Skip to main content

Samarbeidsavtale med WWF

Blogginnlegg   •   feb 03, 2017 14:27 CET

Agva Kraft støtter WWF

Agva Kraft har stor respekt for WWFs arbeid som har blitt svært viktig også på klimafronten. Fra februar har vi inngått en støtteavtale som også innebærer et samarbeid om energisparetips.

For WWF er det viktig å få frem at den billigste og grønneste strømmen er den man ikke bruker. Derfor er energisparetipsene vi fremover vil presentere svært viktige. Videre ser WWF det som positivt at den strømmen man ender opp med å bruke kjøpes fra 100% fornybare kilder. I EU og EØS styres dette ved at det kjøpes inn såkalte opprinnelsesgarantier som gjør at produsenter av grønn energi får en merinntekt. Agva Kraft inkluderer dette i strømprisen og er likevel gode på pris.

Agva Kraft er opptatt av vi bidrar aktivt for å redusere den globale oppvarmingen. I tillegg til av vi inkluderer 100% fornybar energi til våre kunder, støtter vi også arbeidet WWF Verdens naturfond gjør for å bremse klimaendringene og stanse tapet av natur. Dette samarbeidet, og tips til hvordan du kan spare strøm i hjemmet ditt, kan du lese mer om her.

Ingen kan ta fullt ansvar for å stanse den globale oppvarmingen, men alle kan gjøre sitt. Et første skritt er å se til at strømmen du kjøper inn til hjemmet ditt er 100% fornybar. Hos Agva Kraft koster ikke dette noe ekstra.