Skip to main content

​Norsk satsing på Biobank gir grobunn for nye oppstartsselskaper

Pressemelding   •   jan 15, 2018 14:36 CET

Norsk satsing på Biobank gir grobunn for nye oppstartsselskaper

Bio-Me og LipiDx, begge norske biotek selskaper, har inngått banebrytende samarbeid med NTNU i forbindelse med innsamling og analyse av tarmbakterier fra avføringsprøver fra HUNT4 studien. Kunnskap som kommer fra denne studien kan forbedre bruk av medikamenter og behandlingsmetoder. Data fra dette samarbeidet vil skape ny og viktig kunnskap som kan gi ny og bedre behandling.

I dette samarbeidet vil LipiDx tilby spesialtilpassede løsninger for innsamling av avføringsprøvene. Metoden baserer seg på at avføringsprøven strykes ut på et eget filterpapir. Etter lufttørking i 1 – 2 timer, legges papiret i en beskyttende konvolutt, og kan deretter sendes til HUNT med vanlig post. ”Hele prosessen er enkel og rask å gjøre, samtidig som den beskytter prøven for å sikre at resultatet blir riktig”, sier Praveen Sharma, daglig leder av LipiDx. LipiDx har lang erfaring i å produsere spesialtilpassede papirløsningener, som også brukes for transport av blodprøver.

Bio-Me vil bruke sin unike teknologi for å analysere mengden av ulike tarmbakterier i avføringsprøvene fra HUNT. Det er kjent at sammensetningen av bakteriene i tarmen påvirker helsebildet; det være seg næringsopptak fra maten, ulike sykdommer eller effekten av medisiner. I dag brukes moderne DNA sekvenseringsmetoder for å analysere tarmbakteriene, og en grundig analyse som er nødvendig for riktig forståelse av hva som skjer i tarmen er både dyr og omfattende. Bio-Me har patentert en metode som gir detaljert informasjon på like linje med den mer omfattende sekvenseringsmetoden, men mye enklere, raskere og rimeligere. ”Bio-Me’s teknologi gjør det mulig å få detaljert informasjon fra det store antall prøver fra HUNT, som er estimert til å være over 30.000 prøver”, forklarer Morten Isaksen, daglig leder i Bio-Me. Han forklarer videre: ”Bruk av helgenomsekvensering på et så stort antall prøver ville være uoverkommelig, gitt arbeidsmengden, datamengden og kostnadene forbundet med slik teknologi. Derfor vil Bio-Me sin teknologi bidra til at nyttig informasjon vil komme fra alle avføringsprøven fra HUNT studien”, avslutter Morten.

”De som sender inn avføringsprøver i HUNT4 studien vil gi betydelig bidrag til bedre helse for alle”, kommenterer Christian Jonasson, koordinator for forskningssamarbeid med næringslivet i HUNT. ”Den omfattende undersøkelsen vi gjør i HUNT, der vi samler informasjon fra hver deltaker om livsstil, medisinsk historikk, genetisk informasjon og informasjon om tarmbakterier, vil føre til bedre behandlingsmetoder for sykdommer, og bedre måter å forebygge sykdom i fremtiden.”

”Samarbeidet mellom NTNU/HUNT og de to norske selskapene Bio-Me og LipiDx, er et godt eksempel på at satsing på norsk biotek industri gir frukter, og fordelene av godt samarbeid mellom akademia og biotek industri for å stimulere til vekst i Norge”, kommenterer Kristian Hveem, leder for mikrobiomprosjektet i HUNT4 og HUNT Biobank


Kontaktpersoner:

NTNU v/ christian.jonasson@ntnu.no tlf 90936941

BIO-ME AS v/ m.isaksen@bio-me.no tlf 97512070

LipiDx v/ Praveen Sharma praveen@lipidx.com tlf 99575325

Non-profitt Inkubatoren Aleap er Norges største innovasjons og oppstarts miljø for gründere innen helse.Vårt mål er å forandre verden gjennom innovasjon, ved å utvikle et økosystem for oppstartsbedrifter innen helse, som gir ambisiøse entreprenører muligheten til å skape nye produkter og selskaper, bedre og raskere.

Vi gjør dette ved å tilby et bredt utvalg med viktig kunnskap og ekspertise, fleksibel infrastruktur og et internasjonalt forretningsnettverk. Vi mener at entreprenørskap og suksessfulle oppstartsselskap vil ha fordeler av å samarbeide i et tverrfaglig miljø hvor det å dele kunnskap er fundamentalt.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.