koning & vogel communicatieadvies

Expiratie lijfrente hoger dan ooit - Babyboomers zorgen voor record

Persbericht   β€’   dec 14, 2009 23:44 CET

Expiratie lijfrente hoger dan ooit - Babyboomers zorgen voor record

Tilburg, 14 december 2009 - Babyboomers zorgen in 2009 voor een record aan expirerende lijfrente. Lijfrentepolissen worden meestal afgesloten om extra pensioen op te bouwen of eerder te stoppen met werken. Polishouders die vlak na de oorlog zijn geboren, bereiken vanaf 2009 massaal de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor expireert dit jaar voor ruim EUR 10 miljard aan lijfrente, een verdubbeling ten opzichte van de laatste vijf jaar. Het gaat maandelijks om ruim 12.000 polissen, met een traditioneel zwaartepunt in december. Dit lijfrentekapitaal kan via overdracht worden uitgekeerd door een andere verzekeringsmaatschappij dan waar de opbouw van het kapitaal heeft plaatsgevonden. Dit leidt vrijwel altijd tot een hogere pensioenuitkering. 40% van de polishouders maakt hiervan echter nog geen gebruik. Zie ook uitzending Tros Radar van vanavond, 14 december via www.trosradar.nl

Mr. Pieter Lijesen, directeur NHP: β€˜De verschillen in uitkering zijn afhankelijk van de verzekeraar. Iedere verzekeraar wil een zo groot mogelijk aandeel in de markt. Consumenten kunnen hiervan gebruikmaken door te kiezen voor de verzekeringsmaatschappij met de hoogste uitkering. Dat kan leiden tot een substantieel hoger pensioen. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid dat ze kunnen kiezen voor een andere verzekeraar dan waar ze hun kapitaal hebben opgebouwd. Dat is jammer, want met enige inspanning kan je er voor zorgen dat je vele jaren een hoger pensioen hebt.’

NHP vergelijkt 14 aanbieders, zonder provisie, in een online rekenmodule op www.nhp.nl, inclusief direct writers Ohra en Loyalis. Daarmee kan iedereen zelf berekenen waar het pensioen het hoogste is. De aanbieders worden op de site voor het eerst netto vergeleken – zonder de provisie die normaal gesproken 1,5% van het lijfrentekapitaal is.

Ruimere bestedingmogelijkheid vrijkomend lijfrente kapitaal oud regime: tabellen beschikbaar via nhp@koningvogel.nl of via het persbericht op www.perssupport.nl

De meeste babyboomers beschikken over een lijfrente die valt onder het oude regime waarvan de bestedingsmogelijkheden veel ruimer zijn dan in het huidige regime is toegestaan. Het zijn polissen die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990 of indien het een koopsompolis betreft voor 1 januari 1992.Tijdens de uitkeringsfase kan de polishouder zelf bepalen hoe en wanneer de lijfrente-uitkeringen ontvangen worden en gelden minimale voorschriften. Zo is het zelfs mogelijk te schenken aan kinderen of kleinkinderen.

Tabel: bestedingsmogelijkheden oud regime: tot 16 oktober 1990

Tabel: bestedingsmogelijkheden nieuw regime: voor 1 januari 2001

Tabel: bestedingsmogelijkheden huidige regime: vanaf 1 januari 2001

Over NHP

NHP streeft als netto-prijsvergelijker, dus zonder provisie, naar maximale transparantie van de kostenstructuur van financieel advies en stelt traditionele verdienmodellen ter discussie. In 2007 bracht NHP als eerste provisievrije hypotheekproducten op de markt in samenwerking met gerenommeerde banken en Europese risicodragers. De eigen NHP overlijdensrisicoverzekering kent een premie die gemiddeld de helft is van bestaande verzekeringen en werd de afgelopen twee jaar als voordeligste getest door de Consumentenbond. De site www.nhp.nl vergelijkt lijfrente-uitkeringen zonder provisie. Dit leidt tot een hogere uitkering voor de verzekerde. NHP heeft op dit moment 25 franchisekantoren, verspreid door het hele land. Hoofdkantoor en het eigen callcenter zijn gevestigd in Tilburg (zie ook www.nhp.nl).