Haal meer uit Generatie Y – de sociale generatie

Persbericht  •  dec 20, 2011 18:14 CET

De afgelopen jaren heeft Generatie Y een geweldige indruk gemaakt in het bedrijfsleven. Het betreft compromisloze jongeren uit de jaren tachtig en negentig die alles onder controle hebben, de universiteit achter zich laten en hun werk en leven in eigen hand nemen.

De jonge, slimme en creatieve talenten dagen de autoriteiten voortdurend uit en ontdekken dikwijls nieuwe hindernissen en uitdagingen die in de projectplanning wellicht over het hoofd zijn gezien. Als je deze mensen zover krijgt dat ze hun gedachten en inzichten delen, gaat het project gesmeerd lopen. Sociale media stellen alle deelnemers in staat om de gesprekken in een project te volgen, ook al zijn ze niet aanwezig omdat ze op reis zijn, met ouderschapsverlof zijn, vakantie hebben of vanuit huis werken.

In een wereld waar je voortdurend verbinding hebt en waar het gebruik van mobiele telefoons en tablets de gebruikelijkste manier vormt om toegang tot informatie te krijgen, zijn projectmanagers wel gedwongen om hun werkwijze aan te passen. Eén manier is de tools te omarmen die online verkrijgbaar zijn. In plaats van zakelijke activiteiten te bekijken als een aantal vakken in een schema, moet je ernaar kijken als een grote verzameling dialogen tussen mensen. In plaats van een statisch proces wordt het een smeltkroes van inzichten, ideeën en perspectieven. De verandering zit ‘m niet alleen in het projectwerk, maar in de volledige organisatie.

De invloed van Generatie Y in het bedrijfsleven is al enige tijd enorm groot. Het betreft de compromisloze jongeren uit jaren tachtig en negentig, die alles onder controle hebben, de universiteit achter zich laten, de arbeidsmarkt opstromen en hun leven beginnen.

Veel mensen vinden ze een beetje lastig en onbehouwen, maar in werkelijkheid zijn ze creatief, goed op de hoogte, goed opgeleid en wellevend. Daarnaast hebben ze heldere ideeën over hoe ze willen werken. Sommige bedrijven hebben zich al aan de nieuwe situatie aangepast, andere hebben nog een hoop te leren.

De term Generatie Y werd als in 1993 verzonnen door het magazine Advertising Age. Voor deze generatie zijn computers en mobiele telefoons er “altijd geweest” (totdat een ouder iemand hen vertelt dat dat niet het geval is).

Velen in de Generatie Y werden al vanaf jonge leeftijd aangemoedigd zichzelf te verwezenlijken. Werkgevers moeten zich daarom instellen op een nieuwe groep werknemers die er in vergelijking met eerdere generaties volledig andere opvattingen op nahoudt.

Deze internationale, uitdagende en goed opgeleide groep mensen zal absoluut voor leven in de brouwerij zorgen. Daaraan twijfelt bijna niemand. Ze zijn getraind om kritisch te denken en een bijdrage aan de hele organisatie te leveren. Ze weten wat ze willen en ze zijn niet bang om zich uit te spreken als hun werk niet voldoende zinvol of leuk is.

Generatie Y is opgegroeid in een meer transparante samenleving waarin rechttoe rechtaan wordt gecommuniceerd. Als ze een bepaald product niet kunnen waarderen, kopen ze wat anders en als ze niet goed gedijen op een bepaalde werkplek, gaan ze ergens anders heen. Ze zijn ook opener over hun persoonlijk leven. Je kunt ze brutaal vinden, maar ze hebben talloze goede ideeën over hoe dingen beter zouden kunnen. Je zwakheden niet erkennen is een oud ideaal, dat voor Generatie Y niet opgaat.

Ze zijn voortdurend aangesloten via mobiele telefoons, tablets en laptops. Ze werken graag vanuit huis of een café en internet is hun voornaamste bron van informatie – ze googelen alles wat ze willen weten.

Nieuwe eisen aan leiderschap

Voor Generatie Y is de werkgever belangrijk voor je cv. Het gaat er niet om wat jij voor hem kunt doen, maar wat hij voor jou kan betekenen. Ze komen naar een sollicitatiegesprek om te zien of het een baan is die ze willen. Ze zijn vaak een beetje aarzelend tijdens het gesprek totdat ze weten of het een interessante baan is.

Als de baan te zwaar lijkt, nemen ze deze even zo goed aan en vinden dat ze mogen falen. Er is niets mis mee om van gedachten te veranderen en om het mis te hebben.

In vergelijking met eerdere generaties heeft Generatie Y een ander type leiderschap nodig. Daarbij draait het vooral om feedback (en niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek), loftuitingen en bevestiging. Dit is een categorie werknemers die bevestiging zoeken dat zij voldoen en tegelijkertijd stellen zij de beslissingen van hun managers en hun organisaties in hogere mate ter discussie dan anderen. Ze willen ook weten hoe ze hun doelen kunnen bereiken.

Een voorbeeld daarvan is hun kijk op promotie. Mensen die in de jaren veertig en vijftig zijn geboren, vragen niet om een betere functie omdat ze bang zijn nee te horen. Maar Generatie Y vindt het niet gênant om afgewezen te worden. Wie niet waagt, wie niet wint.

Een werkgever moet constructief, creatief en non-autoritair zijn om jongeren aan te spreken. Werkuren zijn een belangrijke factor voor Generatie Y. Ze willen niet teveel lang achter elkaar door werken en ze bepalen bij voorkeur zelf hun eigen werk in de zin van wanneer, hoe en waar.

Generatie Y wil de redenen van iets voorgelegd krijgen, anders begrijpen ze het waarom niet. Alleen een goed salaris is onvoldoende drijfveer om ergens te blijven werken. Iemand van Generatie Y ervaart stress als hij/zij niet in staat is alles wat hij/zij in het leven wil doen niet kan volhouden. En de individuele doelstellingen hoeven niet in één lijn te liggen met de doelstellingen van de organisatie. Dat is de hypocrisie van mensen die willen anticiperen en geen dingen willen missen.

Een open omgeving zonder bedrijfsgeheimen

Veel bedrijven zijn afgestapt van het idee van een gesloten bedrijfsmodel waarbij er vanuit wordt gegaan dat alle waarde binnen de bedrijfsmuren wordt gecreëerd.

De klassieke traditie van goedbewaarde bedrijfsgeheimen is in wezen onhoudbaar geworden. De zorg dat informatie niet binnenskamers blijft is contraproductief en doet meer kwaad dan goed. Kennis is beperkt houdbaar en het is het beste als deze vrij verspreid wordt. Daarom is de informele kennisstroom tegenwoordig steeds belangrijker voor elke type organisatie.

Daarnaast zijn bedrijven vaak achterop geraakt in de zin van ontwikkeling van technologie. Generatie Y komt voor het eerst op de werkplek en krijgt te horen dat ze Skype niet kunnen gebruiken, dat ze geen materiaal mee naar huis mogen nemen, dat ze Dropbox niet mogen gebruiken. De spontane reactie is: kan ik hier wel werken? Voor Generatie Y wegen zulke factoren zwaar bij het bepalen voor wie men wil werken.

Sociaal projectmanagement

Bedrijven zijn niet het vanzelfsprekende kenniscentrum. Generatie Y wil graag overleggen met buitenstaanders, wat in sommige bedrijven tot privacyproblemen zou kunnen leiden. Sociale netwerken spelen een belangrijke rol (een gemiddelde twintigjarige heeft honderden vrienden op Facebook) en Generatie Y communiceert ook tijdens werkuren met de buitenwereld. Ze kunnen een vraag op Facebook gooien over een probleem waar ze tegenaan zijn gelopen of tijdens een pauze met vrienden praten.

Deze gigantische netwerken zijn waardevol voor het project en ze vormen daarnaast een belangrijk smeermiddel voor de creativiteit en impulsiviteit die Generatie Y kenmerkt.

Moderne projecten zijn transparant in die zin dat je meer spelers kunt uitnodigen dan alleen projectleden en supervisors. Daarnaast heeft elk teamlid zijn eigen netwerk van experts, die onverwachte problemen kunnen oplossen op het moment dat deze zich voordoen.

Hoe haal je meer uit Generatie Y - de sociale generatie

 • Geef je werknemers toegang tot de technologie die ze verwachten: smartphones, tablets, laptops en, misschien nog wel het belangrijkste, via het net toegang tot documenten en werkmateriaal, zodat ze overal vandaan kunnen werken.
 • Richt de organisatie plat in en zorg voor een open, transparante werkomgeving, waar werknemers worden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen en met eigen ideeën te komen.
 • Laat iedereen sociaal zijn op het werk. Daarmee wordt de bedrijfsboodschap uitgedragen en ontstaan er onvermoede mogelijkheden. Toegang tot IM, Skype, Twitter en Facebook zijn hygiënefactoren voor het aantrekken van Generatie Y.
 • Reserveer wat tijd voor creativiteit. Sommige ontwikkelingsafdelingen hebben één dag in de week waarin iedereen vrij is om aan de eigen projecten te werken (denk Google).

Projectplace biedt een groot aantal functies die onze klanten helpen de beste talenten uit de jonge generatie aan te trekken. Hier volgt een aantal voorbeelden:

 • Nettoegang tot alle documenten (als Dropbox voor bedrijven).
 • Online vergaderen betekent minder reizen en de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
 • Alle teamleden hebben toegang tot hetzelfde materiaal, in welk land ze ook zijn.
 • Minder mail en gegroepeerde conversaties.
 • Sociale functies die de communicatie vereenvoudigen, zoals een conversatietool voor het team waarmee je openlijk kunt discussiëren in plaats van dat je e-mails moet beperken tot afzonderlijke mailboxen.

Vier dingen die projectmanagers van Generatie Y kunnen leren

Een project is een tijdelijk sociaal systeem, waarin mensen samenkomen om aan een gemeenschappelijk doel te werken. De sleutel tot succesvol projectmanagement is daarom inzicht in hoe je een tijdelijk sociaal systeem beter laat presteren. Jong, slim en creatief als ze zijn, laten vertegenwoordigers van Generatie Y het projectmanagement een welkom perspectief zien, omdat teams in toenemende mate virtueel en mondiaal worden. Jongeren van Generatie Y zijn opgegroeid met een ongekende toegang tot technologie en informatie en zij aarzelen niet om het gezag uit te dagen. Ze verwachten dat hun meningen gehoord worden.

Zo kun je van die mentaliteit gebruik maken voor je projectteam:

 • Wees plat. In tegenstelling tot hun ouders voelen mensen uit Generatie Y zich meer op hun gemak in minder hiërarchische organisatiestructuren, die minder lagen bemoeizuchtig management kennen. Voor een generatie die is opgegroeid met de mogelijkheid om via blogs en sociale netwerken zijn meningen en gedachten naar de wereld toe te ventileren, kan een top-downorganisatie beperkend werken en een rem zetten op de creativiteit. Bij toepassing op een projectteam stimuleert een plat model alle teamleden om ideeën en perspectieven te leveren en het stelt hen in staat betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces. Door alle teamleden een grotere verantwoordelijkheid te geven, hebben werknemers er meer belang bij het project tot een goed einde te brengen.

 

 • Wees mobiel. Generatie Y kwam op de arbeidsmarkt op het moment dat mobiele telefoons en laptops universele tools voor werk en ontspanning werden. Voor deze digitale natives zijn begrippen als ‘vastzitten aan je bureau’ en ‘je werk achterlaten op kantoor’ ouderwets en onlogisch. Mensen uit Generatie Y voelen zich op hun best als ze de vrijheid, de flexibiliteit en het vertrouwen hebben daar te werken waar ze het meest productief zijn. In een wereld waar je voortdurend verbinding hebt en waar het gebruik van mobiele telefoons en tablets de gebruikelijkste manier vormt om toegang tot informatie te krijgen, zijn projectmanagers wel gedwongen om hun werkwijze aan te passen. Geef uw projectteam toegang tot de technologie die ze nodig hebben om mobiel te zijn – laptops, tablets, smartphones – en de cloudgebaseerde tools die ze nodig hebben voor projectmanagement, documentcontrole en communicatie en ze kunnen vanaf de andere kant van de wereld (of vanuit Starbucks) net zo efficiënt samenwerken als wanneer ze in dezelfde ruimte zouden zijn.

 

 • Wees sociaal. Onderzoek toont aan dat Generatie Y buitengewoon actief is op sociale media, waarbij 81% van diegenen van Generatie Y met een hoger inkomen Facebook elke dag gebruikt. Een aantal experts voorspelt zelfs dat communicatie op sociale netwerken e-mail in de nabije toekomst zal vervangen. Hoewel ik het er niet mee eens ben dat e-mail binnenkort geschiedenis is, lijdt het geen twijfel dat nieuwe communicatiekanalen die functies aan sociale media ontlenen een steeds grotere rol gaan spelen in zakelijke communicatie. Door de communicatie binnen een project toegankelijk te maken, heb je dezelfde voordelen als wanneer mensen fysiek in elkaars nabijheid werken. Je kunt eenvoudig opmerkingen oppikken die aan een ander waren gericht. Dit soort niet-geplande communicatie stelt projectleden in staat initiatieven te nemen, kennis te delen en zo het gevoel te krijgen dat ze deel uitmaken van een groter geheel.
 • Wees transparant. Mensen uit Generatie Y zijn groot geworden met het stellen van vragen en ze verwachten dat de informatie waarnaar ze zoeken nooit verder weg is dan een paar klikken. Een klassieke val waarin veel projectmanagers trappen, is dat ze rol op zich nemen van ‘projectinformatiesysteem’. Niet alleen is het stressvol om een filter te zijn voor iedereen die bij een project is betrokken, het valt ook niet goed in de smaak bij Generatie Y, die toegang tot informatie als een recht ziet. Door informatie toegankelijker te maken voor alle leden van een projectteam wordt het geven van feedback aangemoedigd en ontstaat er vertrouwen binnen het team.

Projectplace International is Europees leider in online projectsamenwerking. Sinds 1998 ontwikkeld Projectplace online projecttools, geïnspireerd op Social Project management. Inmiddels is Projectplace beschikbaar in zeven talen en maken al 700.000 gebruikers gebruik van de tool om de communicatie en samenwerking in projecten te verbeteren. Het bedrijf telt 120 medewerkers verdeeld over het hoofdkantoor in Stockholm en lokale kantoren in Oslo, Kopenhagen, Frankfurt en Amsterdam. Bezoek ons op www.projectplace.nl

Opmerkingen (0)

Voeg opmerking toe

Opmerking


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.