Skip to main content

POSTEN NORGE FORLENGER OUTSOURCINGSAVTALEN PÅ LØNN MED ADITRO I TO ÅR

Pressemelding   •   feb 09, 2017 11:05 CET

Posten Norge har benyttet lønnstjenester fra Aditro siden 2008. Den første avtalen varte fra 2008 til og med 2013. Aditro vant også neste anbudsrunde med en kontrakt som varer fra 2014 til 2017.

Det er denne avtalens to opsjons år Posten nå har utløst, slik at avtalen nå varer ut 2019.

Avtalen omfatter levering av lønn og lønnsrelaterte tjenester til Posten Norges ansatte ved bruk av Aditros eget lønnssystem Aditro Lønn.

Leveransen dekker alle områder som:

  • Mottak av data fra forsystemer
  • Behandling av lønn-, reise og utleggsrefusjoner
  • Kontroll og utbetaling
  • Rapportering
  • Lønnsoppgjør
  • Trygderefusjoner
  • Andre lønnsrelaterte oppgaver 

"Aditro har gjennom avtaleårene levert tjenester av god kvalitet og tilegnet seg god kompetanse og bred erfaring i produksjon av lønn- og trygderefusjonstjenester for oss", sier direktør for Posten Norges HR-senter, Astrid Hvalbye Berle.

Vivienne Karlsen, Daglig leder i Aditro, sier at hun er veldig stolt over at Posten Norge på nytt utvider avtaleperioden med Aditro. Vi tolker dette som at vi leverer den høye kvalitet Posten forventer av en slik leverandør.

Dette betyr at vi fortsetter å vokse innenfor levering av lønn- og trygderefusjonstjenester. Våre to lønnssentre, i Trondheim og på Gran, har gjennom den siste tiden arbeidet systematisk med effektivisering og leveranser i hht ISAE3402, og leverer lønnstjenester til meget attraktive betingelser for våre kunder, sier Vivienne Karlsen.

Aditro er en ledende leverandør av løsninger og tjenester for HR og lønn. Vi hjelper kundene våre med å drifte og videreutvikle sine arbeidsprosesser innenfor HR og lønn, slik at de kan skape optimal arbeidsflyt i sitt daglige arbeid.

Tusenvis av kunder i både privat og offentlig sektor stoler på våre innovative og omfattende løsninger. Disse løsningene driftes av rundt 900 høyt kvalifiserte Aditro-ansatte i Sverige, Finland, Norge, Danmark og Estland. Aditro har vært ledende innenfor HRM i et halvt århundre i Norden, og besitter kunnskapen og erfaringen for å gjøre arbeidsdagen enklere og frigjøre tid til å fokusere på forretningsdriften.

Besøk www.aditro.com

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy