Skip to main content

Forskningskonferanse om kildemateriale etter olje- og gassektoren

Nyhet   •   feb 17, 2016 12:56 CET

Norsk olje- og gassarkiv og Norsk Oljemuseum inviterer til forskningskonferanse på Norsk Oljemuseum i Stavanger den 10.-11. mars. Konferansen vil gi en oversikt over det materialet som er tilgjengelig, og det vil bli gitt eksempler på hvordan materialet kan benyttes.

Norsk olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger og Norsk Oljemuseum forvalter en omfattende dokumentasjon om norsk petroleumsvirksomhet i form av film, foto og arkivmateriale, men også en stor mengde tilrettelagt informasjon på Internett (Kulturminne Ekofisk, Frigg, Statfjord og Valhall samt Digitalarkivet under Arkivverket). Her ligger forskningsprosjekter og oppgaver i kø.

– For oss som kulturverninstitusjoner er det viktig å få brukerne i tale både for å bli mer målrettet når det gjelder hva som bør bevares, og hvordan det bevarte kildematerialet kan gjøres tilgjengelig. Derfor inviterer vi studenter, lærere og forskere fra universiteter og høgskoler, som er interessert i olje- og gassektoren i vid forstand, til konferansen. Vi tror at kildematerialet vil være relevant innenfor mange ulike fagfelt, og vi er sikker på at konferansen vil gi inspirasjon til mange spennende forskningsoppgaver, sier Torkel Thime, prosjektleder for Norsk olje- og gassarkiv.

Konferansen vil gi en oversikt over det materialet som er tilgjengelig, og det vil bli gitt eksempler på hvordan materialet kan benyttes.

– Petroleumssektoren har ikke bare vært en motor for den økonomiske utviklingen siden 1970-årene. Sektoren har vært teknologidrivende, og har i sterk grad påvirket norsk arbeidsliv og utviklingen av sikkerhets- og arbeidsmiljøtenkingen langt utenfor egne rekker. Materialet som finnes i Norsk olje- og gassarkiv er velegnet for å gjøre forskningsmessige dypdykk inn i de prosessene som ligger bak denne utviklingen. Slike dypdykk kan gi oss nyttig kunnskap for å finne fram til sammenhenger som kan være interessante når vi skal prøve å lete etter overføringsverdi fra petroleumssektoren til andre samfunnssektorer. Det nære samarbeidet mellom Norsk olje- og gassarkiv og Oljemuseet danner grunnlaget for å se et ganske komplett bilde av både små og store trekk i utviklingen i denne industrien, sier Time.

Utfylt påmeldingsskjema sendes til Torkel Thime (toth@arkivverket.no), eller Finn Harald Sandberg (finn.harald@norskolje.museum.no) innen 25. februar 2016. Studenter kan gis reisestøtte.

Til arrangementet på Facebook

påmeldingsskjema

Program:

10. mars:

10.00-10.10 Velkommen til Stavanger, varaordfører Bjørg Tysdal Moe

10.10-10.20 Litt om Norsk oljemuseum, direktør Finn E. Krogh, Norsk oljemuseum

10.20-10.40 Bakgrunn for arrangementet, prosjektleder Norsk olje- og gassarkiv

10.40-11.00 Kaffepause

11.00-12.00 Kulturminneprosjektene, fagsjef Finn Harald Sandberg, Norsk oljemuseum

12.00-13.00 Lunsj på Bølgen & Moi

13.00-13.30 Regelverksutvikling gjennom 40 år – prinsipp og praksis, professor Geir Sverre
Braut, Universitetet i Stavanger, IØRP

13.30-14.00 Det norske Veritas og oljeutvinning til havs - gammel tradisjon i nytt farvann :
erfaringer med halvt nedsenkbare flytende plattformer og offhsoreindustri 1968-1977, masteroppgave ved Kim Rune Jensen

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Arkivbestanden ved Norsk olje- og gassarkiv, bruk og tilgjengeliggjøring, rådgiver Eivind Skarung, Norsk olje- og gassarkiv

15.00-15.30 Troll olje: Hydros ”Mannen på månen” prosjekt, masteroppgave ved Ragnhild Rein Bore

15.45-17.30 Omvisning på oljemuseet for nye besøkende

18.00 Felles middag

11. mars:

09.00-09.30 Norsk subsea-historie, forsker Kristin Øye Gjerde, Norsk oljemuseum

09.30-10.00 Historien om Institutt for Energiteknikk og flerfaseteknologien, forsker Pål
Nygaard, BI Handelshøgskolen, Oslo

10.00-10.15 Kaffe

10.15-10.45 Hvordan tilrettelegge for forskning v/førstearkivar Ine Fintland, Norsk olje- og
gassarkiv

10.45-11.15 Trading: Approaches to a ’hidden’ business activity in the oil industry, forsker Marten Boon, NTNU.

11.15-11.45 Innsyn og adgangsbegrensning, prosjektleder Torkel Thime, Norsk olje- og
gassarkiv

12.00-15.00 ”Oljeutflukt” og lunch. Vi besøker blant annet det skjeve tårn i Jåttåvågen (NC-
historie) og oljemiljøet på Ullandhaug.

I forbindelse med hvert innlegg vil det være satt av tid til spørsmål og kommentarer.

Lunch og middag bekostes av vertskapet.

Spørsmål kan rettes til Torkel Thime, prosjektleder Norsk olje- og gassarkiv på mobil: 915 59 642.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy