Skip to main content

Antallet utenlandsadopsjoner gikk ned i 2011

Pressemelding   •   jan 05, 2012 15:39 CET

Adopsjonsforum formidlet adopsjon av 171 barn i 2011 mot 198 året før – en nedgang på 13,6%. Totalt passerte vi i fjor 9.000 adopsjoner siden foreningene startet med formidling.

Verdens Barn formidlet kun 98 barn i 2011 mot 111 året før. InorAdopt hadde 35 fullførte adopsjoner i 2011, mot 34 året før. Totalt gikk dermed antallet ankomne barn til Norge ned med nesten 11,4 %.

Adopsjonsforum hadde 56,3 % av alle adopsjoner i fjor,Verdens Barns andel endte på 32,2 % og InorAdopts andel økte til 11,5%.

Som i 2010 var det fem av Adopsjonsforums land som endte med tosifret antall barn i fjor:

1: Colombia er fortsatt på første plass med 70 barn (mot 71 året før). Historisk har Colombia alltid vært Adopsjonsforums viktigste samarbeidsland selv om Kina i noen år toppet statistikken.

2: Kina ligger fortsatt på andre plass med 26 barn (40 året før). Det er en langsom framdrift i Kina–køen, og det ble adoptert færre barn med spesielle omsorgsbehov fra Kina i 2011. 

3: Etiopia er fortsatt det tredje store landet, og her gikk antallet ned fra 38 til 23 barn i 2011. Arbeidet i Etiopia går noe ujevnt. Behandlingen av adopsjonssaker i departementet og domstolene går langsommere enn før, fordi myndighetene bruker mer tid på kontrolloppgavene.

4: Chile rykket opp til fjerde plass med 15 adopsjoner i 2011 mot 11 året før. Samarbeidet med Chile går bra og detteer for tiden landet med kortest gjennomsnittlig ventetid.

5: Filippinene ga 12 barn til Norge i fjor mot 15 året før, og landet falt dermed ned til femte plass. På grunn av krav om kontroversielle psykologtester og kvoteordninger for nye søknader er det de to siste årene sendt svært få nye søknader til landet. Virkningen av dette vil vi trolig se om et par år.

For de andre landene var det varierende tall. Fra Nepal kom det 6 barn mot 4 året før. India endte stabilt på 6 barn i 2011 – samme som året før. Sri Lanka bidro med 5 barn – ett mindre enn i 2010. Fra Peru kom det bare 3 barn i fjor, mot 4 året før. I Bolivia har det nå løsnet litt etter to trege år, og det kom hjem 3 barn mot bare 1 barn hvert av de to foregående årene. Fra Madagaskar kom det 2 barn i fjor – som året før. Det kom ingen barn Adopsjonsforums nyeste samarbeidsland Mali, men det var heller ikke ventet.

Adopsjonsforum formidlet barn fra 11 land i 2010 slik som året før. På det meste – i 1999 – formidlet foreningen barn fra 18 land.

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kommentarer (1)

    Kommentarer av denne typen fra Morten Johanssen - som her framstår som "Adoptertes Landsforening" / "ALF" - tilfører ingen diskusjon om adopsjon noen saklighet. Foreningen har knapt en håndfull medlemmer og er ikke representativ for de mer enn 19.000 utenlandsadopterte i Norge.

    Adopsjonsforum formidler internasjonale adopsjoner i tråd med FNs barnekonvensjon, Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon fra 1993 og adopsjonsloven i Norge. Vi følger videre de lover og regler som gjelder i våre ulike samarbeidsland og følger de pålegg vi får fra domstoler og myndigheter i utlandet.

    Ansatte i Adopsjonsforum har vanlig lønn som offentlig ansatte saksbehandlere i staten, og hvordan Morten Johanssen klarer å framstille dette som å "berike seg grådig" viser hans manglende saklighetsnivå. Jeg vil ikke kaste bort mer av min arbeidstid på denne typen sludderkommentarer fra Morten Johanssen.

    - Øystein Gudim - 09-01-2012 14:28 CET

Legg til kommentar

Kommentar