Skip to main content

The Argo buoy network - Euro-Argo ERIC meeting in Bergen

Nyhet   •   jul 04, 2018 15:41 CEST

During the two days 26-27 June Institute of Marine Research was host for the Euro-Argo ERIC (European Research Infrastructure Consortium) Management Board meeting. 15 persons attended from nine European countries.

Euro-Argo ERIC  ensures that the Argo network operates and evolves in accordance with its strategic direction and the requirements set forth by the research and operational communities. The Management Board is composed of delegates from the 12 European countries (members and observer) within the Euro-Argo ERIC.

Euro-Argo ERIC is the European component of the global Argo network. 25 organizations from 12 countries are now involved with the first main objective to maintain and consolidate the global Argo array and regional coverage of European seas, by increasing the European contribution from 150-200 floats to 250 floats/year and by consolidating the data processing system. Secondly, the Euro-Argo ERIC will prepare the evolution of Argo to address new scientific and operational challenges, and in particular start implementing the new phase of Argo with an extension towards biogeochemistry, the polar oceans, the marginal seas and the deep oceans.

alt alt alt alt alt alt

Om prosjektet på norsk - Den norske Argo Infrastukturen (NorArgo2):

NorArgo2 er et havobservasjonssystem for de nordiske havområdene som består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo bøyer. Argo bøyene holder seg for det meste nede i havdypet hvor de driver fritt med strømmene. Bøyen har en oppdrift tilsvarende vannmassene den settes ut i. Opp og nedstigning gjøres ved at den endrer sin egen oppdrift ved hjelp av et innebygget hydraulisk pumpesystem. Med 5-10 dagers mellomrom stiger bøyene opp til overflaten samtidig som de foretar målinger i vannsøylen. Bøyene er utstyrt med sensorer for å måle trykk, temperatur, saltnivå, oksygeninnhold og andre biogeokjemiske parameter som er viktige for forstå marine økosystem. Når bøyene er i overflaten sendes dataene til land via satellitt. Deretter vil de synke ned i dypet igjen inntil den gjentar oppstigningen etter 5-10 dager. Slik kan en bøye fortsette i flere år (i cirka 150-200 sykluser).

Forskningsdata fra bøyene vil være tilgjengelig for alle brukere via Internett innen 24 timer etter observasjonene er gjort. Alle dataene som samles inn vil bli kontrollert for å sikre høy vitenskapelig kvalitet. Materialet vil være av stor betydning for forskning, overvåkning og klimamodellering. Målsetningen er å ha over 30 bøyer samtidig drivende i de nordiske hav, Barentshavet og Polhavet. Bøyene vil være en del av et felles, europeisk overvåkningssystem for havet, Euro-Argo, som igjen representerer det europeiske bidraget til det globale Argo. Data fra bøyene er viktig for å kunne forstå prosessene i havet og hvilken rolle de spiller i en større klimasammenheng. Kunnskapen er også nødvendig for å kunne forske på økosystemet i havet og marin biologi generelt. En bedre forståelse av tilstanden i havet og den globale klimautviklingen er vesentlig for at Norge skal lykkes i å forvalte havområdene og havressursene på en

best mulig måte.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.