlerhuset.com) įmonių grupės. Viena didžiausių monetų kalyklų grupė Europoje „Samlerhuset Group“ veikia 15 Europos šalių* ir Kinijoje.

Daugiau informacijos- www.monetunamai.lt

* Didžioji Britanija, Airija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Olandija, Belgija, Lietuva, Latvija, Estija.

Apie Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę

Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės ryšys turėjo svarbių politinių pasekmių. Dėl jo XVI a. dar labiau išaugo kunigaikščių Radvilų įtaka. Barboros pusbrolis Mikalojus Juodasis ir brolis Mikalojus Rudasis anuomet buvo faktiniai Lietuvos valdovai. Savo įtaką Radvilos išsaugojo iki valstybės padalijimų. Tačiau ne politinė šios istorijos pusė paliko ryškiausią pėdsaką. Pirmą kartą į pirmąjį planą valstybės gyvenime pateko ne pragmatiški interesai ar galios svertai, o jausmai.

Barbora Radvilaitė Lietuvoje iki šiol laikoma grožio idealu. Jos ir Žygimanto Augusto meilės istorija įkvėpė įvairių šalių menininkus. Literatūros kūriniai buvo rašomi Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje.

Kontaktams