Latvijas Monētu nams

Atbalsti vēsturi!

Press release   •   Aug 29, 2013 08:58 EEST

Latvijas Monētu nams" palīdzēs restaurēt Rīgas Pils ugunsgrēkā cietuššos muzeja krājumus.

Latvijas Monētu nams" uzsāk kampaņu "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja" atbalstam.

Lai palīdzētu atjaunot Rīgas pils ugunsgrēkā cietuššā "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja" kolekcijas, “Latvijas Monētu nams” uzsāk atbalsta kampaņu. Tās ietvaros “Latvijas Monētu nams” aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un iesaistīties Latvijas vēsturisko liecību saglabāššanā – iegādājoties Rīgas dibinātājam bīskapam Albertam veltīto medaļu. “Latvijas Monētu nams” apņemas daļu no ienākumiem ziedot muzeja krājumu uzturēššanai un restaurēššanai. 

ŠŠī gada jūnijā ugunsgrēkā Rīgas pilī tika nodarīti bojājumi latvieššu tautas materiālās kultūras vērtību lielākās krātuves – "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja" – kolekcijām aptuveni 40 tūkstoššu latu apmērā.

Latvijas Monētu Nams" vadītāja Anita Grēve:

"“Latvijas Monētu Nams” ir izdevis vairākas nacionālo vērtību apzināššanai un stiprināššanai veltītas medaļas, kas ir ļoti iecienītas kolekcionāru vidū. Mums ir svarīgi sniegt savu ieguldījumu ššo vērtību stiprināššanā, tādēļ uzsākam kampaņu "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja" garīgo un materiālo kultūras liecību atbalstam. Esmu pārliecināta, ka “Latvijas Monētu Nams” kopā ar atsaucīgiem iedzīvotājiem izdosies palīdzēt muzejam atjaunot visu ugunsgrēkā bojāto kolekcijas krājumu.”

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktore Anita Meinarte:

"2013. gada 20. jūnijā Rīgas pilī izcēlās ugunsgrēks, kura dzēššanas laikā no ūdens cieta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijas. Ievērojami bojājumi tika nodarīti izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas” eksponētajiem muzeja priekššmetiem – unikālām Latvijas vēstures liecībām ar izcilu kultūrvēsturisku nozīmi. Restaurācija ir nepiecieššama Romas impērijas 3. gadsimta monētu depozīta monētām, Kurzemes un Zemgales hercogienes Annas ŠŠarlotes Dorotejas portretam, kuru ap 1780.gadu gleznojis Kurzemes hercoga galma gleznotājs Frīdrihs Hartmans Barizjens, Cēsu pulka Skolnieku rotas karogam, Lāčplēšša Kara ordeņa lentai u.c. muzeja priekššmetiem. Jūsu atsaucība būs nozīmīgs ieguldījums, lai Latvijas vēstures relikvijas saglabātu nākamajām paaudzēm."

 

Rīgas dibinātājam bīskapam Albertam veltītā apzeltītā medaļa ietilpst medaļu kolekcijā “Latvijas vēsturiskie notikumi” un ir izdota 7000 eksemplāros. Medaļu par 21 latu (plus sūtīššanas izdevumi 3,49Ls) var iegādāties mājas lapā www.atbalstivesturi.eu vai zvanot uz tālruni +371 67060578. 1,73Ls no vienas medaļas tiks ziedoti muzeja krājumu uzturēššanai un restaurēššanai. Kampaņa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atbalstam ilgs no 29.augusta līdz 30.septembrim.


 

SIA “Latvijas Monētu nams” nodarbojas ar monētu un medaļu izdošanu un tirdzniecību. Trīs gadu darbības laikā jau ir izveidojies stabils klientu loks – vairāk nekā 10 000 pircēju, ko tuvākā nākotnē plānots ievērojami paplašināt. “Latvijas Monētu nams” dibinātāji ir Somijas kompānija “Mint of Finland”, kas ir nozares līderis monētu tirdzniecībā Skandināvijā un Baltijas valstīs, un “Samlerhuset Group”, kas ir lielākais monētu dīleris Eiropā. “Latvijas Monētu nams” darbojas “Nordic Moneta Group” tīklā, kas kopā aptver sešus uzņēmumus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā un Somijā. “Nordic Moneta Group” ir 58 darbinieki, un 2010.gadā tā apgrozījums bija 22,4 miljons eiro. Baltijas valstīs darbojas seši darbinieki, un 2010.gadā apgrozījums bija 2,9 miljoni eiro.