Skip to main content

Nedgang i bruk av tvang | Stor begeistring på Psykiatrisk Avdeling Esbjerg, tegnet av Arkitema/ELN Architects

Pressemelding   •   jan 14, 2016 08:34 CET

Ved Psykiatrisk Avdeling Esbjerg er det en markant nedgang i antall fikseringer, uttaler Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Antall fikseringer er i 2015 falt med 69,9 prosent sammenlignet med tall fra 2014. I samme periode flyttet psykiatrien i Esbjerg inn i nye bygg, tegnet av Arkitema/ELN Architects.

Arkitektur med helbredende effekt
”I Arkitema tolker vi det markante fallet i bruk av tvang som en kjempe suksess. Dette er et av de best dokumenterte eksempler på at fysiske rammer har medvirkende innflytelse på helbredelse og gode pasientforløp”, forklarer Carsten Jensen, Forretningsområdesjef i Arkitema. Regionen beskriver hvordan perioder med beltefikseringer på 48 timer er falt med 85,7 % sammenlignet med samme periode året før. Også antall ganger det er blitt gitt beroligende medisin under tvang er falt med 61,4 % (kilde: www.psykiatrienisyddanmark.dk). Antall pasienter som er blitt berørt av en eller flere tvangsforanstaltninger har altså falt drastisk i denne perioden.

Transparens og utstikt til grønne gårdrom
På Psykiatrisk Avdeling Esbjerg er begeistringen stor. Det gode resultatet skyldes en rekke forskjellige tiltak. De fremhever at psykiatrien har flyttet inn i nye bygg det siste året samt at de åpne og lukkede avdelingene er integrerte og at personalet lettere kan samarbeide og bruke hverandres kompetanser.

”Det er ikke lengre så langt inn, eller ut igjen, fra skjermet avdeling for pasientene. Vi kan flytte dem gradvis hvis de blir dårligere og pasientene opplever heller ikke like stor omveltning som tidligere ved å gå fra en åpen til en lukket avdeling”, sier Anne-Grethe Borch Lauridsen som er funksjonsleder i Esbjerg.

Utover den logistiske helhetstenkningen er integreringen mellom bygnings- og landskapsarkitekturen en vesentlig del av suksessen i Esbjerg. Alle værelsene på avdelingene har vindu ut mot et grønt areal. I tillegg er det etablert gårdsrom på avdelingene slik at pasientene er meget tett på naturen. Psykiatrisk Avdeling Esbjerg er innrettet med store glasspartier som gjør at medarbeiderne hele tiden kan se pasientene -og omvendt. ”Nå kan de skjermede pasientene gå ut i gården på egen hånd døgnet rundt for personalet kan fortsatt se dem inne fra vaktrommet. Personalet vårt er mye mer synlig nå som det er mer glass og det opplever vi også gir pasientene ro og trygghet” forklarer Anne-Grethe Borch Lauridsen.

Data
Adresse: Gammel Vardevej, Esbjerg, Danmark
År: 2011-2014
Omfang: 6.600 m2
Byggherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema/ELN Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Finn oss
Stora Varvsgatan 6A, SE-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521- Finn oss
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011- Finn oss

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy