PB Voka - Vakbonden spelen met vuur

Persberichten   •   dec 14, 2018 08:24 GMT

PB Voka - Voka vraagt snel duidelijkheid over sociaal-economisch programma van Charles Michel II

Persberichten   •   dec 09, 2018 13:21 GMT

PB Voka - Voka tevreden over nieuwe Vlaamse regeling economische migratie

Persberichten   •   dec 07, 2018 12:20 GMT

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden met de nieuwe regels over economische migratie die de Vlaamse regering vandaag goedkeurde. Enerzijds worden de mogelijkheden voor economische migratie uitgebreid, anderzijds worden de administratieve procedures vereenvoudigd. “Onze bedrijven, die steeds moeilijker geschikt personeel vinden, kunnen zo vacatures voor hooggeschoolden en knelpuntberoepen invullen met buitenlands talent. Dat moet de krapte op de arbeidsmarkt voor een deel oplossen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

In steeds meer bedrijven blijven de vacatures steeds langer openstaan. Werkzoekenden en inactieven integreren en activeren, blijft nodig. Maar ook dat zal niet volstaan om onze beroepsactieve bevolking op peil te houden. Daarom moeten we ook inzetten op economische migratie en actief talent van buiten de EU naar hier halen. Een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid is cruciaal voor een kleine, open economie als Vlaanderen. “We zijn tevreden dat de Vlaamse regering op initiatief van minister Muyters economische migratie stimuleert, zodat we de nood aan mensen met de juiste kennis en ervaring kunnen verlichten bij onze bedrijven”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Knelpuntberoepen eindelijk invullen

Het wordt voor de bedrijven eindelijk mogelijk om voor bepaalde knelpuntberoepen middengeschoolde arbeidskrachten aan te trekken. Deze technische knelpuntberoepen hebben geen individueel arbeidsmarktonderzoek meer nodig en kunnen dus sneller aan de slag. Voka is ook tevreden dat de lijst van een 20-tal knelpuntberoepen, zoals onderhoudsmecanicien, elektrotechnisch installateur of kraanbestuurder, om de twee jaar bijgewerkt wordt. Dat maakt het mogelijk om snel in te spelen op de noden van onze arbeidsmarkt. Ook jonge hooggeschoolden en verpleegkundigen uit niet-EU-landen zullen gemakkelijker toegelaten worden op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Minder administratieve rompslomp

In het nieuwe besluit van de Vlaamse regering worden bovendien de administratieve procedures vereenvoudigd. Nu hebben arbeidskrachten van buiten de EU twee kaarten nodig: een arbeidskaart, afgeleverd door de Vlaamse administratie, en een verblijfskaart door de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Vanaf 1 januari moet er slechts één “single permit” aangevraagd worden, een unieke vergunning die zowel de arbeidskaart als de verblijfskaart inhoudt. Voor de hooggeschoolden wordt de maximale duurtijd van de toelating tot arbeid bovendien verlengd van 1 jaar tot 3 jaar. “Dat maakt dat buitenlandse talenten en de bedrijven zich meer kunnen richten op hun werk en minder op hun administratie”, vindt Hans Maertens.

Goede afstemming noodzakelijk

Voka plaatst wel een kritische kanttekening bij de administratieve vereenvoudiging. “Deze regeling vraagt een intensieve samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheden. We vragen snelle doorlooptijden voor de behandeling van dossiers en een goede samenwerking tussen de Vlaamse en federale administraties. Om het juiste talent aan te trekken, moet niet alleen het regelgevend kader goed zitten, maar eveneens de toepassing in de praktijk.”

Meer info

Kasper Demol – woordvoerder

0472 58 63 76 – kasper.demol@voka.be

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de hier gerealiseerde toegevoegde waarde.

Lees meer »

PB Voka - Voka roept federale regering op regeringscrisis op te lossen

Persberichten   •   dec 04, 2018 11:07 GMT

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, roept de politieke partijen op om de regeringscrisis snel op te lossen en de val van de regering alsnog te vermijden. Voka vraagt de regering om in haar belangenafweging het noodzakelijke sociaaleconomische werk dat nog op de plank ligt, te laten primeren.

De regeringscrisis beheerst de Wetstraat, maar heel wat sociaaleconomische dossiers moeten nog afgewerkt te worden. “Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsdeal die zo snel mogelijk integraal moet worden goedgekeurd, zodat nog meer mensen aan het werk kunnen geraken. We wachten ook nog op een hervorming van de zware beroepen, die moet garanderen dat meer mensen langer aan het werk blijven in plaats van zo snel mogelijk het pensioen op te zoeken. In het licht van de komende onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden is het belangrijk dat er sociale rust heerst”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Verder riskeren we nog altijd een stroomtekort als het kwik zakt in januari en februari. De federale regering moet daarover zeer waakzaam blijven en de nodige initiatieven nemen zodat het licht niet uitgaat. “Er is ook snel duidelijkheid nodig over de uitvoering van het Energiepact, opdat de nodige investeringen voor de energietransitie op gang kunnen komen. We kunnen het ons als ontwikkeld land toch niet permitteren dat we het risico lopen op energieprijzen die de pan uit swingen, stroomtekorten of black-outs?”, aldus Hans Maertens.

Daarnaast heeft de Europese Commissie aangegeven dat de toestand van onze overheidsfinanciën de voorbije jaren weliswaar verbeterde, maar nog altijd niet structureel onder controle is. Om haar begrotingswerk niet ongedaan te laten worden, moet de federale regering nog ingrijpen komend voorjaar. Het heeft immers geen zin om de begrotingsuitdagingen door te schuiven naar de volgende legislatuur.

Ten slotte kan er in het voorjaar van 2019 grote onzekerheid rijzen over onze export naar het VK als er geen Brexit-deal komt. In dat geval moet dat de federale regering snel de nodige maatregelen kunnen nemen om de handel over het Kanaal vlot te laten verlopen.

Meer informatie

Kasper Demol - woordvoerder

0472 58 63 76 - kasper.demol@voka.be

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Lees meer »

PB Voka - Arbeidsdeal: "Maak snel werk van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering"

Persberichten   •   nov 23, 2018 14:08 GMT

Voka is blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de Arbeidsdeal, maar waarschuwt tegelijk dat er voor de belangrijkste maatregel nog geen concrete stappen gezet zijn. “De Arbeidsdeal is een belangrijke hoeksteen in het beleid om de steeds nijpendere krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Maar de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkering in de tijd is een cruciaal onderdeel ervan en hier is nog niets over beslist. Uitstel mag niet tot afstel leiden, dus we roepen de federale regering op om hier snel werk van te maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bijna één op twee Vlaamse werkgevers geeft aan dat het gebrek aan geschikte werkkrachten een rem zet op de groei van de onderneming. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. De Arbeidsdeal kan een deel van dat probleem oplossen en het is goed dat die eindelijk uitgevoerd wordt. Toch voor een deel.

De federale regering voert vandaag een belangrijk deel van de afgesproken maatregelen uit. Daar zitten een aantal positieve elementen tussen, zoals de verhoging van de SWT-leeftijd. Op andere vlakken blijven we bij Voka op onze honger zitten. Zo stellen we ons vragen bij de verplichting van werkgevers om de outplacement van werknemers te betalen wiens arbeidsovereenkomst buiten de wil van beide partijen stopt. Aangezien hier sprake is van ‘overmacht’ zien we niet in waarom de werkgever eenzijdig die kost op zich moet nemen.

Belangrijkste maatregel nog niet op tafel

Het meest verontrustende is evenwel dat we nog steeds wachten op de uitvoering van een van de belangrijkste maatregelen, namelijk het verhogen en versterken van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. “Een concreet voorstel hebben we nog altijd niet gezien en we vrezen dat van uitstel afstel komt. We roepen de federale regering op om vaart te maken”, aldus Hans Maertens.

Meer werkenden nodig dan er werklozen zijn

De Arbeidsdeal alleen zal bovendien niet volstaan om het prangende probleem van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Er moeten meer en betere resultaten geboekt worden op het vlak van interregionale arbeidsmobiliteit. De vele werkzoekenden uit Brussel en Wallonië moeten ook gemakkelijker hun weg naar Vlaanderen vinden om daar aan de slag te gaan.

Daarnaast zullen we al onze reserves moeten activeren, dus niet enkel zij die actief naar werk zoeken. Als we dezelfde werkzaamheidsgraad willen behalen als Nederland, Zweden of Duitsland, moeten er meer mensen aan de slag dan dat er werkzoekenden zijn. We hebben het dan onder meer over ouderen, jongeren, langdurig zieken, langdurig werklozen, mensen die leven van een leefloon, …. “Willen we de vacatures kunnen invullen, zullen we ons op al die groepen moeten richten. We hebben iedereen die kan werken nodig”, besluit Hans Maertens.

Meer informatie

Kasper Demol - Persverantwoordelijke Voka - 0472 58 63 76 - kasper.demol@voka.be

Wat is Voka?

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de verschillende regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 30 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

Waarvoor staat Voka?

Wat Voka wil zijn, dat staat in de missie:

"Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil op die manier fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van zijn regio."

Wie kan lid worden van Voka?

Ondernemingen worden rechtstreeks lid van Voka. Ze versterken zo de invloed van Voka als vertegenwoordiger van de ondernemingsbelangen en ze krijgen toegang tot het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen. Voka telt intussen meer dan 18.000 leden-bedrijven.

Lees meer »

Mededeling Voka: Kasper Demol nieuwe woordvoerder van Voka

Persberichten   •   nov 21, 2018 09:57 GMT

Vanaf vandaag is Kasper Demol het nieuwe aanspreekpunt voor pers en media bij Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen. Kasper werkte sinds april 2015 als woordvoerder bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en schuift nu door naar de nationale functie. Vanaf vandaag kan u bij Kasper terecht voor alle pers en mediavragen omtrent Voka standpunten en publicaties.

Contactgegevens

Kasper Demol
+32 472 586 376
kasper.demol@voka.be

Wat is Voka?

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de verschillende regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 30 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

Waarvoor staat Voka?

Wat Voka wil zijn, dat staat in de missie:

"Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil op die manier fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van zijn regio."

Wie kan lid worden van Voka?

Ondernemingen worden rechtstreeks lid van Voka. Ze versterken zo de invloed van Voka als vertegenwoordiger van de ondernemingsbelangen en ze krijgen toegang tot het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen. Voka telt intussen meer dan 18.000 leden-bedrijven.

Lees meer »

PB Voka: "Voka verwelkomt brexit actieplan van de Vlaamse Regering"

Persberichten   •   nov 16, 2018 11:59 GMT

Vandaag heeft de Vlaamse Regering een brexit actieplan goedgekeurd om de Vlaamse bedrijven voor te bereiden op een no-deal scenario. Voka reageert tevreden op deze beslissing. “Dit actieplan is geen overbodige luxe: aan de Britse kant is het immers nog niet gezegd of de deal die momenteel op tafel ligt goedgekeurd zal worden. Het risico op een no deal blijft reëel,” stelt gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens.

Het actieplan van de Vlaamse regering zet sterk in op het sensibiliseren en informeren van de Vlaamse bedrijven over de gevolgen van de brexit. Dit blijft noodzakelijk omdat er nog steeds bedrijven zijn die zich te weinig bewust zijn van de gevolgen van de brexit. “Sommige bedrijven kunnen bijvoorbeeld zonder het te weten indirect een impact ondervinden aangezien een leverancier of een klant ergens een link met het VK heeft. Bij een harde brexit kunnen ze snel getroffen worden zonder het te weten”, aldus Maertens. “Dergelijke bedrijven sensibiliseren over de brexit is een grote uitdaging die de Vlaamse regering met dit actieplan onder andere wenst aan te pakken.”

De federale regering lanceerde een paar weken terug al de brexit impactscan die ondernemers helpt in kaart te brengen wat de gevolgen kunnen zijn van de brexit voor hun bedrijf op basis van een korte enquête. Deze scan bereikte ondertussen al meer dan 4000 bedrijven. Het Vlaamse actieplan is een goeie en noodzakelijke aanvulling op deze brexit impactscan.

Voka is alvast klaar om haar steentje bij te dragen aan het verder sensibiliseren en informeren van Vlaamse bedrijven omtrent de brexit. “Wij zijn zeker bereid om de uitrol van de brexit roadshow die onderdeel uitmaakt van het actieplan te ondersteunen”, stelt Maertens. “Met ons lokaal netwerk van Voka - Kamers van Koophandel zijn wij immers ideaal geplaatst om bedrijven te bereiken die zich vandaag misschien nog te weinig bewust zijn van de impact die een no-deal kan hebben.” Het Voka - Kamer van Koophandel netwerk is overigens reeds vandaag heel wat informatiesessies aan het organiseren om bedrijven te sensibiliseren over de brexit.

Voka is ook tevreden dat het actieplan aandacht schenkt aan de mogelijke opportuniteiten van de brexit. Zo wordt de opdracht gegeven om een strategie te ontwikkelen om van Vlaanderen een draaischijf in de Anglo-Europese handel te maken na de brexit.

“Met onze havens hebben we een enorme troef om Vlaanderen te positioneren als een belangrijk overslagpunt voor de Anglo-Europese handel na de brexit”, stelt Maertens. “Dit is een interessante piste om investeringen naar Vlaanderen te halen. De handel tussen het VK en het Europese vasteland zal immers niet zomaar verdwijnen na de brexit.”

Voka blijft uiteraard hopen dat het akkoord dat momenteel op tafel ligt ,goedgekeurd wordt. “Een no-deal op 29 maart volgend jaar zou immers enorm disruptief zijn voor onze ondernemers”, zegt Maertens. “Maar in de huidige onzekerheid zou het onverantwoord zijn om geen voorzorgsmaatregelen te nemen.” Voka blijft daarom vasthouden aan het principe ‘hoop voor het beste maar bereid je voor op het ergste’.

Meer informatie

Peter De Brabandere - Persverantwoordelijke Voka - 0479 96 08 73 - peter.debrabandere@voka.be

Gilles Suply - adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen - gilles.suply@voka.be - 0474 66 33 98

Lees meer »

PB Voka “Vlaamse werkgevers overhandigen STEM-manifest”

Persberichten   •   nov 12, 2018 07:31 GMT

Vandaag organiseerde Voka samen met sectorfederaties Agoria Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, essenscia vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen en de Vlaamse Confederatie Bouw een ontbijtoverleg over STEM. Samen met de onderwijskoepels en -netten en onderwijsexperts uit het Vlaams Parlement werd er nagedacht over de toekomst van STEM. Hiervoor overhandigden de werkgeversorganisaties een manifest met 20 concrete aanbevelingen. Met dit STEM-manifest willen ze de kwaliteit en instroom in het STEM-onderwijs versterken.

“Vandaag gingen het bedrijfsleven, de onderwijswereld en de beleidsmakers constructief in dialoog over STEM. Over de meeste aanbevelingen is iedereen het eens. Het is nu belangrijk dat alle partners zich engageren om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.”, aldus Françoise Chombar, voorzitter van het STEM-platform en CEO van Melexis, die het overleg voorzat.

Volgens Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, is het goed dat de werkgevers actief meedenken over STEM. “De combinatie van onze pedagogische en didactische know-how en de inhoudelijke expertise vanop de werkvloer maakt ons onderwijs sterker. Daar wil het GO! een voortrekkersrol in blijven spelen.”

“STEM is een absolute prioriteit”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, namens de werkgevers. “De samenleving en de arbeidsmarkt van vandaag en morgen hebben meer mensen nodig met een STEM-profiel. De STEM-monitor 2018 maakt echter duidelijk dat er nog werk op de plank ligt. De instroom in TSO en BSO studierichtingen én in professionele bachelors moet dringend omhoog. Belangrijk is bovendien de positieve en bewuste keuze van de leerling, ondersteund door de ouders en de onderwijsbegeleiding, voor die STEM-richting. Daarnaast blijft ook de kwaliteit van STEM-opleidingen een aandachtspunt.”

Vlaams parlementslid en ondervoorzitter van de commissie Onderwijs Koen Daniëls (N-VA): “Het belang van Wetenschappen, Technologie, Engineering en Wiskunde heeft lange tijd te weinig aandacht gekregen en werd gezien als “moeilijk”. Met de aandacht die STEM nu krijgt, kunnen we dat ombuigen naar “nodig en uitdagend”. Niet alleen in het secundair onderwijs en het hoger onderwijs, maar ook in het lager onderwijs dient het voldoende én aparte aandacht te krijgen. Het aanmoedigen van zij-instroom uit STEM-sectoren in ons lerarenkorps is dan ook verrijkend.”

Lees het volledige STEM-manifest hier.

Peter De Brabandere - Woordvoerder Voka - 0479 96 08 73 - peter.debrabandere@voka.be 

Lees meer »

ONDER EMBARGO tot 7/11 - 19u00 PB Voka "Nieuwe voorzitter Voka Wouter De Geest roept op tot “duurzaam verbinden”"

Persberichten   •   nov 07, 2018 13:56 GMT

“Ons land presteert onder zijn potentieel. Deze achteruitgang moet en kán gekeerd worden. (…) De oplossing die ik naar voor schuif is: duurzaam verbinden.” Deze oproep doet Wouter De Geest, de nieuwe voorzitter van Voka. De BASF-topman heeft op 7 november officieel de fakkel overgenomen van Paul Kumpen als voorzitter van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Wouter De Geest is op woensdag 7 november officieel ingehuldigd als de nieuwe voorzitter van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. De Geest, gedelegeerd bestuurder van BASF in Antwerpen, zal de komende drie jaar in deze functie mee stem geven aan de Vlaamse ondernemingen en ondernemers. Hij neemt de fakkel over van Paul Kumpen, die sinds 2015 nationaal voorzitter van Voka vzw was. Ruim 400 ondernemers, politici en decision makers woonden de voorzitterswissel in de Brusselse Concert Noble bij.

In zijn maidenspeech roept Wouter De Geest op tot “duurzaam verbinden”. “Wij hebben binnen onze samenleving méér verbinding nodig rond een gemeenschappelijk gedragen visie. Wij hebben grote nood aan échte verbinding tussen alle betrokkenen: de ondernemingen, het politieke bestuur, de werknemersorganisaties, de milieubewegingen en alle andere verantwoordelijke actoren in onze samenleving. Alleen door zo’n duurzame verbindingsvisie kunnen wij, los van de waan van de dag, een langetermijnplan opstellen en dat daadwerkelijk ten uitvoer brengen. Het moet gedaan zijn met dossiers die blijven liggen of aanslepen”, vindt de nieuwe voorzitter van Voka.

De Geest roept ook op om meer samen te werken om excellentie te bereiken. “De lijn die ik in mijn voorzitterschap wil leggen is er één van verbinding in excellentie. Samen kunnen wij, verbonden rond één gemeenschappelijke visie, de wereld aan!”, luidt het.

De nieuwe voorzitter sluit zijn betoog af met drie duidelijke boodschappen: “Ten eerste: onze ondernemingen en onze ondernemers zijn en blijven de kracht van Vlaanderen, van waaruit onze hele samenleving wordt gefinancierd. Ten tweede: om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, hebben wij nood aan excellentie, en dat op álle niveaus. Ten slotte en ten derde: wij hebben de moed nodig om, in verbondenheid, alle stappen te zetten, die wij moeten zetten.”

De speech van Wouter De Geest, Voorzitter Voka, kan u hier downloaden.

Wie is Wouter De Geest?

 • Wouter De Geest (Gent, 28 augustus 1954)
 • Gehuwd
 • Vader van twee dochters: Annelien en Margot
 • Studeerde Rechten aan de UGent
 • Sinds 1982 in dienst bij BASF in Antwerpen
  • Hoofd juridische dienst 
  • Personeelsdirecteur
  • Verantwoordelijke communicatie
  • Verantwoordelijk project aandeel BASF-groep op Beurs New York
 • Sinds 2001: lid directiecomité BASF
 • 2007: Gedelegeerd bestuurder en voorzitter Directiecomité BASF
 • Commandeur in de Kroonorde

Diverse engagementen

 • Erevoorzitter essenscia België
 • Gewezen voorzitter Industrieraad Vlaanderen
 • Lid van het Bestuurscomité en Raad van Bestuur Voka vzw
 • Ondervoorzitter Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
 • Lid strategisch comité VBO
 • Voorzitter stakeholders overleg haven, industrie en logistiek van de haven van Antwerpen

BASF Antwerpen

BASF Antwerpen vestigde zich meer dan 50 jaar geleden in Antwerpen. Het bedrijf telt vandaag iets meer dan 3.100 medewerkers en beslaat een oppervlakte van 600 hectare. Daarmee is de site het grootste geïntegreerde chemische productiecentrum in België. Wouter De Geest is sinds 2007 gedelegeerd bestuurder van BASF Antwerpen en startte zijn carrière bij het bedrijf in 1982.

Voor meer informatie

Peter De Brabandere - peter.debrabandere@voka.be - 0479960873

Lees meer »

PB Voka "Voka kaart bekommernissen rond de Brexit aan bij Brits Minister Dominic Raab"

Persberichten   •   okt 26, 2018 07:40 GMT

Gisteren heeft Voka, samen met 8 Kamers van Koophandel uit landen gelegen rond de Noordzee, de bekommernissen van de bedrijven over de Brexit overgemaakt aan de Britse Minister voor Vertrek uit de Europese Unie Dominic Raab. “Onze belangrijkste boodschap was simpel: een no-deal scenario in maart volgend jaar moet absoluut vermeden worden want dat betekent voor onze bedrijven chaos”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De Noordzee Kamers van Koophandel staan in voor 70% van de handel tussen de EU en het VK, wat ruwweg neerkomt op 350 miljard EUR. Het Noordzeegebied zou geconfronteerd worden met de grootste disruptie door een potentiële harde Brexit aangezien grenscontroles vooral in dit gebied opgeschroefd zullen worden. “Een doorbraak in de Brexit-onderhandelingen de komende weken is dan ook van cruciaal belang voor de deelnemende Kamers van Koophandel die heel wat ongeruste bedrijven vertegenwoordigen”, stelt Maertens.

“Onze boodschap is simpel”, verduidelijkt Maertens. “Een no-deal scenario op 29 maart volgend jaar is een situatie die ten alle tijden vermeden moet worden.” Op basis van concrete cases hebben de Noordzee Kamers van Koophandel de minister in detail toegelicht dat een no-deal een enorme impact zou hebben op de vele bedrijven die actief zijn op de Britse Markt maar ook op de vele Britse bedrijven die actief zijn in de Europese Unie.

Daarnaast hebben de Noordzee Kamers ook de zogenaamde ‘Brexit preparedness’ van de Britse administraties aangekaart. Verschillende bedrijven signaleren dat het nog compleet onduidelijk is hoe hun goederen of diensten precies behandeld zullen worden in geval van een no-deal. Ook al moet alles in het werk gesteld worden om een dergelijk scenario te vermijden, is het van groot belang dat bedrijven meer duidelijkheid verkrijgen hieromtrent om zich toch te kunnen voorbereiden. “Wij hebben duidelijk aan de Minister gemeld dat bedrijven dringend nood hebben aan meer gedetailleerde informatie omtrent de Britse voorbereidingen op een no-deal”, zegt Maertens. “Bedrijven kunnen zich maar voorbereiden op een no-deal als ze weten wat dit precies inhoudt.”

Voka zal in de komende weken en maanden blijven ijveren voor een handelsvriendelijke Brexit samen met de andere Noordzee Kamers van Koophandel alsook haar Europese koepelorganisatie Eurochambres. “We naderen een cruciale fase”, zegt Maertens. “Nu moeten de onderhandelaars knopen doorhakken en eindelijke klare wijn schenken.” 

Voor meer informatie

Peter De Brabandere - peter.debrabandere@voka.be - 0479960873

Gilles Suply - adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen - gilles.suply@voka.be - 0474 66 33 98

Lees meer »

Afbeeldingen & video's 4 afbeeldingen, 1 video

Contacten 1 contactpersoon

 • Perscontact
 • Woordvoerder
 • kaiyspwrerla.dthemnwolfl@vfkokbya.zbbedt
 • +32 472 586 376
 • +32 2 229 81 20

Over Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Adres

 • Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Koningsstraat 154
 • 1000 Brussel
 • Belgie

Links