Skip to main content

Pressemeldinger 3 treff

Adopterte er ikke "ukjente"

Adopterte er ikke "ukjente"

Pressemeldinger   •   jun 17, 2016 15:30 CEST

- Jeg ER Christina Violeta Thrane Storsve. Jeg vet hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra. Men hjertet bristet likevel da jeg av mannen i Folkeregisteret fikk vite at fødestedet mitt er ukjent. Jeg er ikke alene om det, som vi jo ser her i dag

– Skandaløst kurstilbud

– Skandaløst kurstilbud

Pressemeldinger   •   jun 08, 2013 08:00 CEST

Flere norske familier får nå sin adopsjonsprosess forsinket. Årsak: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr for få adopsjonsforberedende kurs.

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

Pressemeldinger   •   jun 05, 2013 11:41 CEST

Justisdepartementet i Vietnam og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå signert en bilateral avtale om adopsjonssamarbeid.

Nyheter Se alle 6 treff

Motstand mot innskrenkede aldersregler

Motstand mot innskrenkede aldersregler

Nyheter   •   mar 27, 2014 08:00 CET

18. mars vedtok Stortinget flere endringer i adopsjonsloven. Forslaget om å senke aldersgrensen for å søke om adopsjon, møtte imidlertid bred politisk motstand.

Mangel på adopsjonskurs blir «flaskehals»

Mangel på adopsjonskurs blir «flaskehals»

Nyheter   •   nov 26, 2013 13:28 CET

For tredje gang på halvannet år kan norske familier få sin adopsjonsprosess forsinket. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) klarer ikke å dekke behovet for adopsjonsforberedende kurs.

Barna som trenger "det lille ekstra"

Barna som trenger "det lille ekstra"

Nyheter   •   okt 31, 2013 08:00 CET

Stadig flere velger å adoptere barn som trenger "det lille ekstra": større barn og barn med helseutfordringer. Dette er hovedtema når Adopsjonsforum holder åpen dag tirsdag 5. november.

Kompetansesenter for adopsjon

Kompetansesenter for adopsjon

Nyheter   •   mai 09, 2013 01:01 CEST

Tirsdag 7. mai 2013 overleverte to adopsjonsforeninger rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet. Rapporten understreker tydelig behovet for en bedre oppfølging av adoptivfamilier.

Blogginnlegg 2 treff

I et land langt borte .......

I et land langt borte .......

Blogginnlegg   •   jun 21, 2017 06:45 CEST

Et barn med en veldig vanskelig start i livet trenger en ny familie. En familie som ønsket seg barnet får ikke muligheten til å bli barnets nye foreldre. Det finnes ingen klageadgang for slike saker - i strid med forvaltningensloven.

Adopsjon: Når byråkratiet blir for krevende

Adopsjon: Når byråkratiet blir for krevende

Blogginnlegg   •   des 20, 2015 16:00 CET

Noen land stiller urimelige krav til dokumentasjon i adopsjonssamarbeidet. Det vanskeliggjør adopsjonsforeningenes arbeid og fordyrer en allerede kostbar adopsjonsprosess.