Skip to main content

Nå får bergindustrien sitt eget nasjonale arkiv

Nyhet   •   jun 17, 2019 07:00 CEST

Fra Kings Bay Kull Compagni sin gruvedrift på Svalbard ca 1918 (Foto: Sigvald Moa/Riksarkivet/Kings Bay Kull Compani AS).

Vestfoldarkivet har i samarbeid med blant andre Arkivverket etablert Norsk bergindustriarkiv. Nå skal de mest sentrale arkivene fra denne næringen sikres for fremtiden, til uvurderlig nytte for forskning, kulturformidling og næringen selv. Lanseringen skjer i Larvik i dag, 17. juni.

Norge er rikt på mineralressurser, og bergindustrien har preget norsk samfunnsutvikling gjennom århundrer. Mange lokalsamfunn rundt om i landet er etablert på bakgrunn av nettopp denne næringen.

– I et land som Norge, der bergindustrien har vært med å forme landet vårt, sette tydelige spor og er en viktig fremtidsressurs, er det på høy tid at denne industrien får sitt eget arkiv. Fra før har vi Norsk olje- og gassarkiv og Sjømatarkivet. Vi ønsker nå å sikre dokumentasjon etter bergindustrien, og bidra til at arkivene etter denne næringen blir en del av det kildematerialet som vi som samfunn overleverer til generasjonene etter oss – en del av vår felles hukommelse, sier leder for Norsk bergindustriarkiv, Ingrid Nøstberg ved Vestfoldarkivet.

Arkivene skal oppbevares lokalt

Bergindustriarkivet vil samarbeide med andre regionale arkivinstitusjoner om bevaringen, slik at arkivene i størst mulig grad kan oppbevares i den regionen der de hører hjemme. Norsk bergindustriarkiv – med hovedsete i Vestfold – vil lede og koordinere arbeidet. 

– Når vi nå lanserer Norsk bergindustriarkiv, får bedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner med tilknytning til næringen muligheten til å avlevere arkivene sine for sikker bevaring i uoverskuelig fremtid. Arbeidet skjer i nært samarbeid med næringen, forteller Nøstberg.

Sektorsamarbeid avgjørende 

Det er Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren som har gjort det mulig å etablere Norsk bergindustriarkiv.

– Riksarkivaren har et nasjonalt ansvar for å sikre at samfunnets arkiver blir tatt vare på og tilgjengeliggjort for ettertiden. Men dette er ikke en oppgave som Riksarkivaren kan løse alene. Vi er helt avhengige av et samarbeid både med de som skaper arkivene og med bevaringsinstitusjoner utenfor Arkivverket. Det er derfor svært gledelig at bergindustrien selv deltar i arbeidet for å dokumentere denne næringen, sier riksarkivar Inga Bolstad om etableringen av Norsk bergindustriarkiv.

Bergindustrien inkluderer utvinning av byggeråstoffer (pukk, grus og sand), naturstein, industrimineraler, metaller og energimineraler. Næringen er godt spredt over hele landet. Størst etter omsetning er Rogaland, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold.

Den offisielle lanseringen av arkivet vil finne sted på Lundhs AS i Larvik mandag 17. juni kl. 12–15. 

For mer informasjon, ta kontakt med leder for Norsk bergindustriarkiv Ingrid Nøstberg på tlf.: 958 21 501 eller les mer på bergindustriarkivet.no

Vedlagte foto kan brukes fritt av media mot korrekt kreditering.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.