Skip to main content

Hva er reglene for elsykkel?

Blogginnlegg   •   jul 06, 2016 09:39 CEST

El-sykkel.no selger elsykler fra HEAD

Agva Kraft har etter hvert mange ansatte og samarbeidspartnere som bruker elsykkel. Men hva skal til for at en sykkel med motor er en elsykkel og ikke en moped? Og hvor kan den brukes? Vi har gått til el-sykkel.no for å finne svarene.

El-sykkel.no selger både elsykler og registreringspliktige el-scootere. En elsykkel må i tillegg til å tilfredsstille forskriftsmessige krav til vanlige sykler forholde seg til følgende regelverk:

  1. Motoren skal være en hjelpemotor og skal kun gå mens du tråkker pedalene
  2. Unntaket er at den kan ha en hendel eller håndgass som gir deg en starthjelp på opptil 6 km/t uten å tråkke
  3. Motoren må slå seg av når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t

Når disse reglene er tilfredsstilt er el-sykkelen i det store og hele å regne for en vanlig sykkel. Det vil si at den ikke er registreringspliktig og det er heller ikke årsavgift eller krav til ansvarsforsikring.

Hvem kan bruke elsykkel?

Også her er en elsykkel å regne for en sykkel. Det er følgelig ingen krav til sertifikat og heller ingen aldersgrense. Imidlertid anbefaler el-sykkel.no 14 års minimumsalder og bruk av hjelm.

Hvor kan elsykkelen brukes?

Utgangspunktet til vegtrafikkloven er at en elsykkel er en sykkel og dermed kan brukes der sykler kan brukes. De kan således brukes på sykkelstier, men selvfølgelig ikke på motorvei. Et viktig unntak er foreløpig bruk i marka, der motorferdselloven anser elsykkel som motorisert ferdsel og har som utgangspunkt at dette er forbudt i utmark. Dette har imidlertid Klima- og Miljødepartementet signalisert at de ønsker å endre på. De foreslo i oktober 2015 at følgende tekst tas inn i loven:

"Departementet kan ved forskrift tillate motorferdsel med kjøretøy som etter vegtrafikklovgivningen regnes som sykkel. Forskriften kan gi nærmere regler om bruken av slikt kjøretøy."

Det må presiseres at Segway og andre ståhjulinger er underlagt andre regelverk enn elsykkel, blant annet en max-grense på 20 km/t og større begrensning i hvor den kan brukes.

Dersom du ønsker et kraftigere elkjøretøy kan vi anbefale en el-scooter. Den har krav til registrering, men er momsfri og har hastighet opp til 45 km/t. Den har vi tidligere omtalt i dette blogginnlegget.