Skip to main content

Kan du propanvettreglene?

Pressemelding   •   jul 05, 2019 13:47 CEST

Bøy slangen for å sjekke om den er gammel

Sommeren har begynt for mange av oss, og grillsesongen er godt i gang. Samtidig gjør folk seg klar til både båtferie og hytteferie, hvor propangass ofte er vanlig. Mange av oss kjenner godt til både fjellvettreglene og sjøvettreglene, men kjenner du til propanvettreglene?

De fleste av oss er blitt vant til å håndtere propan – enten ved gassgrillen, i båten eller på hytta. Dette er gass som må håndteres på riktig vis. Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetanseansvarlig i AGA, understreker at det er mye som skal til for at det går galt med propan. – Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier han. - Nordmenn generelt er flinke med propan. Likevel, uhell kan skje og det er derfor viktig å vite hvordan man håndterer propan.

Husk propanvettreglene

En god idé kan være å sjekke propanvettreglene. Visste du for eksempel at propanflasken ALLTID skal stå? Også under transport? – Dette er fordi at sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut gass hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger, vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, som i verste fall kan antennes, sier Trollerud.

En vanlig feil er at man har en slitt slange, derfor anbefales det å sjekke den for sprekker eller hull. – Du kan finne lekkasjer i slanger eller koblinger ved å bruke en lekkasjespray. Knekk også slangen for å finne sprekker. Gjør du det, må du bytte den, oppfordrer han.

-Vi anbefaler alle å lese igjennom propanvettreglene, og gjerne henge dem opp slik at de er lett tilgjengelige, legger Trollerud til.

Kjenner du propanlukt

Kjenner man gasslukt eller registrerer lekkasjer skal man stenge gasstilførselen omgående og ta av regulatoren. Samtidig må man fjerne alle tennkilder, som sigaretter, åpen ild og elektrisk verktøy. Luft grundig med åpne vinduer og dører, og evakuer ut av området.

I norske båter anbefales det at man monterer en gassdetektor, og at man har godkjent brannslukningsapparat om bord. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har 130 besiktigelsesmenn som sjekker at båten er i god stand – også propananlegget. Slik kan man unngå potensielle ulykker til sjøs.

For å redusere faren for uhell med propan, les deg opp på propanvettreglene:

PROPANVETTREGLENE:

 • Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
  Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.
 • Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger.Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. AGA anbefaler at slanger skiftes minimum hvert 3. år. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Steng regulatoren på grillen, og åpne ved flaskeventilen slik at det blir et overtrykk inne i slangen og koblingene. Spray såpevann, eller egnet lekkasjespray som er å få kjøpt i faghandelen på slangen og koblingen. Blir det bobler må tiltak utføres.
 • Bruk kun CE-merket propanutstyr.
 • Ikke utsett flasken for kraftig varme.Alle propanflaskene til AGA har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen.
 • Propanflasken skal alltid stå.Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil ikke nødvendigvis avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan i verste fall eksplodere.
 • Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn.
  Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.
 • Etter bruk, koble regulatoren fra flasken.Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefaler AGA at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.
 • Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på sjøen eller på hytta. Sørg derfor for å alltid ha en liten reserveflaske for sikkerhets skyld.
 • Du kan oppbevare inntil 55 liter propan inne i boligen din, samt totalt 90 liter i uthus, garasje eller liknende.

Print ut de vedlagte propanvettreglene og heng de opp

For mer informasjon:
Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetansespesialist i AGA
Mobil: 91 33 92 77
Email: Kai.arne.trollerud@no.aga.com

AGA AS er Norges ledende gassleverandør, og produserer og markedsfører industrigasser, spesialgasser og medisinske gasser til forskjellige formål. I samarbeid med våre kunder utvikler vi totalløsninger som inkluderer gasser, prosesskunnskap, gassutstyr og gasstjenester. Med avansert gassteknologi bidrar vi til økt lønnsomhet, sikkerhet og kvalitet samtidig som vi tar hensyn til miljøet.AGA produserer og markedsfører også medisinske gasser, tjenester og medisinsk behandling under navnet Linde Healthcare. AGA AS i Norge er en del av  region Nord-Europa i Linde plc, som inkluderer de andre nordiske landene og de baltiske landene. Linde plc er et verdensledende gass- og engineeringselskap med rundt 80 000 ansatte i mer enn 100 land over hele verden. Les mer på www.aga.no and www.linde.com

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.