Skip to main content

Ambita og arkitektbedriftene samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Pressemelding   •   aug 24, 2017 10:33 CEST

Ambita og arkitektbedriftene samarbeider om å digitalisere byggesøknadene

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til prosjektet som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune. Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Ambita er blant de som nå samarbeider for å utvikle de nye løsningene.

Samarbeidet mellom Arkitektbedriftene og Ambita ble opprettet som en følge av begge parters involvering i Fellestjenester BYGG. Ambita er involvert i prosjektet for å bidra til at de nye løsningene blir effektive og enkle å bruke for arkitekter, så de raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Digitale kart og automatisk nabovarsling er spennende stikkord for de nye løsningene.

All nødvendig offentlig informasjon på ett sted

Byggesøknader har krav om å inneholde informasjon fra flere ulike offentlige kilder. Ambitas løsninger gjør det oversiktlig og tidsbesparende ved at mye av informasjonen kan hentes inn digitalt på ett sted.

I det nye prosjektet utvikler Ambita webkomponenter som sømløst skal integreres i søknadssystemet og i arkitektenes kvalitetssystem MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes av 79 % av Arkitektbedriftenes medlemmer. På denne måten kan arkitektene dra nytte av Ambitas komplette kilder til eiendomsdata og kart, tilpasset et grensesnitt som er velkjent for brukerne.

«Dette er et prosjekt vi synes er kjempespennende, vi håper at Ambita kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen for arkitekter enklere.»

Hege Le Brun, Forretningsutvikler i Ambita

Brukervennlige grensesnitt for kart og nabovarsling

Digitale kart og automatisert nabovarsling er sentrale elementer i byggeprosjekter. I de nye systemene blir dette gjort enklere tilgjengelig, i brukervennlige grensesnitt. Alt en arkitekt trenger av kartdata fra norske kommuner kan enkelt søkes opp og lastes ned.

Nabovarsling i forbindelse med byggeprosjekter gjøres mye raskere ved hjelp av Ambitas automatisk genererte nabolister. I webkomponentene kan arkitekten automatisk hente nabolister, som også kan utvides om man ønsker å varsle flere eiendomseiere enn det regelverket stiller krav til.

Eksempelbilde på hvordan webkomponenter vil se ut for brukeren av MAKS.

En annen spennende løsning som utvikles er å kunne sende ut nabovarsler til digitale postkasser.

«Vi håper at dette er noe vi kan tilby i nær fremtid, det er ingen tvil om at dette vil spare både tid og ressurser for kommune og den som søker. Dette er nok et steg på veien mot å gjøre alle kommunale søknadsprosesser digitale.», sier Le Brun.

Kvalitetssikring før innsendelse

De fleste arkitekter bruker i dag kvalitetssystemet til Arkitektbedriftene, MAKS, for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i prosjekteringen. I tillegg hjelper MAKS ansvarlig søker med å identifisere hvilke krav som skal ivaretas til hvilket tidspunkt, f.eks. avklaringer, dokumentasjon og nabovarsling. Det er derfor naturlig å tilby muligheten til å sende inn byggesøknader i MAKS. Dette er tidsbesparende for både arkitekt og kommune.

«Når man forholder seg til omfattende, kommunale regelverk og myndighetskrav (SAK10 og Tek10) er det ofte usikkerhet og feiltolkning knyttet til hva som behøves i en søknad. Ved bedre kontroll og veiledning av innsendte skjemaer og dokumentasjon blir feilmarginen redusert»forteller Helene Svelle, IT-ansvarlig i Arkitektbedriftene.

Spennende prosess videre

Samarbeidsprosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, men Arkitektbedriftene og Ambita har kunnskapen og engasjementet som behøves for å utvikle en god løsning. Arkitektbedriftene har allerede satt i gang med pilottesting, og har mange gode ideer til hvordan Ambitas løsninger best kan komme arkitekter til nytte.

Satser bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er et satsningsområde for Ambita fremover, som ønsker å bidra til digitalisering og automatisering av bransjen.

«Ambita har store ambisjoner for bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet med Arkitektbedriftene vil gi god innsikt i hvilke forbedringer og nye løsninger vi kan utvikle fremover for bygg og anlegg.» avslutter Le Brun.

Helene Svelle i Arkitektbedriftene og Hege Le Brun i Ambita ser frem til et spennende samarbeid.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Helene Svelle på helene@arkitektbedriftene.no eller Hege Le Brun på hlb@ambita.com.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Mer informasjon på: www.arkitektbedriftene.no/

Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på www.ambita.com

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.