Skip to main content

​Stabilt museumsbesøk i Hedmark

Pressemelding   •   jan 12, 2018 12:56 CET

Nyåpningen av Kvinnemuseet i Kongsvinger førte til økt besøk i 2017. Foto: Stine S. Skjæret/Anno

Anno – Museene i Hedmark hadde et totalt besøk på rundt 240 000 i 2017. Det er tilsynelatende en nedgang fra året før, men det har sine forklaringer. - Besøket i Kongsvinger og Hamar, er det vi er aller mest fornøyd med i 2017, sier administrerende direktør Sven Inge Sunde.

- Annos avdelinger har stort sett relativt stabile besøkstall, noe vi er godt fornøyd med, sier Sunde.

Avdelingen i Kongsvingerregionen er den som har økt mest (ca 4000 dvs over 22 %). Det skyldes i hovedsak at Kvinnemuseet var stengt i hele 2016, og gjenåpnet i juni 2017. - Altså har vi hatt både en økning i form av å «ta igjen» tapte tall i 2016, og i form av nyhetens interesse etter gjenåpning, sier avdelingsdirektør Mona Pedersen ved Anno Kongsvingerregionen.

- Vi er veldig fornøyde med at Domkirkeodden har så godt som opprettholdt sitt rekordtall fra i 2016. Da innførte de et nytt St.Hansarrangement, som trakk masse folk (over 3000), men på St.Hans i år regnet det. Det betyr at vi har økt på andre punkter, noe som kan tilskrives både nye satsninger som arrangement og utstillinger knyttet til reformasjonsjubileet, og også noe mer utleie/eksterne arrangement, forteller avdelingsdirektør Magne Rugsveen ved Anno Domkirkeodden.

Aukrustsenteret ut

Den totale nedgangen i Anno fra 271 157 besøkende i 2016 til 238 259 i 2017, skyldes i hovedsak at Aukrustsenteret gikk ut av Anno 1.1.17. Deres tall (ca 20 000) er dermed «borte» i 2017. I tillegg har Folldal gruver gått ned med fra ca 24 000 i 2016 til ca 16 000 i 2017, grunnet omstilling. Folldal gruver ligger ikke under Anno, men rapporterer besøkstall gjennom vårt system. - Musea i Nord-Østerdalen holder stand med godt besøk, med liten nedgang fra toppåret 2016, men bedre enn 2015, grunnet flere forvaltningsoppgaver, vedlikehold og restaurering ved ulike anlegg, forteller avdelingsdirektør Bersvend Salbu.

Anno er vant til naturlige variasjoner i besøkstallet basert på aktivitet, været og andre faktorer. For de minste avdelingene kan det gjøre store utslag på prosenten. For eksempel i Trysil Engerdal, der er det en nedgang fra 2038 besøkende i 2016 til 1060 i fjor. Hovedforklaringen ligger i Kanalspillet – et spell om Støa kanal, som arrangeres hvert annet år, og som i 2016 trakk 1800 besøkende. Migrasjonsmuseet ligger på omtrent akkurat samme nivå som året før, det vil si rett over 3400 besøkende.

Flaggskipet holder stand

Flaggskipet Norsk skogmuseum holder stand. En bitteliten nedgang fra 105 768 i 2016 til 104 306 i 2017, forklares i hovedsak med at en av underavdelingene, Klevfos industrimuseum, måtte stenge deler av museet midt i sesongen av HMS-hensyn. Glomdalsmuseet holder seg også på omtrent samme nivå som i 2016, det vil si 30-31 000 besøkende. Elverum kan derfor med disse to museene fortsatt med rette kalle seg museumsbyen i Hedmark – med et besøk som tilsvarer nærmere sju besøk pr innbygger i året, noe som nesten er på nivå med Oslo.

- Alt i alt må vi si oss godt fornøyd med 2017-besøket i Anno, sier Sven Inge Sunde.

www.annomuseum.no

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 22 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.