Skip to main content

NTBs krigsarkiv i Riksarkivet

Nyhet   •   okt 17, 2016 14:03 CEST

Fra kampene i Begnadalen omkring 20. april 1940. Uretusjert tysk bilde av Panzerkampfwagen nr. 13. Da bildet ble sendt ut og trykt i 1940 var nummeret på vognen alltid overstrøket. Fotograf: Otto Lanzinger (NTBs krigsarkiv/Riksarkivet (Ud, eske 75)).

Riksarkivet har en stor og svært spennende fotosamling – det såkalte krigsarkivet etter Norsk Telegrambyrå. Samlingen på rundt 60 000 bilder ble avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet i år 2000 som privatarkiv nr. 1209. Vi gir deg et innblikk i hva du kan finne i arkivet.

Hva består arkivet av?

Arkivet består av en samling fotografier fra mange arkivskapere; norske og utenlandske, private og offentlige. De viktigste er Regjeringens Informasjonskontor i London, Pressekontoret i Stockholm og Norsk Telegrambyrå i Oslo. I tillegg er det bilder fra NTB London, NS-organer, allierte styresmakter, tyske myndigheter og forskjellige internasjonale fotografer og byråer.

Regjeringens informasjonskontor i London ble besluttet opprettet i statsråd 21.02.1941 og lagt under statsminister Nygaardsvold. Kontoret, som ble ledet av Tor Gjesdal, skulle samle og bearbeide stoff om Norge og tilrettelegge stoff særlig for den britiske allmennhet. Kontoret hadde egen billed- og filmavdeling, og egen foredragsavdeling. Mot slutten av krigen gikk det under betegnelsen Statens informasjonskontor.

Se bilder av Nygaardsvold-regjeringen i London 1940-1945

Pressekontoret i Stockholm ble opprettet i den norske legasjon i aprildagene 1940. Ambassadør Jens Schive var presseattaché og dermed leder av pressekontoret under hele krigen. Kontoret fikk i likhet med flere andre av legasjonens kontorer etter hvert en løsere tilknytning til legasjonen. Faglig kom det under Regjeringens informasjonskontor i London, men ble aldri helt uavhengig av legasjonen.

Norsk Telegrambyrå (NTB), norsk presses sentrale nyhets- og billedbyrå, ble grunnlagt i 1867. Under okkupasjonsårene var byrået delt i to; en tysk-kontrollert hovedredaksjon i Oslo og et «fritt» NTB i London bestående av direktør Birger Knudsen og to medarbeidere. Knudsen fulgte med kongens og regjeringens følge ut av Norge våren 1940. NTB Oslo kom raskt under tysk kontroll og den nyinnsatte byrålederen meldte seg inn i Nasjonal Samling. Det nazifiserte Kultur- og folkeopplysningsdepartementet sikret seg aksjemajoriteten i NTB sommeren 1942.

Samlingen er oppstått ved at NTBs Billedavdeling ved krigsslutt, i en overenskomst mellom NTB og Regjeringens informasjonskontor av september 1944, overtok eiendomsretten til fotografiene fra Informasjonskontoret i London og Pressekontoret i Stockholm. Herfra stammer trolig også allierte fotografier mens beslaglagte tyske bilder er blitt tilført i ettertid. Alle disse fotografiene er slått sammen med NTBs egne bilder til én tematisk inndelt samling fra 2. verdenskrig. I ettertid er enkeltobjekter og mindre samlinger ervervet av NTB og tilført samlingen. I følge overenskomsten av 1944 skulle Riksarkivet overta fotografier «av historisk interesse» fra London-samlingen etter 30 år, men det er i dag vanskelig å skille ut disse bildene fra de øvrige. Dette er foranledningen til at samlingen i sin helhet ble avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet i år 2000 som privatarkiv nr. 1209.

Du finner oversikt over de ulike arkivseriene på Arkivportalen

Under finner du lenker til aktuelle digitaliserte fotografier fra NTBs krigsarkiv:

Hvordan kan du bruke bildene?

Rundt 700 fotografier fra NTBs krigsarkiv er tilgjengelig på Arkivverkets digitale fotoarkiv. Du finner også mange bilder på Riksarkivets Flickr-side.

Bilder som ikke er digitalisert kan studeres på Riksarkivets lesesal (minus serie Ui, Uj,

For oversikt over hvilke bilder som er tilgjengelig digitalt, og andre spennende dokumenter fra andre verdenskrig, se også Riksarkivets vårslipp:

Riksarkivets vårslipp 2010

Riksarkivets vårslipp 2011

Riksarkivets vårslipp 2012

Riksarkivets vårslipp 2013

Riksarkivets vårslipp 2015

Arkivverket har også egne temasider om andre verdenskrig. På temasidene kan du lese artikler, se på bilder og få tips om hvilke arkiv som kan fortelle om denne dramatiske tiden i norsk historie.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.