Skip to main content

Endringsvarsel gir bedre kontroll på eiendomsporteføljen

Nyhet   •   mai 19, 2016 14:05 CEST

Ambita tilbyr nå en tjeneste hvor du får full oversikt over endringer som skjer i din eiendomsportefølje. Endringsvarsel Eiendom er en abonnementstjeneste som raskt og enkelt varsler om endringer per e-post.

I en salgsprosess er det viktig med trygge rammer når en eiendom skal overdras fra selger til kjøper. Eiendommer som skal selges, skal i de aller fleste tilfeller overdras til kjøper “fri for pengeheftelser”. Derfor tinglyser megler en urådighet på eiendommen som begrenser hjemmelshavers mulighet til å frivillig inngå rettslige disposisjoner. Men urådigheten har sine begrensninger. Den verner kun mot frivillige rettsstiftelser, men ikke mot f.eks. utlegg, tvangssalg basert på eldre pant.

Med Endringsvarsel Eiendom vil megler få bedre kontroll på sine eiendommer dersom det oppstår endringer i grunnboken i den perioden eiendommen er i omløp.

Endringsvarsel Eiendom finnes i produktlisten i Ambita Infoland og kan bestilles i nettbutikken slik du pleier. Varslingen starter umiddelbart og varer i 6 mnd. Ved endring i hjemmel eller heftelser på valgte eiendom (matrikkel) eller borettsandel (andel), vil det gå ut et varsel til e-postadressen som registreres i forbindelse med bestilling av tjenesten. Varselet informerer om hvilken type endring som har funnet sted, samt tidspunkt for endringen. Full oversikt over dokumentasjon knyttet til endringen får du ved å logge deg på Ambita Infoland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy