Skip to main content

Ny studie av kontinuerlig glukosemåling

Pressemelding   •   feb 28, 2017 09:00 CET

Sensor og avleser

Det er en klar sammenheng mellom hyppig glukosemåling og bedre glukosekontroll for personer med diabetes. Dette viser en omfattende studie om FreeStyle Libre® Flash glukosemåler – et flash glukose monitorerings system som produseres av Abbott.

409 millioner glukosemålinger fra over 50 000 FreeStyle Libre®-brukere i Europa viser at personer med diabetes i snitt måler glukosenivået i kroppen 16 ganger per dag når de kan skanne fremfor å stikke.

86 millioner timer med målinger viser at flere FreeStyle Libre®-skanninger gir bedre resultater av egenbehandling.

Paris, 15. februar 2017: Abbott har kunngjort resultatene for bruk av FreeStyle Libre-systemet i det virkelig liv[1]. Det skjedde under kongressen Advanced Technologies and Treatment for Diabetes (ATTD). Dataene viser at de som skanner oftere får færre perioder med for lavt glukosenivå (hypoglykemi) eller for høyt glukosenivå (hyperglykemi), og at glukosenivået jevnt over er bedre. Over 50 000 personer med diabetes gjorde i snitt 16 målinger per dag med FreeStyle Libre®. Det er tre ganger så ofte som myndighetene i Europa og USA anbefaler med tradisjonell måling (SMBG-teknikk).Dataene viser en klar sammenheng mellom hyppigere skanninger med FreeStyle Libre® og bedre glukosekontroll.

Gir pasienter mer kunnskap

– Det er nå solide bevis både fra bruk i det virkelige liv og kliniske studier som bekrefter hvor stor påvirkning FreeStyle Libre® har.

Det sier Jared Watkin, som er senior vice president i Abbott Diabetes Care. Watkin påpeker at måten diabetes er blitt håndtert på i flere tiår blir totalt forandret med FreeStyle Libre®.

– Det viktigste med systemet er at pasientene får kunnskapen de trenger for å gjøre beslutninger på egen hånd. Med det hjelper vi personer med diabetes å leve et rikere liv med bedre helse.

Abbotts FreeStyle Libre®-system består av en liten, rund sensor som festes på baksiden av overarmen. Denne kan sitte på i inntil 14 dager, og vil måle glukosenivået en gang i minuttet. Det er vevsvæsken som måles, ved at et lite filament settes like under huden og holdes på plass med et plaster. En avleser skannes over sensoren for å få en smertefri[4] glukosemåling på mindre enn ett sekund.

Fakta om datasettet:

 • 50 831 avlesere ble brukt i studien
 • Disse skannet 279 446 sensorer
 • Det utgjorde 409,4 millioner glukosemålinger, 86,4 millioner timer med måling og 63,8 millioner skanninger
 • Flere enn 50 000 brukere av FreeStyle Libre® i hele Europa deltok

Viktige funn:

 • Brukerne kontrollerte i gjennomsnitt glukosenivået med 16,3 skanninger daglig. Mer skanning førte til
  • at estimert HbA1c gikk ned fra 8,0 til 6,7 prosent
  • at tiden med svært lave glukosenivåer gikk ned. Tiden med 3,9 mmol/l ble redusert med 15 %, 3,1 mmol/l med 40 % og 2,5 mmol/l med 49 %.
  • at tiden med svært høye glukoseverdier gikk ned. Tiden med over 10 mmol/l gikk ned fra 10,5 til 5,9 timer per dag.
  • at glukosenivået jevnt over ble bedre. Tiden med glukosenivå mellom 3,9 og 10 mmol/l økte fra 12 til 16,8 timer per dag.

«Du reddet fingrene mine»

Den vanligste metoden for glukosemåling blant personer med diabetes, er å stikke seg i fingeren med en lansett. Å ha et klart bilde av glukoseverdiene i kroppen er livsviktig for personer med diabetes, og derfor må de gjøre slike målinger. Dessverre er det altfor mange som måler for sjelden. Ifølge en rapport publisert i Patient Preference and Adherence[5], gjør de fleste tre daglige målinger. Dette tilfredsstiller ikke anbefalingene i USA[2] og Europa[3] om å måle fire til åtte ganger per dag. Personer med diabetes oppgir at det som i størst grad hindrer dem i å måle oftere, er smertene ved å stikke seg i fingeren og at det er tungvint[5].

Abbotts FreeStyle Libre® ble lansert i Europa i 2014. Systemet er ferdig kalibrert, noe som betyr at personer med diabetes ikke lenger behøver å stikke seg i fingeren[6][7][8].FreeStyle Libre® står i stor kontrast til de tradisjonelle systemene, som krever to eller flere stikk hver dag for å vise det nøyaktige glukosenivået i kroppen.

– Jeg har veldig positive erfaringer med FreeStyle Libre gjennom daglig klinisk praksis og forskning, sier Ramzi Ajjan, M.D. ved University of Leeds i Storbritannia.

Ajjan har fått tilbakemeldinger fra pasienter om at systemet har hjulpet dem å få bedre innsikt i glukoseverdiene, fordi de kan måle flere ganger daglig på en diskret og enkel måte.

– Pasientene liker at de kan gjøre testingen uten ubehag. En pasient sa til meg «du reddet fingrene mine». Dataene gir ytterligere bekreftelse på at pasientene sjekker glukosenivået opp til 16 ganger daglig i snitt – noe som er tungvint å få til med den tradisjonelle metoden. Når pasientene har omfattende glukosedata, har de tilgang på mer meningsfull informasjon. Dette er nøkkelen til optimal kontroll av glukosenivået, sier Ajjan.

Støtter tidligere resultater

De nye dataene støtter konklusjonene i de randomiserte kontrollerte kliniske studiene som ble sponset av Abbott. En av disse var IMPACT-studien[9] som ble publisert i The Lancet i september 2016.

Viktige funn i IMPACT-studien:

 • Glukosemålingene økte til gjennomsnittlig 15 skanninger per dag
 • 38 % reduksjon i tid med hypoglykemi (<3,9mmol/l)
 • 50 % reduksjon i tid med alvorlig hypoglykemi (<3,1 mmol/l)
 • 40 % reduksjon i tid med natthypoglykemi (23.00 til 06.00)
 • Ingen økning i HbA1c ved seks måneder

Fakta om dataene

Anonymisert data ble samlet inn over 18 måneder. FreeStyle Libre®-avlesere ble koblet til den tilhørende programvaren med en aktiv internettforbindelse. All informasjon ble slått sammen. Ingen personlige opplysninger er blitt brukt eller delt.

Fakta om FreeStyle Libre®

FreeStyle Libre® fra Abbott består av en rund sensor, omtrent på størrelse med en femkroning, som festes på baksiden av overarmen. Denne kan sitte på i inntil 14 dager, og vil måle glukosenivået en gang i minuttet. Det er vevsvæsken som måles, ved at et lite filament settes like under huden. Filamentet er 5 mm langt og 0,4 mm bredt, og holdes på plass med et plaster.En avleser skannes over sensoren for å få en smertefri[4] glukosemåling på under ett sekund. Hver skanning viser glukosenivåverdien i sanntid, i tillegg til en historisk trend og hvilken retning glukosenivået beveger seg i.

Abbott lanserte FreeStyle Libre® i flere europeiske land i 2014. Systemet er nå tilgjengelig i mer enn 30 land verden over, og brukes i dag av flere enn 250 000 personer med diabetes. Nå er FreeStyle Libre® til metodevurdering for bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Fakta om Abbott Diabetes Care

Abbott Diabetes Care produserer og markedsfører systemer til glukosemonitorering for personer med diabetes. Alle produktene våre er utviklet for at pasienter skal kunne kontrollere sykdommen mer effektivt. Abbott Diabetes Care er en del av det globale firmaet Abbott.

Abbott Norge

Anoar Diab, Country Manager

+47 990 01 737

www.abbottdiabetescare.no

www.freestylelibre.no

[1] Data i arkiv. Dunn T, Xu Y, Hayter G; Evidence of a Strong Association Between Frequency of Flash Glucose Monitoring and Glucose Control Measures During Real-World Usage

[2] William T. Cefalu et el.American Diabetes Association Diabetes Care 2017 Jan; 40(Supplement 1): S48-S56. https://doi.org/10.2337/dc17-S009;

http://care.diabetesjournals.org/content/40/Supplement_1/S48

American Diabetes Association Diabetes Care 2017 Jan; 40(Supplement 1): S48-S56. https://doi.org/10.2337/dc17-S009;

http://care.diabetesjournals.org/content/40/Supplement_1/S48

[3] Schnell O, Alwai H, Battelino T, et al. Consensus statement on self-monitoring of blood glucose in diabetes. A European perspective. Diabetes, Stoffwechsel und Herz, Band 18, 4/2009:3-7

[4] Data i arkiv. En brukerstudie viser at 100 % av pasientene er enige i at det ikke er noen smerte forbundet med å sjekke blodsukkermålingene gjennom å skanne FreeStyle Libre-sensoren.

[5] Ong, W.M.; Chua, S.S.; Ng, C.J. (2014) Barriers and facilitators to self-monitoring of blood glucose in people with type 2 diabetes using insulin: a qualitative study. Patient Preference and Adherence, 8. pp. 237-246.

[6] Det er nødvendig med fingerstikkmåling med en blodglukosemåler i perioder med raske endringer i glukosenivået, da det er mulig at interstitielle glukosenivåer ikke gjenspeiler blodsukkernivåene nøyaktig, for å bekrefte hypoglykemi eller forestående hypoglykemi som rapportert av sensoren eller hvis symptomene ikke stemmer overens med verdiene rapportert av sensorene.

[7] Bailey, Bode, Christiansen, Klaff, and Alva, (2015). The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System Diabetes Tech Thearputics 17(11), 787-793.DOI: 10.1089/dia.2014.0378

[8] Wagner J, Malachoff C, Abbott G. Invasiveness as a barrier to self-monitoring of blood glucose in diabetes. Diabetes Technolo Ther. 2005; 7(4):612-619.

[9] Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kroger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial [published online September 12, 2016].

Skrevet av Abbott Norge

NOFSLibre170034

Abbott Diabetes Care, produserer og markedsfører blodsukkermålere og teststrimler (til diabetikere og diabetesbehandlere) for å hjelpe mennesker med diabetes til å kontrollere deres diabetes mer effektivt.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar