Skip to main content

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

Nyhet   •   des 01, 2016 13:34 CET

I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Boken handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814.

Arkiver har vært med oss fra sivilisasjonens vugge. De er uunnværlige i vårt daglige arbeid, for å dokumentere avtaler og rettigheter og som kilde til kunnskap. Slik er det i dag, og slik har det vært. Ingen siviliserte samfunn kan fungere uten. Norge er intet unntak. Fra middelalderen ble det etablert arkivdepoter rundt om i landet, først for å sikre kirkens og kronens interesser, men siden også for å ivareta undersåttenes behov.

Arkivarbeidet har alltid vært en helt sentral samfunnsfunksjon, men likevel temmelig usynlig for de fleste. Det er et paradoks at historikere som bruker arkivmateriale som grunnlag for sine framstillinger, sjelden vier arkivfunksjonen og arkivprofesjonen særlig oppmerksomhet, selv om de på mange måter setter rammer for historikerens virksomhet. Ja, selv innenfor arkivarstanden er kunnskapen om våre forgjengere ofte mangelfull. Det gjelder særlig den tidlige arkivhistorien.

Derfor denne boken. Den handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814. Den forteller om de tidlige arkivdepotene, rammevilkårene, arbeidsrutiner og metoder, men også om de som benyttet det arkivmaterialet som ble bevart.

Torkel Thime (f. 1954) er førstearkivar ved Statsarkivet i Stavanger. Han har tidligere skrevet flere bøker, blant annet om forretningstrykksaker, jernbane, bevaringsvurdering og administrasjonshistorie. Han har også deltatt i flere arkivutredninger og bokredaksjoner.

Les blogginnlegget Et teleskop til fortiden, der Thime skriver om sine tanker rundt boken.

Boken kan bestilles i Arkivverkets nettbutikk.

Kommentarer (1)

Legg til kommentar

Kommentar