Fs5k3bfz9xuuddhv2dh9

Nyhetsbrev: Statsbudsjettet 2018

Nyheter   •   okt 13, 2017 09:35 CEST

Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2018. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på skatte- og avgiftsområdet.

Vsihyhrxemdphz1gkfws

Ny statlig långivergaranti gir økte muligheter for investeringer i Norge

Nyheter   •   sep 27, 2017 10:39 CEST

Regjeringen lanserte nylig en ny statlig långivergaranti –internasjonaliseringsgarantien - for eksportrettede investeringer i Norge. Garantien utstedes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med garantien er å øke eksporten av norskproduserte produkter.

Fs5k3bfz9xuuddhv2dh9

Ny lov om statens ansatte fra 1. juli 2017

Nyheter   •   jun 22, 2017 11:57 CEST

Den 12. juni 2017 ble ny lov om statens ansatte vedtatt av Stortinget. Loven trer i kraft 1. juli i år og vil erstatte dagens tjenestemannslov. Den nye loven har fått kortnavnet «statsansatteloven». Lovendringen innebærer i noen grad harmonisering med arbeidsmiljølovens regler, men vil fortsatt være en særlov for statens ansatte som vil gå foran arbeidsmiljøloven.

Xxgthcgpwcfkyjktplxa

Endringer i arbeidsmiljøloven – nye regler for varsling og arbeidstid

Nyheter   •   jun 16, 2017 08:48 CEST

​Stortinget har vedtatt viktige endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling og arbeidstid.

V0mhoaqqmhoi2vivvht2

Eiendomsbeskatning av havner

Nyheter   •   jun 12, 2017 08:02 CEST

En sterk økning i utskrivingen av eiendomsskatt de senere årene viser at kommunene i større grad er avhengig av eiendomsskatten for å sikre nødvendige inntekter for å finansiere kommunebudsjettene. Vår erfaring er at flere kommuner også ønsker å ilegge havnene eiendomsskatt.

Vsihyhrxemdphz1gkfws

Nyhetsbrev havbruk og fiskeri: Aktuelle saker

Nyheter   •   mai 09, 2017 08:10 CEST

Våre advokater har oppsummert noen aktuelle saker innenfor fiskeri og havbruk.

Qbdadttwpoadwv1s945c

Gjennomføring av reparasjonsemisjoner – ny veiledning fra Oslo Børs

Nyheter   •   apr 24, 2017 09:10 CEST

Børsen har 19. april 2017 kommet med ny veiledning knyttet til gjennomføring av reparasjonsemisjoner. Børsen gir uttrykk for at det har utviklet seg en praksis der reparasjonsemisjoner gjennomføres på en måte som utelukker visse grupperinger av aksjonærer fra deltakelse, hvilket er utfordrende sett hen til det verdipapirrettslige likebehandlingsprinsippet.

Gxca62q7ickj69gru2kc

Styrket satsing på samfunnsansvar

Nyheter   •   apr 07, 2017 07:57 CEST

Arntzen de Besche har blitt samarbeidspartner med Sykehusklovnene og har som eneste norske advokatfirma blitt medlem av FNs Global Compact-programmet. Samfunnsansvar (Corporate Social Responsilibity) handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. Arntzen de Besche har lenge vært samfunnsansvaret bevisst, og er også miljøfyrtårnsertifisert.

Ftsufi71u5je4gv3ajk7

Sterke resultater på Chambers Global 2017

Nyheter   •   mar 17, 2017 11:31 CET

Vi er stolte av å være rangert blant de ledende advokatfirmaene i Norge på den nylige publiserte rangeringen til Chambers Global. 8 av våre advokater er rangert som «Leaders in their field».

Waistsajwmu6wlabehjn

Den internasjonale personverndagen 2017

Nyheter   •   jan 27, 2017 11:33 CET

28. januar er den internasjonale personverndagen. Dagen, som har vært «feiret» siden 2007, har som formål å skape bevisstgjøring hos forbrukere og oppfordre til «best practice» blant næringsdrivende.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Markedssjef
  • Marked og kommunikasjon
  • tka@adeb.no
  • +47 23 89 40 00
  • +47 98 29 45 35

Om Arntzen de Besche Advokatfirma

Et av Norges ledende advokatfirmaer

Vår historie strekker seg nærmere 150 år tilbake i tid, og vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 170 medarbeidere – som sammen utgjør et av Norges ledende advokatfirmaer. Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt.

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger,

Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste jurisdiksjoner.

Adresse

  • Arntzen de Besche Advokatfirma
  • Bygdøy allé 2
  • 0257 Oslo
  • Norge