Skip to main content

Riksarkivets vårprogram

Nyhet   •   jan 19, 2016 14:37 CET

På tide å våkne opp fra vinterdvalen – Riksarkivets vårprogram er her! Våren 2016 byr på en rekke arrangementer om historiske temaer, fra 1700-tallet via andre verdenskrig og fram mot våre egne dager. Sesongen starter tirsdag 1. februar med årets første "I en sofa på arkivet", der det populære TV-programmet Åndenes makt er utgangspunkt for kveldens samtale.

En rød tråd i vårens program er hvordan informasjon er blitt innhentet, forvaltet og forstått i både fortiden og i vår egen tid. Den rivende digitale utviklingen stiller nye krav til oss som jobber med arkiv, men ikke bare det: Digitaliseringen – de nye måtene å lagre og bruke informasjon på –påvirker hele vår felles digitale hukommelse. For at arkivene skal kunne forbli relevante forskningsinstitusjoner og kulturelle møteplasser også i framtiden, må vi greie å bevare vesentlig elektronisk informasjon på en trygg måte.

Våre arrangementer er gratis og åpne for alle. Vel møtt!

I en sofa på arkivet: Åndenes makt – i arkivet

Tirsdag 2. februar kl. 18, riksarkivbygningen.

I elleve sesonger har det populære programmet Åndenes makt på TVNorge forsøkt å finne forklaringer på det uforklarlige. Hvorfor fanger programmet så sterk interesse? Hvordan har vi forholdt oss til uforklarlige hendelser i fortiden – og hvordan gjør vi det i dag? Kan historiske kilder gi oss forklaring på det vi ikke helt forstår?

Programleder Tom Strømnæss og religionshistoriker Anne Kalvig i samtale med forfatter Arnhild Skre.

Forskning på 1-2-3: Jøder på Agder 1851–1945

Mandag 15. februar kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

Roger Tronstad, førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand, snakker om sitt bokprosjekt Jøder på Agder 1851–1945. 

I en sofa på arkivet: Digitaliseringens dilemmaer

Tirsdag 1. mars kl. 18, riksarkivbygningen.

Hva skjer med arkivene i møte med ny teknologi? Lydopptak, film, video og datamaskiner har gjort det mulig å lagre mye mer informasjon enn før. Samtidig utfordres våre tradisjonelle forestillinger om arkivet som noe stabilt og varig. Det krever at vi tenker nytt om kollektiv hukommelse. Hva skjer når alt blir digitalisert? Når bevaring møter en ny mediekultur med fokus på konstant overføring og umiddelbar tilgjengelighet?

Professor i kunsthistorie Ina Blom har undersøkt hvordan vi tenker om arkiver etter det siste århundrets teknologiske utvikling. Hun møter en av grunnleggerne av den opphavsrettskritiske gruppen Piratbyrån, historiker og forfatter Rasmus Fleischer, til samtale med Ellef Prestsæter, ph.d-stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.

Forskning på 1-2-3: Kvinnene i Statspolitiet

Mandag 7. mars kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

Per Ole Johansen, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, foredrar om Kvinnene i Statspolitiet, i krig og rettsoppgjør. 

Forskning på 1-2-3: Religion og statsmakt i Danmark-Norge 1720–1814

Mandag 14. mars kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

Øystein Viken, ph.d i historie, holder foredrag basert på sin avhandling Frygte Gud og ære Konge: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720–1814. 

I en sofa på arkivet: Historien som læremester

Tirsdag 12. april kl. 18, riksarkivbygningen.

Historien skal minne oss om forfedrenes bragder og lære oss å bli gode og lykkelige. På 1700-tallet var dette en allmenn sannhet. Men hvilke forfedre og hvilke bragder? Skulle historien fortelle om klassiske helter og tidløse dyder eller skulle den legge vekt på fedrelandskjærlighet og nasjonalt særpreg? Hva slags læremester var egentlig historien i dansk-norsk 1700-tall?

Professor i kulturhistorie Anne Eriksen og professor i historie Erling Sandmo i samtale med professor i historie Jon Vidar Sigurdsson.

Forskning på 1-2-3: Jeg vil se det hemmelige!

Mandag 18. april kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

Tine Berg Floater, underdirektør i Riksarkivet, tar for seg Riksarkivarens innsynspraksis de siste 50 årene. 

Forskning på 1-2-3: Rikets sikkerhet og hemmelighold 1945–2002

Mandag 25. april kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

Hans Morten Synstnes, strategirådgiver ved Norsk Romsenter, foredrar om det nasjonale hemmeligholdet i perioden 1945-2002 med utgangspunkt i sin egen ph.d-avhandling om den militære sikkerhetstjenesten. 

I en sofa på arkivet: Krig og motstand

Tirsdag 3. mai kl. 18, riksarkivbygningen.

Hvordan oppstod den aktive motstanden med sabotasje og likvidasjoner i Norge, og hvordan utviklet denne motstanden seg i løpet av den tyske okkupasjonen? Hvem var sabotørene, og hvem var de bakenforliggende nasjonale og internasjonale aktørene? Hvilke militære og politiske hendelser bidro til organiseringen av den aktive motstanden? Hvilke strategiske hensyn, politiske motforestillinger og mentale barrierer begrenset lenge omfanget av den aktive motstanden?

Førsteamanuensis ved Norges Hjemmefrontmuseum Frode Færøy og filmskaper/forfatter Morten Conradi i samtale med professor emeritus i historie Terje Halvorsen.

Utstillingsåpning: Norges dokumentarv

Tirsdag 10. mai kl. 13, riksarkivbygningen.

For første gang kan du se 28 av Norges viktigste dokumenter og arkiver samlet i én utstilling. Felles for dem alle er at de står på UNESCOs norske Memory of the World-liste. Dokumentene spenner over et tidsrom fra middelalderen til vår egen tid. Her kan du blant annet se fragmenter av Frostatingsloven (bildet), kladden til Grunnloven, Kongens nei fra 1940, Edvard Munchs testamente, eksempler fra lepraarkivene i Bergen, folketellingen fra 1801 og minnemateriale etter 22. juli 2011.

Forskning på 1-2-3; «Norsk, det Sprog som ikke er til»

Mandag 23. mai kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

I august 1851 vedtok Stortinget enstemmig å gi Ivar Aasen et arbeidsstipend. Vedtaket var i samsvar med et forslag fra Kirke- og undervisningsdepartementet. Kari Bøe, arkivar i Riksarkivet, redegjør for departementets håndtering av denne saken.

Forskning på 1-2-3: Levekår blant utsatte tater/romanifolk. Fra støvete arkiver til moderne registerdata

Mandag 30. mai kl. 14–15, riksarkivbygningen, Wergelandsalen.

Kriminolog Siw Beate Lilleaas og sosiolog Dag Ellingsen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus, holder foredrag om en levekårsundersøkelse (om dødelighet og utdanning) blant en utsatt gruppe tater/romanifolk i Norge født i perioden mellom 1941 og 1970. 

Internasjonal arkivdag: Den store digitaliseringsdagen

Torsdag 9. juni kl. 15–19, riksarkivbygningen.

NYHET! Har du full kontroll på dine egne digitale bilder og dokumenter? Ikke? I så fall er dette arrangementet for deg. I anledning den Internasjonale Arkivdagen 9. juni inviterer vi til digitaliseringsdag i Riksarkivet. Her vil vi gi praktiske råd og hjelp til blant annet skanning, bildelagring, dokumenthåndtering – med mer.

Vi ønsker deg velkommen til et åpent arrangement med fokus på digitale bilder og dokumenter. Det blir en blanding av korte foredrag og praktisk veiledning om spørsmål som: Hvordan skanne bilder og ta vare på egne digitale dokumenter? Hvordan sikre viktig materiale som er i familiens eie? Hvordan presentere det du har laget digitalt? Og ikke minst: Hvordan beskytte deg selv ute på nettet? Passer for alle som har lyst til å bli litt flinkere til å håndtere den digitale hverdagen.

Vil du vite mer om hva som skjer hos oss? Meld deg på nyhetsbrevet vårt ved å sende e-postadressen din til arrangementer@arkivverket.no


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.