Skip to main content

Talentenwerf | We zijn vertrokken, we zoeken volk voor Oosterweelwerf Linkeroever

Nieuws   •   apr 03, 2019 13:49 CEST

"Na 20 jaar bochtenwerk gaat de spade voor de Oosterweelverbinding in de grond" (foto Walter Saenen)

Nu is het echt zover. THV Rinkoniên, de bedrijvengroep achter de werken op Linkeroever, is begonnen aan zijn gedeelte van de Oosterweelwerken. De werf op Linkeroever en in Zwijndrecht zal 5 jaar duren en maar liefst 25 strekkende kilometer wegenwerken omvatten.

Ook wij staan te popelen om maximaal kansen te scheppen op tewerkstelling van plaatselijke talenten. We organiseren hiervoor opleidingen en andere competentieversterkende initiatieven. Een eerste aanwerving op Linkeroever en verschillende stages zijn al een feit. Maar er is nog veel meer op komst. Want we verwachten nog minstens 10 à 12 jaar werken aan de Oosterweelverbinding.

Waarom doen we dit met Talentenwerf?

We willen als samenwerkingsverband de tewerkstellingskansen op de Werf van de Eeuw niet laten liggen en slaan de handen in mekaar voor deze gemeenschappelijke missie. In de aanbesteding is door BAM NV een verplichte samenwerking met Talentenwerf opgenomen. Deze werkwijze werd reeds uitvoerig getest met positieve resultaten tot gevolg. Meer over deze manier van aanbesteden vind je hier.

Deze aanpak rendeert voor de betrokken partijen. Werkzoekenden en cursisten met het jobdoelwit bouw versterken zich op de werf, net zoals leerlingen, leerkrachten en studenten, terwijl de aannemers op de werf een antwoord kunnen vinden op hun noden wat betreft de instroom van nieuwe krachten.

Hoe gaan we hierbij te werk?

We luisteren naar de noden van de opdrachtnemer en kijken naar de behoeften bij geïnteresseerden in een bouwjob. Vervolgens zoeken we naar een match. Dit kan uitmonden in een opleidingsdag bekisten voor leerlingen bouw, een versterkende stage voor langdurig werkzoekenden, een werfbezoek voor toekomstige landmeters, een selectie voor een niet alledaags profiel in functie van openstaande vacatures... We ronden ons selectieproces af voor een medewerker Onthaal & Veiligheid, een soort “portier” voor Linkeroever.

Recente praktijkvoorbeelden

De afgelopen weken deden zich plots veel mogelijkheden voor op de kleinere werf aan de Schijnpoortweg, waar Franki Construct bekistingswerken uitvoerde in het kader van de bouw van een passerelle in opdracht van Stad Antwerpen. Hier organiseerden we achtereenvolgens werfbezoeken en een werfopleiding systeembekisting voor het bouwonderwijs, en ook sectorverkennende werfbezoeken voor trajectbegeleiders, werfbezoeken op maat voor assistent-werfleiders in opleiding (bij Cevora/VDAB) en cursisten-metsers in opleiding van VDAB Schoten.

Deze kleinere werf bewijst opnieuw dat we - als alle neuzen in dezelfde richting wijzen - het maximum kunnen halen uit een tijdelijke en mobiele werkplaats.

Great expectations

En er is nog meer op komst. De werf Linkeroever is ondertussen gedeeltelijk bouwklaar gemaakt, de eerste werfwegen zijn een feit en de fundamenten van de P+R zitten in de grond. We vonden al een “teller” voor grondverzet die een stage als logistiek verantwoordelijke voor het grondverzet inmiddels kon verzilveren met een contract. We hopen op hetzelfde resultaat voor de onthaalmedewerker/portier, en binnen afzienbare tijd zoeken we ook nog mensen voor stageplekken als rioollegger of voor een opleiding op de werf als walsmachinist.