Skip to main content

Arkivutviklingsmidler til tiltak over store deler av landet

Nyhet   •   mai 27, 2016 13:22 CEST

Riksarkivaren har tildelt prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv. Kongen i statsråd beslutter endelig fordeling av tippemidler i løpet av den nærmeste tiden. Riksarkivaren vil komme tilbake til eventuelt nye tildelinger i 2016.

I år kunne det søkes støtte til utviklingsprosjekter med referanse til satsingene kommunereform, privatarkiv og arkiv i digital forvaltning. Innen fristen hadde det kommet 57 søknader med en samlet søknadssum på noe over 25 millioner kroner.

Søknadene reflekterte store utviklingsbehov, men også endringsvilje og kompetanse i sektoren. Det var mange gode forslag til prosjekter på et bredt innsatsområde. Flere av søknadene viser at kommuner, arkivfaglig personale og arkivinstitusjonene forbereder seg på å medvirke til sikker og effektiv behandling av arkiv/fagsystemer i forbindelse med kommunesammenslåinger. Vi ser også gjennom søknadene at det det er stort engasjement i å modernisere dokumentasjonsforvaltningen i offentlig virksomhet og i å sikre arkiver fra privat samfunnssektor.

Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og bidra til at resultatene kommer arkivsektoren til gode. Erfaringsoverføring er et hovedmål. Prosjekter som styrker samarbeid og samhandling på arkivområdet har hatt prioritet.

Arkivverkets ledelse har i møte 25.05.2016 fordelt midler til samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv. Fordelingen er gjort ut fra rammen som var i fjor. Tiltakene som mottar midler er:

 • Bergen Byarkiv, på vegne av 13 institusjoner: Standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA), fase 3, kr. 500.000
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Farvel DBS (Utredning av metoder for datahøsting fra private databasesystemer), kr 500.000
 • Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA: Noark-5 innsynsløsning, kr 400.000
 • Eidsberg kommune / 6K-kommunene i Indre Østfold: Kartlegging av nåværende arbeidsmetoder og fagsystem (sikring og videreføring av data/informasjon etter sammenslåing), kr. 400.000
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune, arkivtjenesten: Bevaring og kassasjon i Trøndelag (utarbeide bevarings- og kassasjonsplan for fylkeskommuner), kr. 300.000
 • IKA Trøndelag iks: Orkla- og Salvesen & Thams ‐arkivene (bevaring, ordning, tilgjengeliggjøring av de eldre arkivene), kr. 300.000
 • Arkivplansamarbeidet v. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane: Snøklokkeprosjektet - handtering av dokumentasjon i samband med kommunereforma, kr. 250.000
 • Telemarksarkivet: Regional bevaringsplan - utvikling av ei wiki-basert tilnærming, kr. 200.000
 • Historisk infrastruktur: Prishistorisk database 1500-1800/1920, kr. 200.000
 • IKA Kongsberg: IKA-kjernen (finansiering av forprosjekt), kr. 200.000
 • Haugesund kommune: Bevaring av privatarkivet til rederiet Knut Knutsen OAS, kr. 100.000
 • Sandefjord kommune: Samle, sikre og digitalisere prosjektdokumentasjon fra sammenslåingsprosessen, kr. 100.000
 • VID vitenskapelige høgskole AS: Bevaring av digitalt arkivmateriale (oppfølgning av prosjektet "Det norske Diakonhjem 1890-1990"), kr. 100.000
 • Arkiv i Nordland: Ordning og gjennomgang av dokumentarvsarkiver ved Arkiv i Nordland, kr. 100.000
 • IKA Kongsberg: Innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale (prosjekt for innhenting og bevaring av databaserepresentasjoner), kr. 85.000
 • Sandefjord kommune: Utvikling av metode for kartlegging av fagsystemer utenfor Noark 5, kr. 50.000
 • Hordaland fylkesarkiv: Arkiva etter Vossajazz (samle inn, ordne, registrere og gjere tilgjengeleg arkiva etter Vossa Jazz), kr. 50.000
 • Norsk Arkivråd: Verdenserklæringen om arkiv - arkivansattes erklæring (gjennomføre temamøter over hele landet), kr. 50.000
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: Arkivet etter Robert Savosnick. Bevaring og formidling, kr. 50.000
 • VID vitenskapelige høgskole AS: Digitalisering av Kina-filmer i Misjonsarkivet, kr. 50.000
 • Norsk Arkivråd: Sjekkliste for kartlegging og oppfølging av fagsystemer, kr. 15.000

Til mer informasjon om prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2016 og samlet liste over alle søkerne

Ta gjerne kontakt med fungerende avdelingsdirektør Vilde Ronge, tlf. 40724718 , epost:vilron@arkivverket.no eller seniorrådgiver Bjørn Bering, tlf. 970 79 463, epost bjbe@arkivverket.no for spørsmål.

Fra 2015 er det Riksarkivaren som disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Bakgrunnen er at Stortinget, i behandlingen av budsjettproposisjonen for 2015, vedtok å overføre arkivutviklingsoppgavene fra Kulturrådet til Riksarkivaren per 1.1.2015. 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy