Skip to main content

NordLink, havvind og hydrogen preger årets norsk-tyske energidialog

Pressemelding   •   jan 28, 2020 12:25 CET

German-Norwegian Energy Dialogue samler industrieksperter og beslutsningstakere fra begge land. Foto: Norsk-Tysk Handelskammer

Strømkabelen NordLink, samarbeid om offshore vindkraft samt betydningen av hydrogen og karbonfangst- og lagring (CCS) for energiintensiv industri står sentralt når Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med Tysklands ambassade inviterer politikere, bedrifter og organisasjoner til German-Norwegian Energy Dialogue på Ekebergrestauranten 29. april.

Bli med i diskusjonen om veien videre for norsk-tysk energisamarbeid med aktører som den tyske fornybarklyngen Renewable Energy Hamburg, TenneT, Equinor, Hydro og Forskningsrådet. Årets energidialog modereres av Liv Monica Stubholt fra Advokatfirmaet Selmer og Julian Hentschel fra Thema Consulting.

Neste steg for norsk-tysk energisamarbeid

2020 er året da NordLink endelig kommer i bruk. For første gang vil det norske og tyske kraftmarkedet være direkte tilknyttet hverandre. Samtidig skal både Tyskland og Norge gjennom en omfattende strukturell transformasjon av energisystemet, med utfasing av kull- og atomkraft i Tyskland og storstilt elektrifisering av nye sektorer i Norge. Dette er viktige tiltak for at Norge og Tyskland skal overholde sine klimaforpliktelser og bidra til at EU når målet om klimanøytralitet i 2050. Men veien er lang og utfordringene mange.

Hva skal til for å halvere klimagassutslippene i løpet av de neste ti årene og på sikt nå EUs målsetning om klimanøytralitet i 2050, og hvordan kan ytterligere norsk-tysk energisamarbeid bidra til dette?

Under energidialogen vil disse spørsmålene belyses fra flere vinkler. Eksperter fra både politikk, næringsliv og forskning vil presentere sine visjoner og diskutere Norges rolle som energileverandør til Tyskland, hvordan det europeiske energisystemet kan transformeres uten at sluttbrukeren blir rammet, og hvilke rammebetingelser som er nødvendige for å konvertere Europa til et hydrogensamfunn. Og ikke minst, hvordan kan vi bygge en europeisk infrastruktur for transport, bruk og lagring av CO2 og hydrogen?

Bilaterale forretningsmuligheter innen offshore vindkraft

Offshore vindkraft kan spille en spesielt viktig rolle frem mot 2050 og bidra til nye grønne arbeidsplasser for begge land. I Norge diskuteres mulighetene for å gjøre flytende havvind til det neste store industrieventyret på norsk sokkel. Tyskland har allerede lang erfaring med offshore vindkraft og økte nylig utbyggingsmålet for 2030 fra 15 GW til 20 GW. I bakgrunnen diskuteres visjonen om Nordsjøen som hub for hydrogenproduksjon, enten fra offshore vindkraft eller CO2-renset naturgass.

Den tyske næringsklyngen Renewable Energy Hamburg er spesiell gjest når bedrifter og eksperter fra vindbransjen inviteres til dialog om hva som skal til for å akselerere utbyggingen av offshore vindkraft. Målet er å danne nye partnerskap og samarbeid om konkrete utbyggings- og innovasjonsprosjekter.

Om German-Norwegian Energy Dialogue

German-Norwegian Energy Dialogue er en årlig møteplass for norske og tyske politikere, bedrifter og organisasjoner med interesse for energipolitikk og energimarkeder. Her presenteres og diskuteres visjoner for fordypet energisamarbeid mellom Norge og Tyskland både innen politikk, næringsliv og forskning, og fageksperter fra begge land deler sin kunnskap om den siste markeds- og teknologiutviklingen i energibransjen. German-Norwegian Energy Dialogue er et samarbeid mellom Norsk-Tysk Handelskammer og Tysklands ambassade i Oslo og har eksistert siden 2010.

Kontakt
Hanne Marit Grønning Strand, senior prosjektleder
Tor Kristian Haldorsen, prosjektmedarbeider
Hilde Elisabeth Bjørk, pressekontakt

Norsk-Tysk Handelskammer jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og skape nettverk på tvers av landene. Som tjenesteyter tilbyr vi blant annet markedsrådgivning og messetjenester til norske og tyske bedrifter som ønsker å bygge opp og utvide sine forretningsforbindelser i begge land. Som medlemsorganisasjon har vi et bredt nettverk av bedrifter innen norsk og tysk næringsliv.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.