PB Voka: Inzet op artificiële intelligentie cruciaal voor Vlaamse kennisregio, Voka neemt rol op in Vlaams AI-plan

Persberichten   •   mar 22, 2019 14:09 GMT

PB Voka: blijven onderhandelen om harde Brexit alsnog te vermijden

Persberichten   •   mar 12, 2019 19:36 GMT

Voka betreurt ten zeerste dat het aangepaste terugtrekkingsakkoord dinsdagavond voor een tweede keer niet werd goedgekeurd door het Britse Lagerhuis. “En toch moeten we er tot de laatste snik alles aan blijven doen om een harde Brexit te vermijden. Een tijdelijke verlenging van de onderhandelingen met zicht op een oplossing moet mogelijk blijven”, zo stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. 


Ondanks de bijkomende garanties van de EU over de controversiële Ierse ‘backstop’, werd het terugtrekkingsakkoord voor een tweede maal met grote meerderheid weggestemd in het Britse Lagerhuis. “Minder dan drie weken voor de Brexit is er nog steeds geen oplossing. Maar onze ondernemingen willen nog steeds een harde Brexit vermijden omwille van de talloze onzekerheden en de dreigende grote problemen. Daarom moet naar een oplossing gezocht worden tot de laatste dag, of uur, of minuut”, reageert Hans Maertens.

Het vooruitzicht van een harde Brexit heeft nu reeds een enorme economische impact gehad. Vele bedrijven hebben al serieus geïnvesteerd in het vergroten van hun opslagcapaciteit aan beide zijden van het Kanaal om de onmiddellijke gevolgen van een harde Brexit op te vangen. Bedrijven bereiden zich logistiek voor en verleggen hun logistieke ketens om hun blootstelling aan de Brexit te beperken. De economische impact van een harde Brexit wordt met de dag duidelijker. “De lange files in Calais door de stakingen van de Franse douaniers is maar een voorproefje van wat ons elke dag te wachten staat in geval van een harde en onvoorbereide Brexit”, merkt Maertens op. 

“Verder onderhandelen en zoeken naar een oplossing is dan ook de enige mogelijkheid.” Voka hoopt dat in de komende dagen de Europese Unie en het Britse Lagerhuis blijven onderhandelen en eventueel een tijdelijke verlenging van de onderhandelingen goedkeuren. “Een eindeloos uitstel van de Brexit-onderhandelingen zonder zicht op resultaat is echter ook niet wenselijk”, waarschuwt Maertens. Een verlenging van de onderhandelingen mag niet leiden tot een simpel ‘uitstel van executie’ maar moet echt gebruikt worden om eindelijk een broodnodige doorbraak te forceren. “Nu is er echt politieke moed nodig om het grootste economisch debacle van de eeuw te vermijden”.

Meer informatie

Kasper Demol – woordvoerder

0472 58 63 76 – kasper.demol@voka.be

Lees meer »

PB Voka - “Handel met VK moet gegarandeerd worden na 29 maart”

Persberichten   •   mar 08, 2019 09:57 GMT

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is verontrust over de oproep van de douanetop in De Tijd vandaag om een brexitpauze in te voeren na 29 maart en tijdelijk zo weinig mogelijk te vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk. “Een harde brexit gaat sowieso gepaard gaan met problemen aan de grens. Die gaan echter niet weg door simpelweg te vragen aan bedrijven om na 29 maart niet meer uit te voeren”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Er moet in dit geval nog een versnelling hoger geschakeld worden in de voorbereidingen op een harde brexit, bij zowel de bedrijven als de overheidsdiensten. “Wat er ook gebeurt op 29 maart, de handel tussen Vlaanderen en het VK moet gegarandeerd worden.”

De afgelopen maanden heeft Voka heel wat constructieve contacten gehad met de verantwoordelijke ministers op federaal en Vlaams niveau, de douaneautoriteiten en andere overheidsdiensten. Dit heeft geleid tot een hele resem acties om bedrijven te helpen in hun voorbereidingen op een harde brexit waaronder de lancering van een Brexit-scan voor bedrijven, het oprichten van een brexit call center en het proactief toekennen van EORI nummers aan bedrijven die uitvoeren naar het VK. Voka is dan ook verbaasd over de boodschap van de douane dat bedrijven na 29 maart tijdelijk zo weinig mogelijk moeten vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk.

Voka erkent dat een harde brexit gepaard zal gaan met heel wat uitdagingen. “Wij begrijpen heel goed dat de douane met heel wat problemen geconfronteerd zal worden indien er zich een harde brexit voltrekt”, verduidelijkt Maertens. “Maar door bedrijven op te roepen niet uit te voeren na 29 maart, wordt het aanpakken van de problemen simpelweg uitgesteld.”

