Skip to main content

SAMDOK-konferansen 2017

Nyhet   •   jan 18, 2017 11:11 CET

SAMDOK-konferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av arkiv – på tvers av sektorer. Årets konferanse arrangeres fra 31. januar til 1. februar på Gardermoen. Hovedtema i år er «Sømløs forvaltning – hvem eier arkivene?». Grenseoppgangene mellom stat og kommune, og mellom kommuner og privat sektor, og hvordan dokumentasjonsforvaltning og arkiv blir ivaretatt når forvaltningsnivåene samhandler «sømløst», blir sentrale tema.

Sømløs forvaltning er et tema som blir stadig mer aktuelt. Offentlige tjenester blir digitalisert, og det er et uttalt politisk mål at tilgang til og bruk av tjenestene skal gjøres enklest mulig for innbyggerne – gjennom en sømløs forvaltning. Slik sømløshet forutsetter tett samhandling, både mellom statlige etater, mellom stat og kommune – og mellom offentlige og private aktører.

– Dokumentasjon som er viktig for innbyggerne blir altså i økende grad skapt på tvers av disse grensene. Når flere instanser samarbeider om tjenesteytingen, vil dokumentasjonen som skapes, ha flere «eiere», og mye av den vil «flyte» mellom aktørene. Dette skaper utfordringer, både på kort og lang sikt, med tanke på hvor og hvordan dokumentasjonen skal sikres og bevares. På årets konferanse ønsker vi å sette søkelys på denne utviklingen. Temaer og foredragsholdere er valgt ut for å belyse utfordringer og muligheter knyttet til disse nye rammevilkårene. Vårt hovedspørsmål er: Hvem eier arkivene?, forteller Kari Frodesen, prosjektleder for SAMDOK og ansvarlig for konferansen.

Hva kan du lære disse to dagene?

– Her er det noe for alle! Vi vil få belyst problemstillingene gjennom mange ulike vinklinger og temaer. Innleggene omfatter alt fra overordnede, departementale føringer, via juridiske forhold, til informasjon om konkrete utviklingsprosjekter. Vi får også et «utenfra-blikk» fra danske Digitaliseringsstyrelsen, forteller Frodesen.

Hva er målet med konferansen?

– SAMDOK-konferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av arkiv – på tvers av sektorer. I tillegg til at konferansen legges opp rundt sentrale faglige temaer, står selvfølgelig nettverksbygging, faglig påfyll og interessante faglige diskusjoner i sentrum. Her skal det være rom og takhøyde i diskusjonene, og vi ønsker å løfte frem og spre ideer og muligheter som kan utvikle sektoren videre, sier Frodesen.

Spennende program

Riksarkivar Inga Bolstad åpner konferansen. Innledningsforedraget vil bli holdt av statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han skal snakke om «Informasjonsflyt og dokumentasjon i en sømløs forvaltning»

– Mitt innlegg vil blant annet handle om hvorfor og hvordan vi fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor, om prinsippene vi har lagt til grunn i stortingsmeldingen om regjeringens digitale agenda som ble lagt frem i april i år, og nettopp er behandlet i Stortinget. Og om virkemidlene vi bruker i offentlig sektor for å øke digitaliseringstempoet og kvaliteten, forteller Chaffey.

Av andre foredragsholdere finner vi blant andre Gudmund Valderhaug, HiOA, Yih‐Jeou Wang , Digitaliseringsstyrelsen (Danmark), Ranveig Gausdal, Oslo Byarkiv og ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen, Kulturdepartementet.

Se hele programmet og meld deg på konferansen (påmelding innen fredag 20. januar)

Årets konferanse er den fjerde i rekken, og som før er det Arkivverket, i samarbeid med de øvrige SAMDOK-partnerne, Norsk Arkivråd, Arkivforbundet (tidligere LLP), KS, Arbeiderbevegelsens Arkiv (ArbArk) og de kommunale arkivinstitusjonene, som står bak. SAMDOK eies og finansieres av Riksarkivaren.

Velkommen til to spennende dager med faglig påfyll, engasjert meningsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon til det daglige arbeidet med arkiv.

Sted: Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen (som i fjor).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy