​PB Voka "Zwitserland gidsland voor Duaal Leren"

Persberichten   •   sep 18, 2018 12:51 GMT

Vandaag organiseerde Voka samen met de Zwitserse ambassade, het departement Onderwijs & Vorming en de Zwitserse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg een interactieve workshop over het Zwitserse systeem van duaal leren. Aangezien het duaal leren in Vlaanderen nog in haar kinderschoenen staat, zijn er veel lessen te trekken uit hun decennialange ervaring.

In Zwitserland kiest bijna 65% van de leerlingen hoger secundair onderwijs voor een duale opleiding. Hiervoor kunnen ze kiezen uit meer dan 230 beroepen in verschillende domeinen. Ook in het hoger onderwijs en zelfs aan de universiteit kan er gekozen worden voor een duale opleiding. De populariteit van het systeem is onder meer te danken aan een goed uitgebouwd systeem van carrièrebegeleiding waarbij de jongeren intensieve begeleiding krijgen over alle mogelijke beroepsopleidingen en bijhorende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Zwitserland slaagt er bovendien in om voldoende leerkrachten aan te trekken en te behouden in het beroepsonderwijs door hen parttime regelingen aan te bieden waar ze een deel van hun tijd doorbrengen in het bedrijfsleven. Hierdoor houden ze tegelijkertijd hun skills ook up-to-date. Op het einde van een duale opleiding wordt er per beroep een centraal examen georganiseerd dat ervoor zorgt dat alle afgestudeerden aan dezelfde standaarden voldoen. Het bedrijfsleven speelt ten slotte een leidende rol in het bepalen van het aanbod en de invulling van de opleidingen.

“Belangrijke lessen uit Zwitserland,” aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka. “We zien dat er heel wat interesse is van zowel het bedrijfsleven als het onderwijs in het nieuwe duaal leren. In de toekomst moet duaal leren een échte volwaardige leerweg zijn in ons onderwijs. We rekenen erop dat ook de volgende Vlaamse regering blijft werk maken van het duaal leren. Ook de leerkrachten hebben hier een cruciale rol in. Het Zwitsers voorbeeld toont aan dat leerkrachten vaak de beste ambassadeurs zijn van het systeem. Dit moeten we zeker meenemen in de uitrol van het Vlaams systeem.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vlaanderen kiest voluit voor duaal leren. Dit schooljaar zetten 186 scholen hun schouders hieronder. In totaal bieden ze zo 50 studierichtingen meer dan 440 keer aan. Een succes. In Zwitserland is duaal leren al langer ingeburgerd. Deze studiedag is dan ook interessant om goede praktijken te delen. Het toont nogmaals aan dat duaal leren alleen maar kan slagen als onderwijs en bedrijven de handen in elkaar slaan om zo een kwaliteitsvolle leerweg uit te bouwen waar jongeren met volle overtuiging en goesting voor kiezen. 

Voor meer informatie:

Tom Demeyer
Woordvoerder Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen
tom.demeyer@voka.be
+32 472 84 15 99 

Lees meer »

PB Voka “Loodsen en sluiswachters gijzelen onze economie”

Persberichten   •   sep 18, 2018 09:55 GMT

De loodsen en sluiswachters hebben sinds gisterenavond het werk neergelegd. De vakbonden van de maritieme diensten voeren hiermee op verschillende plaatsen actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister Liesbeth Homans. Voka noemt de staking onverantwoord. “Deze actie breng immense schade toe aan onze economie. Niet alleen de havens zijn hierdoor geblokkeerd ook de binnenwateren delen in de klappen. Dit is de zoveelste onverantwoorde actie van de vakbonden, ze gijzelen onze economie en brengen de jobs van duizenden werknemers in gevaar,” aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka.

De schade van de stakingsactie van de loodsen op onze economie is enorm. Na de droogte en de daaropvolgende laagwatertoestanden zorgen de acties van de loodsen en sluiswachters voor aanzienlijke blokkades en vertragingen in het bevoorradingssysteem. De betrouwbare binnenvaart komt hiermee onder druk te staan. “We willen steeds minder vrachtwagens op de weg, het alternatief hiervoor is de waterweg. De onverantwoorde acties van de vakbonden brengt het imago van de binnenvaart ernstige schade toe. Daarenboven krijgen we nu al melding van heel wat bedrijven die hun productieprocessen moeten vertragen of zelfs helemaal stilleggen. Voor veel bedrijven is dit een regelrechte ramp,” aldus Niko Demeester. “Daarenboven komt de positie van onze havens als economische poorten onder druk te staan. Dit is de zoveelste actie van de loodsen, dit brengt niet alleen economische schade met zich mee maar ook blijvende imagoschade.”

