Skip to main content

Fisk på land avhengig av AGA

Pressemelding   •   aug 08, 2019 15:57 CEST

Tidligere denne våren åpnet Fredrikstad Seafood Norges første landbaserte matfiskanlegg i Fredrikstad. Bak prosjektet står Nordic Aquafarms som har satt ut 100 000 smolt i anlegget. Målet er å produsere 1500 tonn laks i første omgang. Fullt utbygget skal anlegget kunne klare 6000 tonn laks i året. For å nå disse målsetningene, leverer AGA det helt avgjørende oksygenet for at prosjektet skal lykkes.

Etter flere år med planlegging og søknader, har Fredrikstad Seafood endelig satt i gang produksjonen av Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for matfisk. I dag finnes det flere anlegg på land hvor man har plassert ut smolt og post-smolt i tanker på land, men dette er det første hvor laksen lever hele livssyklusen i dette miljøet. – Her i Norge er vi svært langt fremme på dette området i form av produksjon av større og større smolt (post smolt) på land, forklarer daglig leder i Fredrikstad Seafood, Roger Fredriksen. – Vi er inne i vårt første år, og vi er spente på hvordan resultatet blir når vi nå skal produsere laks helt frem til slakteklar størrelse.

Leveransen av oksygen, som er helt kritisk i et slikt prosjekt, har Fredrikstad Seafood valgt AGA som gassleverandør. – Det er flere grunner til dette, mener Fredriksen. – For det første er leveranseevne svært viktig, da vi er avhengig av forutsigbarhet. For det andre vet vi at AGA besitter høy kompetanse på dette området allerede, påpeker han.

Laksen som bestemmer

Man har forsket lenge på oppdrett på land, og i teorien skal dette være fullt mulig. – Men det er biologien som til slutt bestemmer, understreker Roger Fredriksen. – For at vi skal lykkes, er det mye som må klaffe. Uansett er det laksen som bestemmer til slutt, derfor setter vi fiskevelferd høyt og legger mye i å sørge for en optimal fiskevelferd, sier han.

For at man skal få dette til, er det avgjørende for fiskens velferd at leveransene er forutsigbare og kommer i tide.
– Ved en eventuell feil, er det snakk om timer dersom vi har behov for nød-oksygen, forklarer Fredriksen.

- Da må vi ha tillit til våre leverandører og være trygge på at de kan bistå. Vi kjenner godt til AGAs kompetanse innen oksygenering og fiskeoppdrett, samt deres veldrevne distribusjon og høye kompetanse på dette området, avslutter han.

Man kan spørre seg hvorfor man velger å satse på opprett på land i Norge, med sin lange kyst.
– Vår lokasjon i Fredrikstad vurderer vi til å ha en rekke fordeler, påpeker Fredriksen. – Vi er nærme det europeiske markedet og det sentrale Østlandet, samt at vi er avhengig av at produksjonen har tilgang til personer med høy kompetanse. Det er også viktig at vi har god og sikker tilgang til rimelig kraft, og det får vi her. Gjennom å ha Glomma som vannkilde, har vi rikelig tilgang til både ferskvann og sjøvann, avslutter Fredriksen.

Tore-Jakob Reite, Head of segment Fish-farming i AGA er glad for å bidra til dette prosjektet. – Vi vet at Nordic Aquafarm har store og ambisiøse planer også utover Norges grenser, og det blir spennende å være med på denne utviklingen, sier han. – Vi kommer til å se at det blir stadig mer vanlig med oppdrett av matfisk på land, og da vil oksygen og oksygeneringsteknologi være en svært viktig del av dette, sier han.

Nordic Aquafarms har i tillegg til anlegget i Fredrikstad, et tunfiskanlegg i Danmark og planlegger et anlegg i Maine, USA.

AGA deltar på Aqua Nor i Trondheim 20-23. august der det er mulighet til å ta en tur innom stand F-536 for å snakke mer med ekspertene om hvordan de jobber med å optimalisere oksygenering innen fiskeoppdrett.

AGA AS er Norges ledende gassleverandør, og produserer og markedsfører industrigasser, spesialgasser og medisinske gasser til forskjellige formål. I samarbeid med våre kunder utvikler vi totalløsninger som inkluderer gasser, prosesskunnskap, gassutstyr og gasstjenester. Med avansert gassteknologi bidrar vi til økt lønnsomhet, sikkerhet og kvalitet samtidig som vi tar hensyn til miljøet.AGA produserer og markedsfører også medisinske gasser, tjenester og medisinsk behandling under navnet Linde Healthcare. AGA AS i Norge er en del av  region Nord-Europa i Linde plc, som inkluderer de andre nordiske landene og de baltiske landene. Linde plc er et verdensledende gass- og engineeringselskap med rundt 80 000 ansatte i mer enn 100 land over hele verden. Les mer på www.aga.no and www.linde.com

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.