Skip to main content

Tags

Felles uttalelse fra de nordiske riksarkivarene om å sikre samisk arkivmateriale

Felles uttalelse fra de nordiske riksarkivarene om å sikre samisk arkivmateriale

Pressemeldinger   •   feb 06, 2019 17:58 CET

Riksarkivarene fra Finland, Sverige og Norge var sist uke samlet i Kautokeino for å drøfte felles samiske arkivspørsmål. Riksarkivar Karin Åström Iko (Sverige), riksarkivar Jussi Nuorteva (Finland) og riksarkivar Inga Bolstad (Norge) har nå kommet frem til et felles mål om å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk arkivmateriale, på tvers av de nordiske landene.

Nye stillinger ved Norsk helsearkiv!

Nye stillinger ved Norsk helsearkiv!

Pressemeldinger   •   jan 30, 2019 12:02 CET

Rekrutteringen fortsetter til en av fjellregionens mest spennende arbeidsplasser! Vil du være med å forvalte en fremtidig gullgruve for norsk helseforskning?

​Nordisk riksarkivarmøte i Kautokeino

​Nordisk riksarkivarmøte i Kautokeino

Pressemeldinger   •   jan 25, 2019 14:40 CET

Den 29. – 31. januar møtes riksarkivarene fra Finland, Sverige og Norge i Kautokeino for å drøfte felles samiske arkivspørsmål.

​Fra Vatikanet til Tynset

​Fra Vatikanet til Tynset

Pressemeldinger   •   jan 22, 2019 13:42 CET

Tirsdag 5. februar inngår Norsk helsearkiv kontrakt om leveranse av et system for digital langtidsbevaring. Tilsvarende løsninger er tidligere levert til gallerier, biblioteker, arkiver og museer. Blant mange spennende referansekunder finner vi Vatikanets biblioteket i Roma

70 virksomheter får arkivtilsyn i 2019

70 virksomheter får arkivtilsyn i 2019

Pressemeldinger   •   jan 03, 2019 10:57 CET

​I 2019 vil nærmere 70 virksomheter få tilsyn fra Arkivverket. Kommuner i Nordland og Hordaland stikker seg ut som aktuelle områder. Tilsyn med statlige virksomheter øker markant. Se hele lista.

Byarkivar i Drammen blir avdelingsdirektør i Arkivverket
Norsk brennevin, oljehistorie og skogfinner blant de nominerte til Norges dokumentarv

Norsk brennevin, oljehistorie og skogfinner blant de nominerte til Norges dokumentarv

Pressemeldinger   •   des 06, 2018 08:37 CET

Fredag 7. desember blir det klart hvilke nye dokumenter og arkiver som blir innført i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program.

​Alle landets arkiv et tasteklikk unna

​Alle landets arkiv et tasteklikk unna

Pressemeldinger   •   nov 26, 2018 12:38 CET

I samarbeid med andre aktører i arkivsektoren, skal Arkivverket etablere og utvikle Digitalarkivet som en felles portal for digital publisering av arkiv. Målet er at alle brukere skal kunne søke og hente fram digitalt innhold i statlige, kommunale og private arkiv fra alle deler av landet.

Pengedryss til sikring av privatarkiver

Pengedryss til sikring av privatarkiver

Pressemeldinger   •   nov 23, 2018 12:54 CET

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Nå kan du se hvem som har fått støtte! Mange viktige arkiver etter private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner vil nå bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten.

Arkivene etter Kiellandulykken gjennomgås og tilgjengeliggjøres

Arkivene etter Kiellandulykken gjennomgås og tilgjengeliggjøres

Pressemeldinger   •   nov 20, 2018 15:25 CET

Arkivverket gjør nå en del tiltak for å bedre tilgangen til arkivene etter Alexander Kielland-ulykken. Store deler av arkivene er tilgjengelig for innsyn for alle.

Mellomledere ansatt ved Norsk helsearkiv

Mellomledere ansatt ved Norsk helsearkiv

Pressemeldinger   •   okt 23, 2018 09:33 CEST

De første mellomlederne er nå ansatt ved Norsk helsearkiv på Tynset. Norsk helsearkiv lyste ut syv stillinger i sommer, blant annet tre mellomlederstillinger. Nå ansettes de fire første. Bjørn Børresen, direktør ved Norsk helsearkiv, er meget godt fornøyd med de første ansettelsene.

Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2018

Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2018

Pressemeldinger   •   okt 03, 2018 10:51 CEST

Riksarkivaren deler hvert år ut arkivutviklingsmidler som skal styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Arkivverket har i år mottatt 102 søknader på til sammen 35,4 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner. Se full liste av søkere nederst i saken!

Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid

Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 08:00 CEST

Pilot Agder er en utprøving av et tettere samarbeid mellom interkommunale selskaper og det statlige Arkivverket, ved at bevaring av arkiver i depot og tjenester ut mot publikum, får en felles organisering og ledelse. Modellen er en pilot for et mulig fremtidig regionalt arkiv der målet er et mer samlet og sterkere fagmiljø, der man som arkivbruker i Agder skal få bedre tjenester.

Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot

Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot

Pressemeldinger   •   sep 06, 2018 08:15 CEST

Også i år avdekker Arkivstatistikken store utfordringer i sektoren. Over halvparten av kommunene sikrer ikke digital informasjon om innbyggerne og egen virksomhet i tråd med regelverket. – Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Samanslåingskommunar får arkivtilsyn

Samanslåingskommunar får arkivtilsyn

Pressemeldinger   •   aug 30, 2018 08:36 CEST

Kvart år fører Arkivverket tilsyn med omlag 60 verksemder. Målet er å sikre at arkiv som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir teke vare på og gjort tilgjengeleg for samtid og ettertid. Fleire kommunar som skal slå seg saman i 2020 vil få tilsyn.

Her er de første stillingene ved Norsk helsearkiv

Her er de første stillingene ved Norsk helsearkiv

Pressemeldinger   •   jun 27, 2018 09:04 CEST

Norsk helsearkiv er en enhet i Arkivverket. Norsk helsearkiv lyser nå ut de første stillingene på Tynset i Hedmark. I første omgang mellomledere og øvrig nøkkelpersonell.

Nasjonens hukommelse stadig mer tilgjengelig for publikum

Nasjonens hukommelse stadig mer tilgjengelig for publikum

Pressemeldinger   •   jun 22, 2018 14:41 CEST

Arkivstatistikken for 2017 viser at vi digitaliserer papirarkiver som aldri før. Arkivinstitusjoner over hele landet har til nå digitalisert 70 millioner sider analogt arkivmateriale. Det er stor interesse for digitaliserte kilder.

Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen

Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen

Pressemeldinger   •   jun 07, 2018 10:50 CEST

25. mai 2018 ble det markert at Riksantikvaren nå har fredet 13 kulturanlegg fra Kulturdepartementets verneplan. Ett av disse anleggene er Statsarkivet i Bergen.

Ny kommunikasjonsdirektør i Arkivverket

Ny kommunikasjonsdirektør i Arkivverket

Pressemeldinger   •   jun 04, 2018 09:41 CEST

Mads Bjerke (48) er tilsatt som ny direktør for kommunikasjon og formidling i Arkivverket.

Ny direktør i Norsk helsearkiv

Ny direktør i Norsk helsearkiv

Pressemeldinger   •   apr 06, 2018 15:09 CEST

Bjørn Børresen er ansatt som ny direktør av Norsk helsearkiv. Han tiltrer stillingen 2. mai 2018. Børresen har lang erfaring som prosjektleder, og kommer fra stillingen som prosjektleder i Helse Nord der han har vært siden 2015.