Voka vraagt dat de douane, het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid, de veiligheidsdiensten en andere administraties in de komende drie weken alle inspanningen leveren om problemen bij een harde brexit zoveel mogelijk te vermijden. Wachttijden en controles in de havens voor bedrijven die exporteren naar het VK, dienen zo effectief en efficiënt mogelijk aangepakt te worden. “Indien nodig moeten we in de voorbereiding nog een paar tandjes bijsteken”, aldus Hans Maertens.

Voka zal haar leden en in het bijzonder de KMO’s verder sensibiliseren om de brexit goed voor te bereiden. De bedrijven die instaan voor het leeuwendeel van onze in- en uitvoer zijn reeds heel goed voorbereid. “Er moet inderdaad vermeden worden dat onze havens blokkeren omdat een kleine minderheid van bedrijven niet goed voorbereid is”, waarschuwt Maertens. Deze bedrijven exporteren vaak minder en hebben geen of nauwelijks ervaring met export naar niet EU-landen. Een aantal wachten ook nog af wat er uiteindelijk zal gebeuren. Vandaag is het nog onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren op 29 maart.

Voka draagt alvast haar steentje bij. “Naast het organiseren van vele Brexit-seminaries doorheen Vlaanderen de afgelopen maanden, zijn wij ook sinds februari begonnen met zogenaamde ‘Brexit-labs’”, stelt Maertens. In deze labs krijgen bedrijven doorgedreven en aangepast advies voor hun voorbereidingen op een harde brexit. Voka heeft bovendien ook oog voor wat er gebeurt aan de andere kant van het Kanaal. “Wij ontvangen samen met de Haven van Zeebrugge voor de derde keer al een grote Britse delegatie op 14 maart waar bedrijven zich kunnen informeren over hoe het VK zich aan het voorbereiden is op de brexit. Ook dat is immers belangrijk”, benadrukt de gedelegeerd bestuurder van Voka.

Meer informatie

Sofie Bockaert – directeur communicatie a.i.

Sofie.Bockaert@voka.be – 0489 03 80 00

Lees meer »

PB Voka – Dankzij mobiliteitsbudget meer keuzevrijheid en aandacht voor duurzame mobiliteit

Persberichten   •   mar 01, 2019 08:33 GMT

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is zeer tevreden dat het mobiliteitsbudget gisteren goedgekeurd werd in de Kamer. “We hebben hier al in ons verkiezingsmemorandum van 2014 voor gepleit en zijn blij dat dit er uiteindelijk toch doorkomt. Het biedt keuzevrijheid aan de werknemer, zonder de kosten voor de werkgever te verhogen. Bovendien wordt het erg aantrekkelijk om voor duurzame alternatieven te kiezen, wat de mobiliteit en de klimaatdoelstellingen in ons land ten goede komt”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder.

Het mobiliteitsbudget stond al langer op het verlanglijstje van de Vlaamse ondernemers. In tegenstelling tot de cash-4-car-regeling, biedt het mobiliteitsbudget veel meer mogelijkheden om te combineren met verschillende vormen van openbaar of duurzaam vervoer. “Het mobiliteitsbudget vergroot de keuzemogelijkheden voor de werknemers zonder de kost op te drijven voor de werkgevers. In tegendeel, het maakt hen net aantrekkelijker voor potentiële en bestaande werknemers in deze bijzonder krappe arbeidsmarkt”, vindt Hans Maertens.

Voka is dan ook tevreden dat het mobiliteitsbudget goedgekeurd werd. Door de val van de regering eind 2018 was het immers onzeker of dit voorstel goedgekeurd zou worden. “Er is nu eindelijk een fiscale en parafiscale regeling die het gemakkelijker maakt om voor duurzame alternatieven te kiezen. Dat hebben we nodig om de bereikbaarheid van de bedrijven en ons land te vrijwaren enerzijds. Anderzijds draagt het ook bij in de klimaatuitdaging waar we allen voor staan.”

Meer informatie

Sofie Bockaert – directeur communicatie a.i.

Sofie.Bockaert@voka.be – 0489 03 80 00 

Lees meer »

PB Voka - Nieuw decreet maakt taxi’s toegankelijkere mobiliteitsoptie voor burgers en bedrijven

Persberichten   •   feb 27, 2019 16:38 GMT

Vandaag stemt het Vlaams Parlement over het Taxidecreet (ontwerpdecreet ‘individueel bezoldigd personenvervoer’). Door dit decreet verdwijnen de bestaande vaste tarieven voor taxi’s, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Zo zouden taxi’s talrijker en goedkoper moeten worden, stelt de regering.

Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen is tevreden dat door dit decreet taxi’s kunnen evolueren tot een volwaardig onderdeel van de mobiliteitskeuze voor burgers en bedrijven. “We staan letterlijk stil in Vlaanderen en Brussel. Dat is onaanvaardbaar voor de bedrijven, gezien hun logistieke behoeftes, maar evengoed voor de werknemers, die vlot woon-werkverkeer wensen. Er is nood aan een vernieuwd mobiliteitsbeleid”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Een vlottere mobiliteit blijft een topprioriteit voor Voka. Vooral in onze steden is een efficiënter autogebruik deel van de oplossing door autodelen en ‘mobility as a service’, dat mensen helpt in het kiezen van vervoersmiddelen om van A naar B te geraken. In de ontwikkeling van het concept ‘basisbereikbaarheid’ zullen ook de taxi en andere vervoersvormen bij het vervoer op maat een belangrijke rol spelen. Initiatieven die bijdragen aan een vlottere mobiliteit moeten dus aangemoedigd worden en innovatieve concepten moeten een kans krijgen binnen een gelijk speelveld voor alle marktspelers.

Voka roept het Brussels Gewest op om ook daar de nodige stappen te zetten naar een moderne taxiwetgeving die eenduidig is en deze diensten toegankelijker maakt.

Meer informatie

Sofie Bockaert - directeur communicatie a.i. - sofie.bockaert@voka.be - 0489 03 80 00

Lees meer »

PB "Voka tevreden dat IPA wettelijke loonnorm respecteert, sociale onrust mag nu stoppen"

Persberichten   •   feb 26, 2019 15:20 GMT

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft kennis genomen van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat dinsdagochtend gesloten werd in de Groep van 10. Voka is alvast tevreden dat het akkoord de wettelijke loonnorm respecteert zodat de concurrentiekracht ten opzichte van onze buurlanden niet verder aangetast wordt. Voka betreurt wel dat er blijkbaar met de vakbonden geen ernstig debat gevoerd kan worden over de eindeloopproblematiek. “Nochtans is een fundamentele discussie noodzakelijk, want we werken veel minder dan in onze buurlanden”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka stelt vast dat er in het IPA een marge van 1,1 procent vastgelegd wordt voor loonsverhogingen de komende 2 jaar en dit bovenop de indexaanpassingen. Voka is tevreden dat de loonnormwet gerespecteerd wordt. Het minimumloon wordt eveneens licht verhoogd. Voka vindt dit echter een symbolische maatregel die voor de betrokken medewerkers nauwelijks iets opbrengt. “We pleiten eerder voor andere oplossingen, zoals de Vlaamse Jobstimulans waarbij door lastenverlagingen 100 euro netto per maand aan de medewerkers met lage lonen gegeven wordt.” Voka is alvast ook tevreden dat het aantal overuren opgetrokken wordt van 100 uren naar 120 uren om onze ondernemingen toe te laten een beetje flexibeler te kunnen werken, maar er is meer nodig. Voka onderschrijft ook de maatregel om de forfaitaire tussenkomst in het abonnement voor trein, tram en bus te verhogen en zo het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.

Voka betreurt evenwel dat het blijkbaar onmogelijk is om met de vakbonden een fundamenteel debat te voeren over de eindeloopbaan. De bonden koppelen het behoud van systemen van SWT en landingsbanen telkens aan het al dan niet opblazen van het sociaal overleg. “Het is bijzonder jammer dat er in dit land geen grondige discussie gevoerd kan worden met de vakbonden over langer werken. Dit was al zo met de definitie van de zware beroepen; nu is dat opnieuw zo met de eindeloopbaan.” Ongeacht het akkoord dat nu gesloten werd om de sociale vrede de komende 2 jaar te garanderen en onze bedrijven de nodige zekerheid te geven, blijven de werkgevers wel vragende partij om langer te werken. “Wij blijven langer werken op tafel leggen. Alleen op die manier kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en de kost van de vergrijzing betalen”, aldus nog Hans Maertens.

Voka rekent er ten slotte op dat de vakbonden stoppen met sociale onrust te organiseren; dit IPA vormt immers een evenwichtig kader tussen de eisen van de werkgevers en van de werknemers.

Meer informatie

Sofie Bockaert - directeur communicatie a.i. - sofie.bockaert@voka.be - 0489 03 80 00

Lees meer »

PB Voka: Dringend 3 miljard verspilling aanpakken voor betere gezondheidszorg

Persberichten   •   feb 26, 2019 12:43 GMT

In de nieuwe visienota ‘Helping people live the healthiest lives possible’ benoemen twaalf experts maar liefst 3,35 miljard euro verspilling in de zorg. “Het is vijf voor twaalf”, vindt ook Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. “Om de vergrijzing, de welzijnsbehoeften en de nood aan innovatie in de gezondheidszorg op te vangen is er de volgende regeerperiode 5 miljard euro aan extra middelen nodig. Dat terwijl momenteel in de zorg 1 euro op de 5 wordt verspild. We kunnen zo’n 3,5 miljard of 10% van het totale zorg- en welzijnsbudget besparen, zonder aan de meerwaarde van het systeem te raken,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka jn een reactie op de visienota. 

“Willen we kwaliteit, duurzaamheid, menswaardigheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid behouden, dan is directe actie nodig”. Dat stellen topexperts Lieven Annemans, Stefaan Callens, Wouter De Ploey, Raf De Rycke, Erwin Devriendt, Niko Dierickx, Marc Noppen, Roel Van Giel, Luc Van Gorp, Pieter Van Herck ,Piet Vanthemsche en Lieven Zwaenepoel. Vanuit een persoonlijk engagement lanceren ze voorstellen om onze zorg klaar te stomen voor de toekomst. De auteurs pleiten er onder andere voor om verspilling aan te pakken. “Met een doelmatiger gebruik komen die middelen vrij en kunnen we ze inzetten voor bijvoorbeeld meer preventie en gezondheidspromotie”, klinkt het.

Voka sluit zich bij dat pleidooi aan. Lang niet alle zorg heeft meerwaarde. Zo hoort 56% van de spoedgevallen elders thuis en krijgen patiënten vaak te veel medicatie. Een grote hap uit het budget gaat naar de correctie van vermijdbare ‘fouten’. Volgens berekeningen van Voka kan er 3,5 miljard bespaard worden in de zorg. Euro’s die we de komende jaren hard kunnen gebruiken, want de volgende regeerperiode zal er op het Vlaamse en federale beleidsniveau 5 miljard euro aan extra middelen nodig zijn voor de zorg. “2 miljard euro kunnen we vrijmaken vanuit de groei aan het huidige ritme, maar dan nog moeten we 3 miljard euro zien te vinden”, werpt Voka op. “Een grondige transitie dringt zich op, waarbij we ook middelen vrijmaken uit ongepaste zorg. We moeten ingrijpen om het welzijn en de gezondheid van onze bevolking te vrijwaren,” aldus Hans Maertens.

Zowel de auteurs als Voka vinden ook dat het huidige betalingsmodel van de zorg te veel gericht is op het behandelen van ziekten en te weinig op mensen zo lang mogelijk gezond houden. Daar moeten we dringend op ingrijpen. Hoe? Door zorgverleners niet enkel meer te betalen voor elke handeling die ze doen, maar per ingeschreven patiënt. Goede zorgkwaliteit moet daarbij beloond worden. Het systeem van ereloonsupplementen en deconventionering moet in vraag gesteld worden.

Voka doet een oproep naar de artsen-specialisten om op constructieve wijze volop mee de lead te nemen in de komende hervormingen. “Dit is een cruciale succesfactor, zo leren we van andere landen. We vragen aan iedereen om kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke zorg voorop te stellen en niet op de rem te staan wegens belangen op korte termijn. Daar is de burger en de volksgezondheid niet mee gediend,” zo stelt Voka nog.

Meer informatie

Sofie Bockaert - directeur communicatie a.i. - sofie.bockaert@voka.be - 0489 03 80 00

Lees meer »

PB Voka: "Voka wil sociaal overleg aanpassen aan de 21e eeuw"

Persberichten   •   feb 21, 2019 19:12 GMT

PB Voka – Vakbonden schieten zichzelf in de voet met politieke staking

Persberichten   •   feb 13, 2019 09:33 GMT

PB Voka – Met stadsboulevard zonder alternatieven spant Brussel de kar voor het paard

Persberichten   •   feb 08, 2019 10:56 GMT

Afbeeldingen & video's 5 afbeeldingen, 1 video

Contacten 1 contactpersoon

  • Perscontact
  • Woordvoerder
  • kajdspvwergo.dkxemsbolna@vjcoknqa.khbedv
  • +32 472 586 376
  • +32 2 229 81 20

Over Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de hier gerealiseerde toegevoegde waarde.

Adres

  • Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Koningsstraat 154
  • 1000 Brussel
  • Belgie

Links