koning & vogel communicatieadvies

Greenchoice: Kolentaks is voorwaarde voor snel schonere energie

Persbericht   •   okt 05, 2012 14:50 CEST

Greenchoice: Kolentaks is voorwaarde voor snel schonere energie

Rotterdam, 5 oktober 2012 - Nederland moet streven naar zo min mogelijk kolencentrales omdat deze extreem vervuilend zijn voor mens en natuur. Waar nodig kan veel beter gebruik worden gemaakt van gasgestookte centrales voor het bijproduceren van stroom. Die zijn veel schoner en flexibeler. Daar waar voorlopig toch kolencentrales worden ingezet, moet dit zo hoog mogelijk belast worden. Alleen zo kan Nederland toewerken naar het duurzaam opwekken van 14% van onze energie in 2020.
 Zo stelt algemeen directeur Richard Klatten van Greenchoice vandaag in reactie op de brief van drie grote fossiele energiemaatschappijen eind vorige maand aan de informateurs.

Volgende generatie

Klatten: ‘Deze kolentaks moet worden gebruikt om (decentrale) duurzame opwekking uit zon, wind, water en biomassa te stimuleren. Daarmee worden vervuilende kolencentrales uiteindelijk overbodig, en dat zou ieders doel moeten zijn. Het nieuw te vormen kabinet heeft de bevoorrechte positie én de plicht een juiste en wijze keuze te maken.’ De traditionele energieproducenten lobbyen op dit moment om vrijgesteld te blijven van de in het Lente-akkoord voorziene belasting voor de opwekking van stroom door het verbranden van steenkool. ‘De vervuilende energieproducenten schuiven hiermee de rekening door naar toekomstige generaties. Daarbij gebruiken zij onjuiste argumenten. Wat ons betreft zit de oplossing in duurzame energie met een overgang via gascentrales,’ aldus Klatten.

Onafhankelijkheid

Het zijn vooral energieproducenten met buitenlandse wortels die willen investeren in vervuilende stroom in Nederland. Greenchoice staat voor onafhankelijkheid, en dus voor het lokaal opwekken van groene stroom. ‘Het is een gedachte uit de vorige eeuw dat we een beroep kunnen doen op een product uit de natuur zonder daarvoor iets terug te geven. Kolen raken simpelweg op. Het bouwen van kolencentrales als buffer is dan ook geen toekomstgerichte oplossing.‘

Schonere bijproductie

Nederland wil het gebruik van vervuilende steenkool duurder maken zodat producenten gedwongen worden op zoek te gaan naar schonere alternatieven. ‘Die alternatieven zijn ruim voorhanden: wind, zon, biomassa en waterkracht. Door te stoppen met het subsidiëren van vuile stroom wordt kolenstroom duurder: dat stimuleert besparing op ‘vuile’ stroom. Waar nodig kan voor het bijproduceren van energie veel beter gebruik worden gemaakt van moderne gascentrales. Die zijn schoner en flexibel en kunnen de variabele opwekking uit  duurzame energiebronnen uitstekend ondersteunen.’

Kolentaks breed gedragen

Klatten: ‘Gelukkig zijn het niet alleen de groene voorvechters zoals wij die inzien dat belasting op het stoken van steenkool cruciaal is voor het stimuleren van schone energieproductie. Ook andere grote partijen onderschrijven dat dit een van de vele maatregelen is die de Nederlandse overheid moet nemen. Niet alleen maar vanuit het principe ‘de vervuiler te laten betalen’. Vooral omdat onze overheid de voorwaarden moet scheppen voor een schonere leefomgeving, nu en in de toekomst, door uiteindelijk zonder fossiele brandstof toe te kunnen. Het nieuw te vormen kabinet heeft bij uitstek de kans en de opdracht de juiste en de meest wijze keuze te maken. Nooit eerder was dat op energiegebied zo relevant als nu.’