​Fra Vatikanet til Tynset

Pressemeldinger   •   jan 22, 2019 13:42 CET

Tirsdag 5. februar inngår Norsk helsearkiv kontrakt om leveranse av et system for digital langtidsbevaring. Tilsvarende løsninger er tidligere levert til gallerier, biblioteker, arkiver og museer. Blant mange spennende referansekunder finner vi Vatikanets biblioteket i Roma

Nå kan du lese Munchs testamente på nett!

Nyheter   •   jan 09, 2019 09:18 CET

Edvard Munchs originaltestamente og dokumenter rundt booppgjøret er av stor interesse for offentligheten. Her finnes omfattende informasjon om landets mest kjente maler. Arkivverket har nå gjort dette materialet tilgjengelig på Digitalarkivet.

70 virksomheter får arkivtilsyn i 2019

Pressemeldinger   •   jan 03, 2019 10:57 CET

​I 2019 vil nærmere 70 virksomheter få tilsyn fra Arkivverket. Kommuner i Nordland og Hordaland stikker seg ut som aktuelle områder. Tilsyn med statlige virksomheter øker markant. Se hele lista.

Byarkivar i Drammen blir avdelingsdirektør i Arkivverket

Pressemeldinger   •   des 19, 2018 14:12 CET

Norsk brennevin, oljehistorie og skogfinner blant de nominerte til Norges dokumentarv

Pressemeldinger   •   des 06, 2018 08:37 CET

Fredag 7. desember blir det klart hvilke nye dokumenter og arkiver som blir innført i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program.

​Alle landets arkiv et tasteklikk unna

Pressemeldinger   •   nov 26, 2018 12:38 CET

I samarbeid med andre aktører i arkivsektoren, skal Arkivverket etablere og utvikle Digitalarkivet som en felles portal for digital publisering av arkiv. Målet er at alle brukere skal kunne søke og hente fram digitalt innhold i statlige, kommunale og private arkiv fra alle deler av landet.

Pengedryss til sikring av privatarkiver

Pressemeldinger   •   nov 23, 2018 12:54 CET

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Nå kan du se hvem som har fått støtte! Mange viktige arkiver etter private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner vil nå bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten.

Arkivene etter Kiellandulykken gjennomgås og tilgjengeliggjøres

Pressemeldinger   •   nov 20, 2018 15:25 CET

Arkivverket gjør nå en del tiltak for å bedre tilgangen til arkivene etter Alexander Kielland-ulykken. Store deler av arkivene er tilgjengelig for innsyn for alle.

86 000 sider oljehistorie tilgjengelig på Digitalarkivet

Nyheter   •   okt 31, 2018 18:21 CET

Arkivverket har nasjonalt ansvar for å bevare historisk verdifullt kildemateriale fra norsk olje- og gassektor. Et utvalg har blitt skannet og gjort tilgjengelige i Digitalarkivet. Bla i våre digitaliserte kilder!

Mellomledere ansatt ved Norsk helsearkiv

Pressemeldinger   •   okt 23, 2018 09:33 CEST

De første mellomlederne er nå ansatt ved Norsk helsearkiv på Tynset. Norsk helsearkiv lyste ut syv stillinger i sommer, blant annet tre mellomlederstillinger. Nå ansettes de fire første. Bjørn Børresen, direktør ved Norsk helsearkiv, er meget godt fornøyd med de første ansettelsene.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Seniorrådgiver
  • Pressekontakt, pressemeldinger
  • hecvlfweroku@alprkgxivcvvesnrkqvetpy.npsowu
  • +47 48220992

Om Arkivverket

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.
Riksarkivaren er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver hjemlet i lov; og Arkivverket skal som ledd i sitt oppdrag med å iverksette statlig politikk, utvikle og styrke arkivarbeidet på landsplan og har et særlig ansvar for nasjonal koordinering av privatarkivfeltet.

Adresse

  • Arkivverket
  • Sognsveien 221
  • 0806 Oslo Sognsvann, Oslo
  • Norge