Skip to main content

Nytenking rundt sosial boligbygging i form av innovativ arkitektur

Pressemelding   •   jan 25, 2016 09:39 CET

Denne uken offentliggjøres en ny idékatalog som viser nye tanker rundt utsatte boligområder i Danmark. Arkitema ELN Architects, er i team med Lendager Arkitekter og Orbicon, ansvarlig for katalogens arkitektoniske løsninger. Initiativtakerne til prosjektet er Realdania, som er en del av modningsprosjektet Boligliv i balanse, i partnerskap med Odense og Gladsaxe kommune, samt en rekke boligorganisasjoner.

Sosiale boligområder krever nytenking. Helt nye strategier skal benyttes. Det skal tas et oppgjør med logikken som hersket da boligområdene i sin tid ble oppført, i en annen beboersammensetning enn den som preger bebyggelsen i dag. De utsatte boligområdene krever velfungerende løsninger, som bygger på en engasjerende og bærekraftig arkitektur, som understøtter utviklingen og integrasjonsmulighetene for sine beboere.

Det er bruk for en ny humanisme i nytenkingen av 60årenes store velferdsbygninger. Ingen av disse bygningene kan gjøre den allmenne sektoren til forbilde for den danske boligmodellen.

”Vi har utviklet fem strategier som kan være med på å skape innovasjon i den allmenne sektoren. Fem strategier som gjennom nye partnerskap mellom det offentlige, det private og sivilsamfunnet, vil kunne skape utvikling og nye muligheter for beboerne i de sosiale boligområdene”, forklarer Stig Ammitzbøll Jørgensen, arkitekt og segmentsjef i Arkitema Urban Design.

Allianseskolen – en ny skoletypologi
Idékatalogen tar fatt i to konkrete boligområder: Værebro Park, beliggende i Gladsaxe kommune, og Vollsmose i Odense kommune – som begge er preget av tunge sosiale problemer.

Med utgangspunkt i Gladaxe kommune peker en av ideene på det potensialet som er i å gjenskape grunnskolens rolle i forhold til å skape integrasjon, og øke rekkevidden for barna i området. En såkalt ”Allianseskole" - en ny skoletypologi, hvor man fysisk flytter undervisningen fra klasserommet og ut i byen og samfunnet inn i skolen. Dette tenkes gjennomført ved å samarbeide med lokale virksomheter, foreninger, foreldre og andre skoler. Slik får barna et utvidet nettverk og bedre kompetanse til å klare seg og bidra i samfunnet.

Fra bebyggelse til bydel
Med utgangspunkt i Vollsmose gir idékatalogen eksempel på hvordan man endrer store bebyggelser slik at de får karakter av mangfoldige, varierende byer. Her brytes de modernistiske bebyggelsene ned med mange ens boliger til en sammensatt by med bl.a. rekkehus, byhus, kolonihager og langt større muligheter for at beboerne kan prege omgivelsene, ta eierskap og omsette tid til verdi.

”Med vårt konsept Byggefelt plusss får boligselskapene et verktøy til å igangsette den tiltrengte byutviklingen i sosiale boligområder. Et verktøy som deler opp de store boligområdene i mindre utviklingsfelt gjør at boligselskapene er i stand til å integrere nye boligtyper, arbeidsplasser og beboergrupper.

Med andre ord avløses en eierstruktur i de sosiale boligområdene til en gruppe med nye eiertyper, forklarerStig Ammitzbøll Jørgensen og fortsetter: Et tiltak som skaper mer balanse på sikt. En mer sosial og kulturelt blandet by, som dermed motvirker parallellsamfunn”.

Partene i modningsprosjektet Boligliv i balanse er Realdania, Gladsaxe kommune og Odense kommune samt Gladsaxe almennyttige Boligselskap/DAB Fyns almennyttige Boligselskap og Civica. Sammen har de satt tre faglige rådgivergrupper til å se på utfordringene med nye øyne fra henholdsvis en fysisk, en sosial og en organisatorisk vinkel.

Arkitema ELN Architects har i samarbeid med Lendager Arkitekter og Orbicon utgjort: Team Fysik.

Målet med prosjektet har vært å gi de involverte partene økt forståelse for de komplekse utfordringene man står ovenfor, i tillegg til å snu utviklingen, samt frembringe nye ideer.

Utgangspunktet for arbeidet er ambisjonen om at stedet man bor ikke i seg selv skal være en begrensning, men at alle boligområder kan tilby både eksisterende og nye beboere de samme mulighetene for å utfolde livene sine på lik linje med resten av befolkningen. Realdania skal nå bruke innhentet materiale til videre samarbeid med relevante parter for å skape engasjement og initiativ for det videre arbeidet med sosiale boligområder.

Les mer på www.boliglivibalance.dk

Arkitema ELN Architects
Arkitema ELN Architects er erfarne byplanleggere og boligbyggere. Vi har siden 1969 stått bak en rekke velfungerende boligprosjekter. Fra tett-lave boligprosjekter til større bæredyktige bofelleskap, energiriktige rekkehus og renoveringer av store sosiale boligområder.

I skrivende stund arbeider Arkitema med Uptown Nørrebro, et omfattende boligintegrasjonsprosjekt ved Mjølnerparken. Det pågår også en oppføring av en større omfattende renovering av sosiale boligområder i Viby J og dels i Nakskov. Arkitema nytenker også forstaden i prosjektet NærHeden og i Gellerup Parken ved Aarhus. De prosjekterer også OPS Gellerup, et nytt næringsbygg med offentlige arbeidsplasser og funksjoner.

Data
Team Fysisk: Arkitema ELN Architects, Lendager Arkitekter og Orbicon

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Finn oss
Stora Varvsgatan 6A, SE-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521- Finn oss
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011- Finn oss

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.