Primozone

Primozone delaktiga i ytterligare projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester

News   •   Jun 24, 2014 12:09 UTC

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Primozone är delaktig i hälften av projekten

Regeringen satsar nu 10 miljoner som ett första steg i ett 4-årigt projekt för att förbättra reningen på svenska avloppsreningsverk. Dagens reningsverk är inte konstruerade för att rena avloppsvattnet från miljöfarliga ämnen som hamnar där via hushållens användning av tex läkemedel eller hygienprodukter.

De sex projekt som valts ut använder olika teknologier såsom aktivt kol och ozon. Primozone är delaktig i 3 av projekten och kommer att tillhandahålla olika ozonsystem.

För mer information läs Havs- och vattenmyndighetens pressrelease här