Voka vraagt dan ook de acties meteen stop te zetten. “Een uur blokkade van de Antwerpse haven kost meer dan 1 miljoen euro. Daarnaast worden ook de havens van Zeebrugge, Gent en Oostende getroffen. Als de acties niet meteen stoppen dan zal de schade niet te overzien zijn. Onze havens staan in voor duizenden jobs, de vakbonden zetten dit alles op het spel.”

Voor meer informatie: 

Tom Demeyer
Woordvoerder Voka
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@voka.be 

  

​Alle loodsen en sluiswachters hebben vandaag het werk neergelegd. De vakbonden van de maritieme diensten voeren hiermee op verschillende plaatsen actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister Liesbeth Homans. Voka noemt de staking onverantwoord.

Lees meer »

PB Voka "​Marc Adriansens nieuwe voorzitter Voka havenvereniging"

Persberichten   •   sep 17, 2018 18:51 GMT

Vandaag werd Marc Adriansens, Managing Director van ICO, officieel aangesteld als voorzitter van de Voka havenvereniging. Hij volgt Nicolas Saverys, gedelegeerd bestuurder Exmar, op. De Voka havenvereniging is een samenwerkingsplatform van de 4 private havengemeenschappen in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge).

PU 10/09: Voka De Rentree: start van het politiek-economische jaar

Persberichten   •   sep 07, 2018 08:26 GMT

Op minder dan één maand van de lokale verkiezingen trapt Voka het nieuwe politieke werkjaar af. Ongetwijfeld een van de belangrijkste uitdagingen voor onze lokale en nationale politici is het mobiliteitsvraagstuk. Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren blijft België filekampioen. Nochtans zijn er oplossingen mogelijk.

​PB Voka “Jobsdeal oogt goed, maar concrete invulling afwachten”

Persberichten   •   jul 24, 2018 10:04 GMT

Vannacht bereikte de federale regering een akkoord omtrent de begroting en de zogenaamde jobsdeal. Voka riep de regering de afgelopen weken op om werk te maken van ingrijpende en concrete maatregelen. Met de jobsdeal gaat de federale regering in de goede richting.

PB Voka “Tevreden dat Vlaamse regering kiest voor economisch verantwoorde klimaattransitie”

Persberichten   •   jul 21, 2018 09:33 GMT

​Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering heel wat beslissingen genomen. Voka heeft voornamelijk het Vlaams Klimaatplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van nabij opgevolgd, aangezien die een grote impact hebben op de Vlaamse bedrijven.

PB “Voka stuurt meer dan 50 parlementsleden op bedrijfsstage”

Persberichten   •   jul 18, 2018 11:56 GMT

​PB Voka “CO2-taks mag geen excuus zijn voor nieuwe belastingen”

Persberichten   •   jul 03, 2018 10:26 GMT

In de pers wordt gedebatteerd over een koolstofprijs of CO2-taks. In de komende jaren moet de consumptie van vervuilende brandstoffen en CO2-intensieve producten flink worden afgebouwd. Toch kan er volgens Voka pas sprake zijn van een CO2-taks indien er 4 voorwaarden zijn vervuld. “Een nieuwe taks mag onder geen beding een excuus zijn om extra belastingen te innen"

PB Voka “Vereenvoudigd Vlaams doelgroepenbeleid werpt vruchten af”

Persberichten   •   jun 29, 2018 06:10 GMT

PB Voka “Wouter De Geest voorgedragen als nieuwe voorzitter Voka”

Persberichten   •   jun 19, 2018 07:55 GMT

Afbeeldingen & video's 4 afbeeldingen, 1 video

Contacten 1 contactpersoon

Over Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Adres

  • Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Koningsstraat 154
  • 1000 Brussel
  • Belgie

Links