Skip to main content

Tags

Colombiansk høyesteretts dom om adopsjon for likekjønnede par

Oversettelse av dommen fra spansk til norsk.

Program for Nordic Meeting 2015

Dokumenter   •   23-09-2015 14:10 CEST

Her er programmet for Nordisk adopsjonsråds konferanse på Gardermoen 24. til 26. september 2015.

Her finner du de viktigste funnene fra psykologspesialist Marthe Oldren Smørdals undersøkelse av adoptivfamiliers kontakt med hjelpeapparatet. Undersøkelse ble gjennomført i 2014-2015, og 14 familier deltok.

Denne undersøkelse, gjennomført av Adopsjonsforum våren 2015, avdekker at 9 av 10 kommuner mangler oppfølgingsrutiner for å ivareta adoptivbarns særskilte behov i skole og barnehage.

Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

Rapporten oppsummerer nordisk forskning på nasjonalt og internasjonalt adopterte barn, ungdom og voksnes psykiske helse.

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

Rundskrivet IS 6/2013 ble godkjent av Helsedirektoratet 15.10.2013. Rundskrivet er foreløpig bare sendt ut til partene som deltok i høringsrunden – altså ikke til de viktigste brukergruppene: fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Direktoratet har heller ikke lagt dokumentet tilgjengelig på sine egne nettsider.

Utvikling i adopsjonstall 1970-2013

Dokumenter   •   06-02-2014 09:22 CET

Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg i hele perioden mellom 1970 og 2013.

Grafisk fremstilling av utviklingen fra 1992 til 2013.

Tirsdag 8. oktober holder Mia Börjesson foredrag om adopterte tenåringer.

Invitasjon til møter med Xinran

Invitasjon til møter med Xinran

Dokumenter   •   20-09-2012 13:05 CEST

Kinaforeningen inviterer til møte med den internasjonalt kjente kinesiske forfatteren og journalisten Xinran, som i 2010 utga boka "Tapte døtre". Oslo: Torsdag 27. september: Kl. 18. – 21 på Raddison Blu SAS Hotel, Holbergsgate. Bergen: Mandag 1. oktober: Kl. 16– 19 på SAS–hotellet, Bryggen i Bergen.

Artikkel om adoptertes helse fra Adopsjonsforums medlemsmagasin

I denne artikkelen uttrykker representanter fra de tre norske adopsjonsforeningene sin frustrasjon over den mangelfulle oppfølgingen av adopterte barns helse. I undersaken forteller Helsedirektoratet om planene de hadde for revisjon av rundskrivet for helseoppfølging av adopterte i 2010.

Rundskriv IK-15-1993 som blant annet gir veiledning i helseoppfølging av adopterte bar.

Rundskriv IK-15-1993 gir helsepersonell over hele landet råd om hvordan de skal følge opp adopterte barn som akkurat er kommet til Norge. Rundskrivet er ikke blitt oppdatert siden 1993, og mangler derfor oppdatert informasjon om en rekke nye helseutfordringer som kan ramme adopterte barn, blant annet Meticillinresistene gule stafylokokker(MRSA).

Global adopsjonsstatistikk

Dokumenter   •   08-03-2012 11:31 CET

Her kan du se statistiske trender innen internasjonal adopsjon mellom 2002 og 2010.

Adopsjonsutvalgets forslag

Dokumenter   •   01-03-2012 13:33 CET

I 2009 ble rapporten "Adopsjon - til barnets beste" overlevert regjeringen. Rapporten inneholdt en rekke forslag til endringer av norsk adopsjonspraksis. Adopsjonsforum oppsummerer her noen av forslagene vi mener er viktigst.

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2011 og viser hvilke former for bistand nordmenn har mest tillit til.

Her kan du se resultatene av spørreundersøkelsen InFact AS gjennomførte for organisasjonen Bistand for barn. Undersøkelsen viser blant annet at Høyres velgere var mest gavmilde julen 2011.

Alder og kjønn på nyankomne barn i 2011

Dokumenter   •   18-01-2012 12:44 CET

Dette er en statistikk som viser alder og kjønn på barn som ble adoptert gjennom Adopsjonsforum i 2011.

Adopterte barn og helse

Adopterte barn og helse

Dokumenter   •   11-10-2011 22:23 CEST

Adopsjonsforeningene har gitt ut et nytt hefte om adopterte barn og helse. Formålet med temaheftet er å bidra til en bedre forståelse av hva bakgrunnsopplysningene om barnets helse kan fortelle oss.