Urrsk3on5hrfo6u5sw5c

- Den verste rådgiverfellen er å ta beslutningen for kunden

Blogginnlegg   •   jun 09, 2016 13:49 CEST

Rådgivning blir en stadig viktigere del av arbeidshverdagen for regnskapsførere, og kompetansen til rådgiveren kan løfte kundens bedrift mange hakk. I tillegg til den formelle regnskapsfaglige kompetansen er mellommenneskelige egenskaper som evne til god kommunikasjon noe som vil være et krav i fremtiden. Kunnskap, erfaring og troverdighet vil være nødvendig for morgendagens regnskapsførere.

Ncucufl0q1clda4scqwg

Enkelt og fleksibelt med lønnstjenester fra Accountor

Blogginnlegg   •   mar 03, 2016 11:16 CET

Filippa K kjøper lønnstjenester hos Accountor, og verdsetter det gode samarbeidet.

Media no image

Sykdom i ferien

Nyheter   •   jun 29, 2017 14:11 CEST

Sykdom kan oppstå for alle og enhver under ferien. Både arbeidstaker og arbeidsgiver bør dermed vite hva regelverket sier om dette slik at begge parter er informert om rettigheter og plikter i den forbindelse.

Sykdom i ferie er regulert i ferielovens bestemmelser.

Sykdom før ferien avvikles

I samsvar med ferielovens §9(1) har arbeidstaker rett til å utsette ferien til senere i ferieåret. Arbeidstaker må dokumentere sykdommen med legeerklæring. Kravet om å utsette ferien i denne forbindelse må fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker ville ha hatt før ferien skulle ha blitt avviklet.

Sykdom under ferien

Arbeidstaker som i løpet av ferien har blitt syk kan i samsvar med ferieloven §9(1) kreve at feriedager tilsvarende antall sykedager arbeidstaker har hadd i løpet av ferien utsettes og gis som nye feriedager senere samme år. Arbeidstaker må også her dokumentere sykdommen med legeerklæring, og kravet om å utsette deler/hele ferien (avhengig av antall sykedager i ferien), må fremsettes så snart arbeidstaker er tilbake fra ferie.

Sykdom hos familiemedlemmer

Ferieloven gir ikke arbeidstaker rettigheter knyttet til familiemedlemmers sykdom, kun egen sykdom. Dette innebærer at arbeidstaker må avvikle ferien som planlagt, selv om ektefelle/samboer og eventuelle barn er syke.

Når skal slike feriedager avvikles?

Dette må avtales med arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ønsker det samt at det er mest hensiktsmessig, kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles etter hovedferien, altså utenfor perioden 1.juni til 30.september. 

Ta kontakt med oss i Accountor

Sykdom kan oppstå for alle og enhver under ferien. Både arbeidstaker og arbeidsgiver bør dermed vite hva regelverket sier om dette slik at begge parter er informert om rettigheter og plikter i den forbindelse. Sykdom i ferie er regulert i ferielovens bestemmelser.

Les mer »
Bblbthr02d4p3qdmfszp

Husk dette når selskapet benytter ferievikarer!

Nyheter   •   jun 23, 2017 14:47 CEST

I forbindelse med ferieavvikling er det ofte behov for å ha noen til å avløse arbeidet til ansatte som skal avvikle ferie, dersom selskapet har en sesongbetont virksomhet, ved økt midlertidig bemanningsbehov med mer. I mange bransjer løses dermed ferieavvikling ved å ansette ferievikarer. Vikarer kan ansettes for et bestemt tidsrom med hjemmel i arbeidsmiljøloven.

Fpcqq4vmc8aji6ssilui

Tid for ferie

Nyheter   •   jun 19, 2017 15:19 CEST

Ferieavviklingen tripper på døren, det er dermed viktig å ha oversikt over hvilke lover og regler som regulerer dette.

Om8apvygalxtxty7thuc

Dette bør du vite om klausuler i arbeidsforhold

Nyheter   •   jun 16, 2017 07:25 CEST

1. januar 2016 ble klausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Lovverket og reglene omkring bruk av klausuler er strenge, samt at det innebærer mer saksbehandling for arbeidsgiver. Hensikten bak bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om klausuler er å begrense bruken av de. Dette medfører at arbeidsgiver må vurdere hvorvidt det faktisk er nødvendig å innføre klausuler for sine ansatte.

Bn2tkun8wyfmhqs6ixna

Pass på likviditeten din!

Nyheter   •   mai 03, 2017 15:33 CEST

Kontroll på kundefordringer er en forutsetning for god likviditet. Og med dårlig likviditet risikerer du økonomiske problemer for din bedrift. Dersom kundene dine ikke betaler i tide, må du ta noen grep for å få inn utestående. Hans Helge Ilstad fra Accountor Credit beskriver hvordan en profesjonell håndtering kan bidra til å bygge gode kundeforhold.

Kdurxbeflxlirygy9fq9

Kan du reglene for overtid?

Nyheter   •   apr 28, 2017 16:02 CEST

Arbeidsmiljøloven regulerer hvor mye hver enkelt arbeidstaker har lov til å jobbe, både ordinær arbeidstid og overtid. Accountor går gjennom hvilke regler som gjelder.

X8veduav1m8p1gok5fgj

Dette må du vite om skatten for 2017

Nyheter   •   apr 25, 2017 13:05 CEST

Fra og med inntektsåret 2017 er den en del nye skatteregler du bør kjenne til. Accountor forteller deg hva disse er.

Vqb0ndzc2toufpdzchqs

Hvordan håndterer du sykefraværet?

Nyheter   •   apr 07, 2017 15:26 CEST

Sykefravær i en bedrift kan bli en kostbar affære om du ikke har rutiner for hvordan du følger opp dine medarbeidere. Som bedriftsleder har du et ansvar - både overfor medarbeiderne, bedriftens eiere og myndighetene - for å ha en plan for hvordan du skal håndtere dette.

Om Accountor AS

Passion for results

Vi er Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester. Størrelse har betydning, for vi vil gjerne være nær kundene våre og investere i deres fremtid.
I Norge er vi representert på nesten 80 lokasjoner.

Vi ønsker hele tiden å tenke nytt om økonomitjenester. Vi investerer i nye digitale tjenester, og utvikler våre medarbeidere til bedre økonomistyringseksperter. Alt vi gjør er av hensyn til kundene våre. Vi hjelper like gjerne store kunder som mindre selskap. Vi jobber med mennesker - det handler om forholdet mellom deg og oss. Vi vil gi deg en optimal kundeopplevelse, både med digitale og personlige tjenester.

Adresse

  • Accountor AS
  • Torggata 5, 6. etg.
  • 0181 Oslo
  • Norge