Skip to main content

Tags

Sekundærboligundersøkelsen August 2019

Sekundærboligundersøkelsen August 2019

Dokumenter   •   15-08-2019 11:38 CEST

Andelen sekundærboliger øker. I 2. kvartal 2019 ble det registrert 399 630 sekundærboliger i Norge. Dette utgjør drøyt 15 prosent av en samlet boligmasse på 2.597.692 boliger. Det er stor geografisk variasjon i sekundærboligandelen.

Ny undersøkelse viser at kun 9% av norske kommuner har kommet langt på digitalisering av eiendomsinformasjon

En fersk undersøkelse fra Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse avdekker at Norske kommuner fortsatt har en vei å gå når det gjelder digitalisering. Fortsatt brukes PDF som standard når det gjelder informasjonsutveksling.

Sekundærboliganalysen juni 2017

Sekundærboliganalysen juni 2017

Dokumenter   •   26-06-2017 15:16 CEST

Mål for analysen •Finne klare tall for hvor mange sekundærboliger som finnes •Finne klare tall for omsetting av sekundærboliger •Kunne føre statistikken enkelt fremover •Bidra til en mer informert debatt om boligmarkedet •Peke på drivere i boligmarkedet