Skip to main content

Terje Abusdal

Bistandskoordinator - Bistand for barn, Adopsjonsforums bistandsavdeling

Kontaktperson

  • xdta@adogumnocpskpjombnsfocyrufcirvwxfnzfapem.no
  • 416 26 337

Bistand for barn er Adopsjonsforums bistandsavdeling som ble startet opp i 2007. Dette er en humanitær medlemsorganisasjon hvor barnas beste står i sentrum. Vi arbeider ut fra FNs konvensjon om barns rettigheter og menneskerettighetene. Vårt arbeid rettes mot barn i institusjoner, vanskeligstilte familier og lokalsamfunn. Bistand for barn søker å bidra til økt velferd for vanskeligstilte barn og fremme barns rettigheter i våre samarbeidsland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar