Norsk-Tysk Handelskammer og Innovasjon Norge styrker bilateralt energisamarbeid

Pressemeldinger   •   mai 27, 2020 13:20 CEST

​I forbindelse med covid-19-krisen går Norsk-Tysk Handelskammer og Innovasjon Norge i Tyskland sammen for å styrke energisamarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Norsk-tysk energidialog i digitalt format

Pressemeldinger   •   mai 20, 2020 11:50 CEST

I samarbeid med Tysklands ambassade i Oslo, arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer årets German-Norwegian Energy Dialogue som en webinarserie i fem deler, med startdato 27. mai. Effektene av covid-19, European Green Deal samt havvind-, hydrogen- og CCS-samarbeid står sentralt når norsk-tyske aktører samles til digital dialog.

Koronakrisen vil prege tysk EU-formannskap

Nyheter   •   mai 13, 2020 10:21 CEST

1. juli skal Tyskland overta EU-formannskapet. I denne perioden faller både håndteringen av koronakrisen og andre viktige avgjørelser som kommer til å prege EU-politikken i mange år fremover.

Tyskland: lavkonjunktur i 2020, sterkere vekst i 2021

Pressemeldinger   •   mai 01, 2020 09:41 CEST

Ifølge forbundsregjeringens vårprognose faller tysk økonomi i en resesjon i år – etter en tiårsperiode med økonomisk vekst. Økonomien vil likevel kunne ta seg opp dersom økonomiske aktiviteter forsiktig tillates igjen uten å forårsake kraftig økning i smittetallene.

Korona vil etterlate dype spor i tysk eksportvirksomhet

Pressemeldinger   •   apr 24, 2020 14:40 CEST

En ny konjunkturundersøkelse blant tyske utenlandsbedrifter viser at koronapandemien trolig vil sette dype spor og påvirke bedriftenes investeringsbeslutninger i en tid fremover. To av tre bedrifter forventer dårligere konjunktur lokalt og anser manglende etterspørsel som stor risiko de neste tolv månedene.

Tysk økonomi på vei mot resesjon

Pressemeldinger   •   apr 03, 2020 14:31 CEST

Tysklands økonomi rammes hardt av koronautbruddet. To nye studier viser at en resesjon er uunngåelig, men tidsfaktoren er avgjørende for hvor hardt og lenge økonomien rammes.

Slik jobber tyskere og nordmenn hjemmefra

Blogginnlegg   •   apr 02, 2020 10:55 CEST

For å begrense spredningen av koronaviruset oppfordres hundretusenvis av arbeidstakere i Norge og Tyskland til økt bruk av hjemmekontor og fleksitid. Men hvor utbredt er muligheten for hjemmekontor egentlig i de to landene?

Forbundsdagen skal vedta ny krisepakke på 750 milliarder euro

Pressemeldinger   •   mar 25, 2020 13:02 CET

​Mandag 23. mars vedtok den tyske regjeringen en ny krisepakke for næringslivet, som i dag behandles av Forbundsdagen. For små bedrifter og selvstendig næringsdrivende som sliter økonomisk som følge av korona, er det satt av direktetilskudd på over 50 milliarder euro. I tillegg etableres blant annet et stabiliseringsfond for større bedrifter på 600 milliarder euro.

Ulrike Haugen (DNV GL) ny president i Norsk-Tysk Handelskammer

Pressemeldinger   •   mar 10, 2020 10:04 CET

​Ulrike Haugen, Chief Communications Officer i DNV GL, er innsatt som ny president i Norsk-Tysk Handelskammer. Haugen har tidligere sittet i kammerets råd (2017-2019) og vært kammerets visepresident siden mai 2019. Hun overtar presidentvervet etter Nortura-sjef Anne Marit Panengstuen.

Vellykket bautec-satsing for Norge

Pressemeldinger   •   mar 05, 2020 09:56 CET

Norske utstillere er svært fornøyde med Norges deltakelse som partnerland ved byggemessen bautec, 18. til 21. februar i Berlin: – Vi fikk kontakter med myndighetspersoner som vil hjelpe oss stort i vår etablering i Tyskland.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Norsk-Tysk Handelskammer

Norsk-Tysk Handelskammer

Vi jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og hjelper norske og tyske selskaper med å skape forretningsmuligheter i begge land.

Adresse

  • Norsk-Tysk Handelskammer
  • Drammensveien 111B
  • 0273 Oslo