Skip to main content

Stort behov for arkivutviklingsmidler

Nyhet   •   apr 18, 2016 13:02 CEST

Arkivverket har mottatt 56 søknader om arkivutviklingsmidler. Flere kommuner og kommunale arkivinstitusjoner søker om midler til å løse utfordringer med dokumentasjonsforvaltning, fagsystemer og arkiv i sammenheng med kommunereformen. Det søkes om penger for til sammen ca 24 millioner kroner.

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. I år kunne det søkes støtte til utviklingsprosjekter med referanse til satsingene kommunereform, privatarkiv og arkiv i digital forvaltning.

Se program for tilskudd: helhetlig samfunnsdokumentasjon

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv fordeles av overskuddet til Norsk tipping, og er derfor ikke endelig fastlagt. Men midlene til arkivutvikling er sterkt redusert de siste årene, og ble i 2015 satt til fire millioner kroner. Med en forventet ramme omtrent på dette nivået i 2016, må det prioriteres strengt også mellom prosjekter som i utgangspunktet er vurdert som viktige for arkivsektoren, forvaltningen og for ulike brukere av arkiv.

Arkivverket har mottatt 56 søknader fra kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, interesseorganisasjoner, med flere. Det søkes totalt om ca. 24 millioner kroner.

– Søknadene reflekterer store utviklingsbehov, men også endringsvilje og kompetanse i sektoren. Det er mange gode forslag til prosjekter på et bredt innsatsområde. Mange av søknadene viser at arkivfaglig personale og arkivinstitusjonene forbereder seg på å medvirke til sikker og effektiv behandling av fagsystemer i forbindelse med kommunereformen. Vi ser også gjennom søknadene at det det er stor interesse for både å utvikle dokumentasjonsforvaltingen i offentlig virksomhet og sikre bevaring av arkiver fra privat samfunnssektor, sier avdelingsdirektør Vilde Ronge i Riksarkivet.

Vedtak om tilskudd vil bli gjort i løpet av mai måned.

Se hele søkerlisten som vedlegg:

Søknader_Arkivutvikling_2016

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.