Skip to main content

DNA-profiler i media

Pressemelding   •   des 12, 2016 12:51 CET

Vi viser til oppslaget omkring DNA-profiler og sletting på NRK radio i dag, 12. desember. Saken er under behandling i Riksarkivet, og vi vil understreke at Riksarkivaren ikke har konkludert når det gjelder hvorvidt DNA-profiler skal bevares.

Det er viktig å være klar over at tilintetgjørelse av arkiv er ugjenkallelig. Derfor er det vår holdning at saken skal være så godt opplyst som mulig før det treffes avgjørelser om tilintetgjøring slik at verdifull dokumentasjon ikke går tapt. Vi tar sikte på å avklare alle relevante spørsmål i dialog med sentrale faginstanser i saken – Datatilsynet, Kripos og Folkehelseinstituttet. Saken konkluderes i januar.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv og oppbevarer nærmere 270 000 hyllemeter (2013) med arkivmateriale. Aller eldst er fragmenter fra før år 1000, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt. Her finnes sentrale kilder for så vel Norgeshistorien som for lokalhistorie. Vi har også materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.

En del av våre dokumenter er nasjonale skatter i form av diplomer tilbake til 1100-tallet, vakre kart og skjellsettende dokumenter i vår nyere historie. Arkivverket kan med rette kalles nasjonens kollektive hukommelse.

Arkivverket ble 100 år som etat i 2004.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar