Fanfarecultuur en molenaarsambacht erkend als immaterieel erfgoed

Persberichten   •   jul 01, 2020 16:40 CEST

De minister van Cultuur voegt de fanfarecultuur en het historische molenaarsambacht toe aan de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vanaf nu behoren ze officieel tot het Vlaamse immaterieel erfgoed. De Inventaris Vlaanderen geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die dermate belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven.

Fanfarecultuur

Fanfares zijn onlosmakelijk verbonden met het lokale culturele leven in Vlaanderen. Deze orkestvorm met koperblazers ontstond in onze contreien. Vooral de aanwezigheid van saxhoorns maakt de fanfare bijzonder. Dankzij de innovaties van de Brusselse instrumentenbouwer Adolphe Sax kent de fanfare sinds het midden van de negentiende eeuw z’n speciale klankkleur en grote succes.

Kenmerkend voor de fanfarecultuur is het verenigingsleven, het samen muziek en plezier maken. Fanfares brengen mensen uit alle lagen van de bevolking samen - zowel binnen de vereniging als daarbuiten - wanneer ze optreden, op straat of in de concertzaal. Dat gebeurt meestal bij lokale gebeurtenissen, zoals festiviteiten en herdenkingen, wat meteen ook de sterke band met het lokale leven in onze steden en gemeenten aantoont.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon: “Anno 2020 telt Vlaanderen iets meer dan driehonderd fanfares, waarin duizenden muzikanten samenkomen om zich artistiek te ontplooien en muzikaal te groeien. De opname op de Inventaris Vlaanderen zet de fanfarecultuur in de kijker en vormt een stimulans om blijvend zorg te dragen voor dit immaterieel cultureel erfgoed.”

Molenaarsambacht

Het molenaarsambacht kent een rijk verleden. In het graafschap Vlaanderen verscheen rond 1180 de eerste houten, draaibare windmolen ter wereld. Eeuwenlang werden molens ingezet om graan te malen, zaden te pletten of polders droog te houden. Ze waren een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en de motoren van onze economie. Tot pakweg tachtig jaar geleden stonden boeren met kar aan te schuiven aan de duizenden molens die Vlaanderen toen nog telde. Na de tweede wereldoorlog, door de opkomst van diesel- en elektromotoren, vielen de meeste molens stil. Vele traditionele wind- en watermolens verdwenen uit het landschap. Met hen verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het molenaarsambacht was met uitsterven bedreigd. Gelukkig ontstond er een nieuwe soort molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun opleiding van de laatste beroepsmolenaars. Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrijwillige molenaars laten onze ambachtelijke molens draaien. Zo blijven de nog bestaande molens in goede staat en kunnen dure restauraties worden vermeden. Tot grote voldoening van buurtbewoners, toeristen en erfgoedzorgers houden deze vrijwillige molenaars het Vlaamse molenpatrimonium levend. Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de vakkennis naar volgende generaties over te dragen.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon: “Ik ben heel tevreden met deze opname op de Inventaris Vlaanderen, want ze geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, maar ook aan de huidige en toekomstige beoefenaars die onze molens als werkende monumenten in stand houden.”

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Sophie Muyllaert, beleidsmedewerker Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat kan via 0499 55 63 02 of sophie.muyllaert@vlaanderen.be.

Wenst u beeldmateriaal te gebruiken van de fanfarecultuur? Neem dan contact op met Tine Maes via beleid@vlamo.be of 092 65 80 04. Wenst u beeldmateriaal op te vragen van de molenaarsambacht? Neem dan contact op met Lieven Denewet via denewet.molens@telenet.be of 051 20 37 78.

Missie

Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Visie

- We dragen ertoe bij dat cultuur het DNA is van de samenleving en voor iedereen toegankelijk is.

- We voeren een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid met de intrinsieke waarden van cultuur en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten.

- We zijn partner en stimulator van ons werkveld en werken samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid.

- We creëren kansen voor de actoren door het inzetten van kwaliteitsvolle instrumenten.

- Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij al onze medewerkers.

- Onze blik richt zich naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee we onze eigen werking steeds in vraag stellen en vernieuwen.

De minister van Cultuur voegt de fanfarecultuur en het historische molenaarsambacht toe aan de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vanaf nu behoren ze officieel tot het Vlaamse immaterieel erfgoed.

Lees meer »

Selectie curator en kunstenaar voor de Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten 2022

Persberichten   •   jun 15, 2020 11:55 CEST

Vrijdag 12 juni 2020 selecteerde een jury in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media curator Hilde Teerlinck en kunstenaar Francis Alÿs om Vlaanderen te vertegenwoordigen in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten in 2022.

Selectie van zeventiende-eeuwse tekeningen op Topstukkenlijst

Persberichten   •   apr 30, 2020 14:00 CEST

Diverse unieke en onmisbare zeventiende-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen zijn definitief beschermd als Vlaamse topstukken. Het gaat om werken van bekende en minder bekende of anonieme kunstenaars uit die periode.

Nieuw op de Topstukkenlijst: vaandel van het 15de squadron van de Royal Air Force

Persberichten   •   apr 29, 2020 15:08 CEST

Een uitzonderlijke standaard (vaandel) van de Engelse luchtmacht is definitief beschermd als topstuk. Het gaat om het vaandel van het 15de squadron van de Royal Air Force, dat in 2008 aan de Oudstrijdersvereniging in Gellik werd geschonken.

Selectieprocedure Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten 2021 aangepast

Persberichten   •   feb 25, 2020 14:00 CET

De Biënnale van Venetië is een van de belangrijkste evenementen in de beeldende kunsten. Om de vier jaar krijgt Vlaanderen de kans om zich in het paviljoen te laten zien. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft samen met de jury de selectieprocedure voor de invulling van het Belgische paviljoen aangepast.

936.000 euro voor de eerste ronde cultureel-erfgoedprojecten in 2020

Persberichten   •   feb 21, 2020 10:07 CET

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon nam een definitieve beslissing over de projectsubsidies cultureel erfgoed voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van 2020. 12 projecten ontvangen in totaal 936.000 euro aan subsidies.

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet twee mogelijkheden voor projectsubsidies: projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau en internationale projecten die cofinanciering vereisen.

In de eerste ronde van 2020 werden 17 ontvankelijke projecten ingediend, waarvan 12 projecten werden goedgekeurd. Het betreft projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau, zoals internationale tentoonstellingen, projecten met focus op behoud en beheer, en digitaliseringsprojecten. Er waren geen aanvragen voor internationale projecten die cofinanciering vereisen.

Dankzij deze projectsubsidies kunnen diverse organisaties waardevolle projecten met een landelijke relevantie realiseren.

In de bijlage vindt u een overzicht van de goedgekeurde aanvragen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Cultuur Jan Jambon via T +32 (0)2 552 60 00 of olivier.vanraemdonck@vlaanderen.be

Missie

Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Visie

- We dragen ertoe bij dat cultuur het DNA is van de samenleving en voor iedereen toegankelijk is.

- We voeren een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid met de intrinsieke waarden van cultuur en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten.

- We zijn partner en stimulator van ons werkveld en werken samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid.

- We creëren kansen voor de actoren door het inzetten van kwaliteitsvolle instrumenten.

- Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij al onze medewerkers.

- Onze blik richt zich naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee we onze eigen werking steeds in vraag stellen en vernieuwen.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon nam een definitieve beslissing over de projectsubsidies cultureel erfgoed voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van 2020. 12 projecten ontvangen in totaal 936.000 euro aan subsidies.

Lees meer »

4.019.973,07 euro voor eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet 2020

Persberichten   •   jan 15, 2020 13:36 CET

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van 2020 met betrekking tot kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties.

Voor deze eerste ronde werden 602 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om het volledige bedrag, in de begroting voorzien voor 2020, al vrij te maken zodat 77 beursaanvragen en 96 projectaanvragen kunnen worden ondersteund voor een totaalbedrag van 4.019.973,07 euro waarvan:

 • 66 kortlopende beurzen: 610.000 euro
 • 11 meerjarige beurzen: 280.000 euro
 • 47 projecten van individuele kunstenaars: 1.354.007,33 euro
 • 49 projecten van organisaties: 1.775.965,74 euro

Het totaalbedrag voor projectsubsidies ligt zo’n 500.000 euro hoger dan oorspronkelijk gecommuniceerd werd.410 aanvragen kregen een positief advies (Zeer Goed / Goed / Voldoende); 187 aanvragen werden door de 32 beoordelingscommissies Zeer Goed bevonden, samen goed voor 5.169.775,93 euro.

De minister nam de overwegingen en het advies van de bevoegde beoordelingscommissies ter harte. Beleidsmatig streeft de minister binnen de budgettaire context naar een zo divers mogelijk landschap. Bovendien streeft de minister ernaar het aantal gehonoreerde aanvragen te maximaliseren.

Daarom ontvangen volgende projecten en beurzen een subsidie:

1. alle beurzen, voor zover zij als ‘zeer goed’ zijn beoordeeld.

2. alle projecten, voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld, uitgezonderd aanvragen van organisaties die een structurele subsidie ontvangen. Verder worden aanvragen voor meer dan 1 jaar én voor een adviesbedrag van meer dan 100.000 euro teruggebracht naar 1 jaar. Alle geadviseerde bedragen worden verminderd met 10%.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Zoals ik eerder heb gezegd, zal ik bij de volgende begrotingsronde bekijken of er extra middelen gevonden kunnen worden die prioritair kunnen ingezet worden voor projectsubsidies. Indien dit lukt, zal er een tweede ronde gehouden worden later in de lente.”

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de woordvoerder van het kabinet van Jan Jambon, Olivier Van Raemdonck via olivier.vanraemdonck@vlaanderen.be of 02 552 60 00. 

Missie

Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Visie

- We dragen ertoe bij dat cultuur het DNA is van de samenleving en voor iedereen toegankelijk is.

- We voeren een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid met de intrinsieke waarden van cultuur en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten.

- We zijn partner en stimulator van ons werkveld en werken samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid.

- We creëren kansen voor de actoren door het inzetten van kwaliteitsvolle instrumenten.

- Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij al onze medewerkers.

- Onze blik richt zich naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee we onze eigen werking steeds in vraag stellen en vernieuwen.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van 2020 met betrekking tot kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties.

Lees meer »

Floraliën Gent geplaatst op Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Persberichten   •   jan 06, 2020 09:00 CET

Minister van Cultuur Jambon heeft besloten om nieuw immaterieel erfgoed op te nemen in de Inventaris Vlaanderen: de Floraliën Gent. Daarnaast plaatst hij acht praktijken op het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed.

Winnaar architectuurwedstrijd bekend: Brussels bureau architectuuratelier ambiorix gaat Kaaitheater verbouwen

Persberichten   •   dec 23, 2019 11:00 CET

Het Brussels bureau architectuuratelier ambiorix (aaa) is uitgeroepen tot laureaat van de architectuurwedstrijd voor de verbouwing van het Kaaitheater aan de Sainctelettesquare. Dat maken het Kaaitheater en het FoCI (Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid) vandaag bekend.

Overweldigende schoonheid: het Lam Gods na restauratie

Persberichten   •   dec 17, 2019 11:49 CET

17 december 2019, Gent. Na drie jaar nauwgezette restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) toont het onderste register van het geopende Lam Godsveelluik opnieuw zijn pracht van 1432, toen het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck werd voltooid.

Contacten 4 contactpersonen

 • Perscontact
 • woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • iltaselc.dwaesfechxvutwvtezqr@btvlulaaspndpeerzuenls.bcwegb
 • 02 553 41 70

 • Perscontact
 • Adjunct-woordvoerder
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • masjttamijsss.rddekqrafgedrpt@ptvlkzaahkndcrerloenri.brzebf
 • 02 553 42 89

Over Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Adres

 • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Arenbergstraat 9
 • 1000 Brussel
 • België