Skip to main content

Lærerutdanningen i Hamar 150 år

Nyhet   •   aug 18, 2017 11:31 CEST

Hamar lærerhøgskole, Ha 1 – eksamensprotokoll for lærerprøven (1869 – 1892).

Høgskolen i Innlandet markerer 150 års jubileum i 2017. Lærerutdanningen der ble åpnet 18. august 1867. Nå kan du bla i den aller første eksamensprotokollen fra "Hamar lærerseminarium".

Jan Nikolai Arnesen (1849 – 1904) fra Øyer er den første personen som ble oppført i den aller første eksamensprotokollen fra Hamar lærerseminarium. Etter to år ved skolen ble han uteksaminert i 1869. Han ble lærer akkurat som sin far Johannes Arnesen, som var lærer og klokker i Øyer etter å ha blitt uteksaminert ved Asker seminar i 1841. Dette var i en tid med omgangsskole og tette bånd mellom kirke og skole, da prestene kunne se seg ut flinke elever som emne for klokker eller lærergjerningen. Jan Nikolai arbeidet som lærer i Øyer etter endt utdanning, og han står i folketellingen fra 1900 oppført som: «Lærer og Kirkesanger, Gaardbruger».

Hamar Stiftsseminarium ble opprettet etter Stortingsbeslutning av 24.03.1866, og åpnet 18.08.1867. Skolen holdt til i leide lokaler i Halvor Mæhlums gård ved Triangelen i Hamar inntil ny bygning ble tatt i bruk våren 1877. I 1935 ble Hamar offentlige lærerskole nedlagt. Virksomheten ble slått sammen med den private lærerskolen på Elverum, som da ble offentlig. I løpet av andre verdenskrig ble det igjen opprettet midlertidig lærerskole på Hamar. Lokale krefter ønsket å gjøre Hamar lærerskole permanent.

Seminarbygningen på Høgskolen i Hedmark, den gamle Hamar lærerskole. Bygget kalles nå Nils Hertzbergs hus. Opphavsperson: Jensens

Fra midten av 1960-årene hadde Hamar lærerskole fått tilbake sin gamle status, med et nybygg i 1972. Da alle landets høgskoler ble omorganisert til 26 nye høgskoler i 1994 ble Hamar lærerhøgskole en del av Høgskolen i Hedmark. Noen navneendringer senere sorterer lærerutdanningen nå under Høgskolen i Innlandet, etter en fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Lillehammer fra 01.01.2017. Fra disse årene finnes det altså eksamensprotokoller fra tidligere elever, men kun de eldste er avlevert til Arkivverket.

Eksamensprotokollene ble opprettet for å holde oversikt over eksamenskandidater og resultater. Skriftlig bekreftelse på bestått utdanning er viktig rettighetsdokumentasjon. Arkivverket har til stadighet henvendelser fra personer som av ulike årsaker trenger å få dokumentert utdanningen sin på en rask og effektiv måte, fra arkiver som er ordnet og lett tilgjengelig i våre magasiner. I ettertid kan disse arkivene være til nytte for både forskere og slektsforskere, og benyttes til noe annet enn det som opprinnelig var formålet.

Skolens historie kan dokumenteres i arkivene, og vi ser at den største interessen for arkivet stammer fra etterkommere av uteksaminerte lærere. Vårt bidrag til 150-års jubileet er at eksamensprotokollen fra 1869 til 1892 nå er skannet og tilgjengelig på Digitalarkivet.

Tekst og bilde kan brukes fritt mot å oppgi kilde.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy